Summary Psychiatrie Hbo Niveau 5

-
ISBN-13 9789031352111
366 Flashcards & Notes
7 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychiatrie Hbo Niveau 5". The author(s) of the book is/are Drs, IJ D Jüngen, Drs J A M Kerstens. The ISBN of the book is 9789031352111. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Waarin valt de oorzaak van suïcidale toestand te verdelen?
In de suïcidale toestand van gedachten, intenties, motieven en handelingen gericht op suïcide.

Bijkomende factoren verwijzen naar individuele psychiatrische, psychologische en sociale factoren die met het suïcidale gedrag samenhangen.
Wanneer is het risico het grootst op suïcide bij terminaal zieke mensen?
Het relatieve risico is het hoogst vlak na de diagnose.
Hoeveel mensen plegen in Nederland per jaar zelfmoord volgens het CBS?
410.000 denken aan een poging, 94.000 doen een poging en 1.500 overlijdt. 
Waarvoor vindt een psychiatrische beoordeling plaats als iemand na een zelfmoordpoging in het ziekenhuis terecht komt?
1. door psychopathologie optredend gedrag dat de medische interventie onmogelijk maakt voor zover mogelijk te beïnvloeden.
2. een recidiefrisico op een TS in te schatten n zo nodig beschermende maatregelen te treffen.
3. na te gaan of er een psychiatrische aandoening is waarvoor behandeling nodig is.
Als iemand door een zelfmoordpoging in het ziekenhuis terecht komt, wat is dan meestal de klacht?
Intoxicaties met geneesmiddelen, andere middelen (drugs, etsende stoffen, alcohol) of verwondingen.
Waar wordt DBS toegepast?
Behalve voor mensen met een ernstige dwangstoornis, wordt het ook wel eens toegepast bij mensen met bewegingsstornissen (Parkinson en verschillende vormen van dystonie en tremoren). 
Wat zijn gevolgen van DBS? 
Behalve complicaties na de operatie zoals infectie of bloedingen, kunnen milde geheugen- en taalstoornissen (niet op woorden kunnen komen) voorkomen.
Wat is Deep Brain Stimulation?
Deze ingreep is omkeerbaar. Er wordt een elektrode geplaats op de nucleus accumbens.
Wat zijn bijwerkingen van neurochirurgische behandelingen?
Geheugenstoornissen, stemmingsschommelingen, apathie, ontremd gedrag, epilepsie en incontinentie. 
Wat is een nadeel van een neurochirurgische behandeling?
De onomkeerbaarheid van de behandeling.