Summary Prut

-
426 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Prut

 • 1.1 De jacht en de regels die daarvoor gelden

 • 2 wetten: WNB (Wet Natuurbescherming) en WWM (Wet wapens en munitie)
 • Welke 4 diersoorten zijn niet beschermd volgens de WNB
  • Bruine rat
  • Zwarte rat
  • Huismuis
  • Mol   
 • De 5 wildsoorten:
  • Haas,
  • Konijn,
  • Wilde eend,
  • Houtduif en Fazant

  genieten wettelijke bescherming, In het jachtseizoen mogen deze soorten worden bejaagd.
 • Wanneer mag worden gejaagd in het jachtseizoen>
  van zonsopkomst tot zonsondergang m.u.v. wilde eend -> Enkele uitzonderingen: ½ voor zonsopkomst en ½ na zonsondergang
 • Welke dieren staan op de landelijke vrijstellingslijst?
  • Vos,
  • Zwarte kraai,
  • Kauw,
  • Canadese gans,
  • Konijn en
  • Houtduif
 • Hoe kan de provincie afwijken van de Wnb
  • Vrijstelling
  • Ontheffing
  • Opdracht
 • Wat is het verschil tussen jacht en beheer en/of schadebestrijding?
  De provincie kan nog afwijken van de Wnb dmv provinciale vrijstelling, provinciale ontheffing en provinciale opdracht
 • 1.1.1 Redelijke wildstand

 • Volgens de wet is jacht en dus ook jagen het bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild en pogingen daartoe.
 • Op welke wildsoorten mag worden gejaagd?
  Haas, Konijn, Wilde eend, Houtduif, Fazant
 • Wat verstaat men onder redelijke wildstand?
  Balans waarbij de wildsoort niet terugloopt, maar het ook niet zo overvloedig aanwezig is dat deze schade aanricht. Je mag het wild niet bijvoeren of wild uitzetten.
 • 1.1.2 Jachtmiddelen

 • Welke jachtmiddelen mag je gebruiken?
  1. Geweren
  2. Honden
  3. Jachtvogels
  4. Eendenkooien
  5. Lokeenden of lokduiven
  6. Fretten en buidels (netten)
 • 1.1.3 Jachtverboden

 • Wat zijn de jachtverboden?
  1. Op soorten waarop de jacht niet is geopend
  2. In de bebouwde kom of direct aangrenzende terreinen
  3. Op zon- en christelijke feestdagen
  4. Op kwetsbaar wild (zoals jonge eenden en vogels die nog niet goed kunnen vliegen)
  5. Op begraafplaatsen
  6. Vanuit voertuigen, vaartuigen of vliegtuigen
  7. Binnen 200 meter van plaatsen waar lokvoer wordt verstrekt
  8. Binnen de afpalingscirkel van een eendenkooi
  9. Wanneer de grond met sneeuw is bedekt (spoor..) - wel drijfjacht!
  10. In of in de nabijheid van wakken of bijten in het ijs.
  • Niet jagen, wel schadebestrijding doen.
  • Wel op de eenden als de auto niet harder dan 5 km rijdt.
  • Op kerkhof mag je wel schadebestrijding (telt niet mee als oppervlakte voor de jacht.) Je mag daar ook niet jagen.
  • Wel als er een opdracht / toestemming /ontheffing voor is.
  • Ontheffing vraag je aan bij de provincie
 • 1.1.4 Jachtrecht en jachthouder

 • Wat is jachtrecht?
  Jachtrecht is verbonden aan het eigendom van grond. De wet geeft aan dat de eigenaar van de grond als eerste jachtgerechtigd is.
 • Wat is jachthouder?
  Wanneer de eigenaar de grond in erfpacht geeft (vruchtgebruik aan een ander geeft) dan gaat het jachtrecht op die ander over, tenzij de eigenaar het jachtrecht uitdrukkelijk voor zichzelf houdt dan is hij ook jachthouder. Wanner de jachtgerechtigde het genot wel aan en ander afstaat, dan is de ander jachthouder. 
  Bij verkoop blijft het jachtrecht behouden.
 • 1.1.5 Jachthuur

 • Wat is jachthuur?
  De jachtgerechtigde kan het recht op jagen ook tijdelijk aan anderen afstaan. Dat kan met een jachthuurovereenkomst Huurperiode is minimaal 6 en maximaal 12 jaar.
  ER mag geen optie of automatische verlenging worden opgenomen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke uitwendige parasieten kennen we?
 1. Vlooien (myxamatose en VHS)
 2. Teken (reeën en edelherten)
 3. Luisvliegen (vogels en zoogdieren)
 4. Mijten (vossen en wilde zwijnen)
 5. Luizen (zoogdieren en vogels)
Wat kun je met tel- en afschotgegevens?
 1. Aantalsontwikkeling en trends
 2. Verspreiding
 3. Benaderen van de populatiegrootte
Landschapstypen
 1. Duinlandschap (konijnen)
 2. Rivierenlandschap (klein wild, ganzen en eenden)
 3. Hoge zandgronden (grote hoefdieren)
 4. Laagveengebieden (eenden, ganzen, zwanen, riet- en moerasvogels)
 5. Kleilandschappen (Hazen, eenden en ganzen)
 6. Krijt- en lösslandschap (reeën, dassen, hamsters)
Welke schimmels kennen we?
 1. Aspergillose
Welke virussen kennen we?
 1. Hondsdolheid
 2. Myxomatose
 3. VHS of RHD 
 4. Klassieke varkenspest
 5. Afrikaanse varkenspest
 6. Vogelpokken
 7. Vogelgriep
Welke bacteriën zijn er?
 1. Psuedotuberculose
 2. Necrobcillose en staphylococcose
 3. Actinomycose (beenwoekering aan de kaken bij reeën)
 4. Botulisme (watervogels) temp meer dan 25 graden
 5. Tularemie of hazenpest 
 6. Q-koorts (reeën, edelherten en wilde zwijnen, geiten)
Welke inwendige parasieten kennen we?
 1. Maagdarmwormen
 2. Leverbot (hazen en reeën)
 3. Longwormen (reeën en wilde zwijnen)
 4. Coccidiën (Hazen)
 5. Lintwormen ( vogels en zoogdieren)
 6. Trichinen (wild zwijn en andere vleeseters) - gevaarlijk voor de mens - dood
 7. Neus- en keelhorzels (reeën en edelherten)
 8. Huidhorzel
 9. Het geel (duif, vinkachtigen en roofvogels)
Wat is het verschil tussen een vossenbouw en een dassenburcht:Je mag in de periode 1 september tot 1 maart met de aardhond de vos uit de bouw jagen.Komt de hond in de dassenburcht dan is het einde oefening....!
1. Vos zit veel minder in de grond: de grond waar hij in en uitloopt is los.
De Das is een dikker dier en gaat iedere morgen naar binnen en iedere avond naar buiten. De belopen pijpen zijn helemaal gladgestreken - net asfalt

2. De Das maakt iedere 5, 6 weken de burcht schoon. De rotzooi (dood gras, dor hout) blijft bij de ingang liggen.

3. De das maakt voor zijn poeperij een "latrine" = kuiltje. Daarna aan boom nagels scherp maken.
5 weidevogels:
 • Kievit
 • Grutto
 • Tureluur
 • Wulp
 • Scholekster     
5 Uilen:
 1. Steenuil
 2. Ransuil
 3. Bosuil
 4. Velduil
 5. Kerkuil