Summary Psychiatrie een inleiding

-
ISBN-10 9043024287 ISBN-13 9789043024280
3423 Flashcards & Notes
151 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychiatrie een inleiding". The author(s) of the book is/are Jeffrey S Nevid, Spencer A Rathus, Beverly Greene Nederlandse Erik Hoencamp, Judith Haffmans, Josine van Loon het Engels Josephine E Bruijn. The ISBN of the book is 9789043024280 or 9043024287. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychiatrie een inleiding

 • 1 Introductie

 • Wat is een psychische stoornis of psychopathologie?

  Psychopathologie is een deelgebied van de psychiatrie en klinische psychologie dat zich bezighoudt met diverse vormen van afwijkende emoties, gedachten en gedrag, de oorzaken daarvan en de behandelmogelijkheden.

 • Leg uit wat psychopathologie is.

  Een deel gebied van de psychiatrie en de psychologie dat zich bezig houdt met het beschrijven van psychiatrische stoornissen, oorzaken daarvan en behandelingen ervoor

 • Wat wordt verstaan onder afwijkend gedrag?
  Er is een aantal criteria om gedrag als afwijkend te bestempelen. We noemen gedrag afwijkend als het uitzonderlijk is of sociaal afwijkt van een bepaalde norm. Een foute perceptie of interpretatie van de realiteit geldt ook als afwijkend gedrag, net als emotioneel lijden en ongepast gedrag. Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving noemen we dit eveneens afwijkend gedrag.
 • Wat wordt verstaan onder afwijkend gedrag?

   

  Er is een aantal criteria om gedrag als afwijkend te bestempelen. We noemen gedrag afwijkend als het uitzonderlijk is of sociaal afwijkt van een bepaalde norm. Een foute perceptie of interpretatie van de realiteit geldt ook als afwijkend gedrag, net als emotioneel lijden en ongepast gedrag. Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving noemen we dit eveneens afwijkend gedrag.

   

 • Wat is een psycholoog
  Iemand die een universitaire studie heeft gedaan
 • .Hoe bestuderen behandelaars en onderzoekers het fysiologisch functioneren en hoe brengen ze het functioneren van de hersenen in beeld?
  .maatstaven:
  -hartslag
  -bloeddruk
  -elektrische geleiding van de huid
  -spierspanning
  -hersenactiviteit
  technieken om de hersenen in beeld te brengen:
  -EEG
  -CT-scan
  -PET-scan
  -MRI
  -BEAM
  geven een indruk van structuur en het functioneren van de hersenen
 • .Wat doen ergotherapeuten?
  .Helpen mensen die door aandoeningen problemen ervaren in het dagelijks leven

 • . Soorten hulpverleners  Als iemand opgenomen wordt op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, is daar een heel multidisciplinair behandelteam aanwezig om iemand te begeleiden en te behandelen:
  psychiaters, gz-psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, creatief therapeuten, ergotherapeuten en psychomotorisch therapeuten. Als een persoon geregistreerd in het BIG-register is, kan men ervan uitgaan dat iemand een gedegen opleiding heeft gevolg en niet zomaar in het wilde weg behandelt.
 • .Psychotherapie (gestructureerde vorm van psychologische behandeling op basis van een
  psychologisch denkmodel
  , de behandeling bestaat uit een of meer gesprekken of
  behandelsessies tussen een patiënt en een therapeut) is een systematische interactie tussen een patiënt en een therapeut die berust op psychologische principes en die tot doel heeft bepaalde veranderingen teweeg te brengen in het gedrag, de gedachten en de gevoelens van de patiënt. Psychotherapie heeft de volgende kenmerken:
  .1.Systematische interactie.
  2.Psychologische principes. 
  3.Gedrag, gedachten en gevoelens. 
  4.Afwijkend gedrag, problemen oplossen en persoonlijke groei. Minstens drie groepen mensen kunnen baat hebben bij een vorm van psychotherapie. Ten eerste mensen die in de problemen komen vanwege bijvoorbeeld een stemmingsstoornis. Ten tweede mensen met persoonlijke problemen die niet als stoornis gediagnosticeerd worden, zoals verlegenheid of verwarring over beroepskeuze. Ten derde mensen die streven naar persoonlijke groei.
 • .Wat zijn niet-specifieke behandelfactoren?
  .Dit zijn dus factoren die niet
  specifiek zijn voor een bepaalde vorm van psychotherapie, zoals de aandacht en steun van de therapeut, maar die wel positieve verwachtingen oproepen over mogelijke veranderingen.
 • .Waaruit bestaat de behandeling van psychotherapie?
  .Uit gesprekken en behandelsessies
 • .Wat is het doel van psychotherapie?
  .Verandering aanbrengen in gedrag, gevoelens en gedachten van cliënt
 • .Wat verstaan we onder psychotherapie?
  .Een psychologische behandeling op basis van een psychologisch denkmodel om stoornissen te behandelen.

  Dus een therapie bijv; psychodynamisch of gedragstherapie gebruiken
 • .Met behulp van psychotherapie kunnen patiënten afwijkende gedragspatronen veranderen, problemen in het dagelijks leven oplossen of zich als individu ontwikkelen. Noem de 4 kenmerken van psychotherapie?
  .1. Systematische interactie - therapeut geeft interacties vorm op een manier die overeenstemt met zijn theoretische visie
  2. Psychologische principes - hierop is de behandeling gebaseerd.
  3. Gedrag, gedachten en gevoelens -psychotherapie kan gericht zijn op het gedragsmatige, het cognitieve of het emotionele niveau.
  4. Minstens 3 soorten groepen hebben baat bij psychotherapie: mensen met afwijkend gedrag, problemen die ze willen oplossen en mensen die op zoek zijn naar persoonlijke groei
 • .Wat verstaan we onder psychodynamische therapie
  .Therapie die is begonnen door Freud, waarin conflicten uit de jeugd die het onbewuste belaste worden opgelost.
 • .Wat houdt ABC van psychotherapie in?
  .Affect > Behavior > Cognities
 • .Psychoanalyse: Methode van psychotherapeuten die is ontwikkeld door Sigmund Freud.
  Psychodynamische therapie: Therapie die mensen helpt om inzicht te verwerven in, en oplossingen te vinden voor onderbewuste conflicten.
  Vrije associatie: Methode waarbij gedachten onder woorden worden gebracht zodra ze in de patiënt opkomen, zonder bewuste pogingen om ze te bewerken of te censureren.

  Droomanalyse: Volgens Freud de 'koninklijke weg naar het onbewuste'. Tijdens dromen kunnen onbewuste dingen omhoog komen, dromen werden geïnterpreteerd. Echter kon je niet alles hiermee verklaren


  Overdrachtsrelatie: In de psychoanalyse de overdracht of generalisatie van gevoelens en attitudes van de cliënt tegenover belangrijke mensen in zijn leven naar de analyticus.
  Tegenoverdracht: In de psychoanalyse de overdracht van gevoelens of attitudes van de analyticus tegenover andere mensen in zijn leven naar de cliënt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.