Summary Prota - vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten

-
ISBN-10 9076892253 ISBN-13 9789076892252
680 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Prota - vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten". The author(s) of the book is/are J H A Lokin. The ISBN of the book is 9789076892252 or 9076892253. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Prota - vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten

 • 1.1 Imperium en lex

 • auspicium
  vogelschouw
 • comitia
  volksvergadering
 • consul
  consul
 • edictum, edicta
  edict, edicten
 • fasces
  roedenbundel
 • imperium
  absolute macht
 • intercessio
  tussenkomst
 • lex, leges
  wet, wetten
 • lictor
  dienaar van de magsitraat
 • pater familias
  familievader
 • patres
  vaderen
 • pomerium
  oude stadsgrens van Rome
 • res publica
  republiek, staat
 • rex
  koning
 • senatusconsulta
  senaatsbesluiten
 • senes
  ouderen
 • 1.2 Patriciers en plebejers

 • decembiri
  tienmannen
 • interpretatio
  uitlegging
 • ius civile
  burgerlijk recht
 • legis actiones
  wettelijke acties
 • tribuni plebis
  volkstribuun
 • lex duodecim tabularum
  wet van de twaalf tafelen
 • Mons Sacer
  Heilige Berg
 • plebi scita
  plebiscieten
 • plebs
  de plebs
 • praetura
  praetuur
 • veto
  ik verbied
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gaat niet mede over op de erfgenaam?
 • Vruchtgebruik
 • Schuld uit onrechtmatige dad
 • Verbintenissen uit lastgeving
Sui iuris
Van eigen recht
Heres
Erfgenaam
Hereditas
Nalatenschap: niets anders dan de opvolging in het gehele vermogen dat de overledene heeft gehad
Overgang algemene titel
Het vermogen gaat in zijn geheel over
Missio in bona
Beslag op het hele vermogen
Solvere
Losmaken, bevrijden van verbintenis
Liga
Band, boei
Gevolgen van een verbintenis
 1. Verbintenis is onzichtbaar, ontastbaar. Je kan het wel in een akte vastleggen, maar dat papier is slechts bewijs daarvan, niet de betrekking zelf.
 2. Tenminste twee personen. Ene heeft een vorderingsrecht (schuldeiser/crediteur) en de ander een schuld (debiteur).
Verbintenis
Obligatio