Summary protocollaire diabeteszorg 2018/2019

-
ISBN-13 9789082491425
157 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "protocollaire diabeteszorg 2018/2019". The author(s) of the book is/are ST Houweling, S Verhoeven, D tavenier, HE hart, HJG Bilo. The ISBN of the book is 9789082491425. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - protocollaire diabeteszorg 2018/2019

 • 1 screenen op DM

 • Wat is de afwijking van de glucose meting in het lab?
  2%
 • Wanneer is een nuchtere glucosewaarde NUCHTER?
  Als er tenminste 8 uur van te voren geen calorieën zijn ingenomen.
 • Welke medicatie verhoogt de bloedglucosewaarden?
  • anti psychotica
  • langdurig gebruik van corticosteroïden
 • Waar let je op bij het langdurig gebruik van corticosteroïden?
  de nuchtere bloedglucosewaarden zijn vaak normaal, of licht verhoogd, in de loop van de dag lopen de waarden op!!!!
 • welke patiënten screen je jaarlijks op DM
  • vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben doorgemaakt. na 5 jaar 1x per 3 jaar
  • vrouwen met een zwangerschapswens die al eens zwangerschapsdiabetes hebben gehad.
 • 2 diagnostiek DM

 • Wat is gestoorde glucosetolerantie?
  geringe verhoogde niet nuchtere glucose waarde bij een normale nuchtere glucose waarde
 • Welke klachten kunnen op dm2 wijzen?
  • dorst
  • polyurie
  • vermagering
  • puritis vulvae op oudere leeftijd
  • recidiverende urineweginfecties
  • balanitis
  • mononeuropathie
  • neurogene pijnen 
  • sensibiliteitsstoornissen
 • Wanneer krijg je de diagnose DM2
  • Bij een nuchtere glucose >7 die wordt bevestigd met een meting enkele dagen later. LAB meting!
  • Pat. met klachten die passen bij  hyperglykemie en een bloedglucosewaarde >12.7 
 • Kan DM2 genezen?
  Nee, als je 5 jaar zonder medicatie bloedglucosewaarden hebt <5 en geen microvasculaire complicaties, dan mag je spreken van DM in remissie. Wel jaarlijks blijven controleren en eerder bij klachten
 • Wanneer herhaal je het lab onderzoek bij gestoord nuchter glucose?
  na 3 maanden
 • 3 het in kaart brengen van de patiënt en evalueren van de gegevens

 • Welke complicaties van DM zijn er?
  • micro vasculaire complicaties:
  1. retinopathie
  2. nefropathie
  3. neuropathie
  4. diabetische voetschade
  • >risico op hart en vaatziekten
 • 3.1 het in kaart brengen

 • Wat zijn hyperglykemische klachten
  dorst
  veel drinken
  veel plassen
  moeheid
  recidiverende urineweginfecties (UWI)
  balanitis (vaginale schimmelinfecties)
 • 3.1.1 stap 1

 • Doel glykemische regulatie:
  • zo normaal mogelijk glucosegehalte (HBA1c)
  • zo min mogelijk hypoglykemieën
  • zo weinig mogelijk hyperglykemische klachten
 • Over hoeveel tijd geeft het HBA1c een beeld?
  over de laatste 8- 12 weken.
 • Wat meet het HBA1c?
  de gemiddelde bloedglucosewaarden in het bloed van de laatste 8-12 weken.
 • Doel meten HBA1c?
  • controle beoogde glykemische instelling gehaald is
  • beoordelen of een nieuwe stap in het beleid geïndiceerd is (start nieuw geneesmiddel, of insuline)
  • ter controle bij insulinepat iedere 3-6 maanden meten
 • Wat is stap 1 van het in kaart brengen van een pat met dm?
  glykemische regulatie;
  • hyperglykemische klachten inventariseren
  • HBA1c laten meten
 • Wat is het behandelen doel bij kwetsbare ouderen en mensen met een korte levensverwachting (arbitrair <5 jaar) bij afwijkende DM waarden
  • voorkomen van symptomatische hypo of hyperglykemie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 3 vormen van een hyperglykemische ontregeling zijn er?
1. Een schijnbare ontregeling door incorrecte meting.
2. Een echte ontregeling door incorrecte toediening van insuline.
3. Een echte ontregeling door bijvoorbeeld braken en/of koorts dan wel een andere intercurrente ziekte, hartinfarct, CVA, ernstige verbranding, nierfalen,  gebruik van medicatie als corticosteroiden, atypische antipsychotica.
Wat is de definitie van hyperglykemische ontregeling?
Verhoging van de bloedglucose spiegel, waarbij zich klachten voordoen als dorst, veel drinken, veel plassen, zeker als dit ook gepaard gaat met symptomen als koorts en/of braken op basis van een intercurrente ziekte.
Wat is de behandeling van een hypo?
Extra suiker, suikerbevattende dranken of voedingsmiddelen of dextro/druivensuiker ('snelle koolhydraten'). 
Om een snel recidief te voorkomen -> 'langzame koolhudraten' nemen als bv een bruine boterham/ paar biscuits.
Wat is neuroglykopenie?
Hersenen krijgen onvoldoende glucose ->symptomen nemen toe omdat een hypo niet op tijd gestopt wordt.
Wat zijn ernstige hypoverschijnselen?
Grofheid in gedrag, lacherigheid (dronkenmansgedrag), geirriteerd/slecht humeur, agressief, vreemd gedrag, verwardheid, sufheid en uiteindelijk bewusteloosheid. Ook mogelijk zijn:  dubbelzien, dysarthrie, verwardheid, insulten, somnolentie en coma.
Wat zijn de symptomen van een hypo?
Honger, beven, duizelig, wazig zien, bleekheid, moeite met concentreren, hartkloppingen, trillende handen/voeten/lippen/tong, soms hoofdpijn
Een hypo wordt veroorzaakt door een te sterke insulinewerking tov de beschikbare hoeveelheid glucose. De meest voorkomende oorzaken zijn:
- te veel insuline gespoten
- snelwerkende insuline gespoten ipv langwerkende
- snelwerkende insuline te vroeg gespoten
- onvoldoende of te laat eten, of t tussendoortje vergeten
- (onvoorziene) extra lichaamsbeweging
- (overmatig) alcoholgebruik (alcohol remt gluconeogenese in lever)
- te veel orale bloedglucose verlagende med. , mn SU-derivaten     
- spuitinfiltraten, waardoor sterk wisselende opname
- te diep spuiten
- niet zwenken van de NPH-insuline
- Klaring v insuline en SU-derivaten is afgenomen door ernstige nierfunctiestoornissen.
Benoem de 3 vormen van de hypo-classificatie:
1. Asymptomatische hypo: geen typische sympt. Maar gluc onder de 3,5. Denk ook aan een schijnbare ontregeling door een niet goed werkende meter/verkeerde strips, niet goed geijkte en/of vuile meten, te weinig bloed op de strip.

2. Al dan niet gedocumenteerde symptomatische hypo: met typische verschijnselen en een bloedsuiker van onder de 3,5.

3. Al dan niet gedocumenteerde ernstige vorm: waarbij hulp van anderen noodzakelijk is om de lage gluc te compenseren.
Wat is de klassieke definitie van hypoglykemische ontregeling?
Een episode met een lage bloedglucosespiegel, die over het algemeen gepaard gaat met symptomen, waarbij deze lage bloedglucosewaarden die persoon schade kunnen berokkenen en waarbij de effecten worden opgeheven door (tijdige) toediening van glucose.
Hoeveel Sims classificaties zijn er? Hoeveel zorgprofielen zijn er?Bij welke sims is HA POH behandelaar?
Sims 0,1,2,3.  
Zorgprofielen 0,1,2,3,4
Sims 0 en 1