Summary Psychiatrie in de verpleegkunde

-
ISBN-10 9043033642 ISBN-13 9789043033640
272 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychiatrie in de verpleegkunde". The author(s) of the book is/are Jeffrey S Nevid Spencer A Rathus Beverly A Greene. The ISBN of the book is 9789043033640 or 9043033642. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Psychiatrie in de verpleegkunde

 • 1 leertaak 7

 • Klinische psychologie
  tak van de psychologie die zich bezighoudt met de beschrijving de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen
 • Psychopathologie
  het studiegebied dat zich bezighoudt met het beschrijven van de diverse vormen van afwijkende emoties, gedachten en afwijkend gedrag.
 • Gz psycholoog
  iemand die na de studie psychologie een aanvullende tweejarige opleiding heeft gevolgd en in het big register is ingeschreven.
 • psychotherapeut
  iemand die na de studie psychologie of psychiatrie een vervolgopleiding heeft gedaan en bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen en in het big register staat ingeschreven.
 • psychiater
  iemand die na de studie medicijnen een vervolgopleiding heeft gedaan waarin hij of zij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patienten met psychiatrische stoornissen.
 • psychische of psychiatrische stoornis
  Afwijkende emoties, gedachten of een afwijkend gedragspatroon dat wordt gekenmerkt door een storing in het dagelijks sociaal functioneren van een persoon, voor de goede orde psychische stoornissen hebben ook een lichamelijke oorzaak en zijn in die zin dus zeker niet alleen psychisch qua oorzaak.
 • Wat is afwijkend?
  -Uitzonderlijk, uitzonderlijk gedrag.Zeldzaamheid alleen is niet voldoende om gedrag afwijkend te vinden. bijv record houders. Toch vaakwel maatstaf.
  -sociaal afwijkend, alle samenlevingen hebben normen die bepalen welke vormen van gedrag acceptabel zijn in een bepaalde context. verschillend gedrag in diverse culturen.
  behandelaars moeten rekening houden met culturele verschillen. ook generaties kunnen verschillen bijv homosexualiteit. 
  -foute perceptie of interpretatie van de realiteit, dingen zien die er niet zijn. In sommige culturen normaal om met god te praten.
  -aanzienlijk emotioneel lijden van de persoon, als gevolg van problematische emoties als angst, vrees en depressie.
  -ongepast of contraproductief gedrag, gedrag dat onprettige gevoelens oproept. Bijv agorafobie angst om in openbare ruimtes te verschijnen, alcoholisme.
  -gevaar, gedrag dat gevaar voor de betrokkene zelf oplevert of zijn omgeving. Zelfmoord plegen of mensen die doden. Elke vorm van extremisme abnormaal.
 • Wat moet onderscheiden worden bij afwijkend gedrag?
  Welk gedrag wel of niet als afwijkend beschouwd wordt en welke karakteristieken
  wat wordt beschouwd als de oorzaak van het afwijkend gedrag
  hoe wordt omgegaan met de persoon die afwijkend is en hoe diegene wordt behandeld.
  draagt de cultuur bij en hoe aan afwijkend gedrag
 • culturele aspecten van afwijkend gedrag, westerse cultuur betalen hypotheek, hebben van een baan, afrika kan ik mij voortplanten, dit kan zich uiten in dromen en klachten over hekserij. Of angst voor tovenarij, door boze geesten.trance achtige toestanden bij jonge aboriginals vrouwen (stom en star) worden naar heilige plek gebracht voor genezing.
  depressie in andere landen andere betekenis. Daarom achterhalen hoe met emoties wordt omgegaan incl gevoelens van depressie en angst.
  In china en middenoosten sterke nadruk  op fysieke probllematiek bijv hoofdpijn, vermoeidheid en zwakte. Westerse cultuur meer op schuldgevoel en somberheid.
  DSM 5 houdt meer rekening met culturele verschillen.
  Abnormale gedragspatroon met schizofrenie in veel landen het zelfde, evenals het percentage schizofrenie patienten.
 • 1.2 Historische visies op afwijkend gedrag

 • Jarenlang geloof in bovennatuurlijke krachten. Sommige samenlevingen nog steeds. wereldbeeld langzaam verschoven naar geloof in wetenschap en rede.
  In onze cultuur visie dat lichamelijke en psychosociale factoren van invloed zijn op het ontstaan van afwijkend gedrag.
 • 1.2.1 de visie van hippocrates

 • Visie hypocrates?
  gezondheid van lichaam en geest kwamen van natuurlijke oorzaken en niet door bezetenheid door bovennatuurlijke geesten. Gezondheid wordt bepaald door evenwicht in de humores of lichaamssappen, slijm, zwarte gal, bloed en gele gal. verstoring hiervan is verantwoordelijk voor afwijkend gedrag. Persoon overvloed aan slijm= flegma vandaar woord flegmatiek. 
  teveel zwarte gal = depressie oftewel melancholie. overvloed aan bloed zou vrolijk, zelfverzekerd en optimisme veroorzaken. overvloed gele gal mensen worden korzelig en cholerisch dat is driftig.
 • Hippocrates classificeerde abnormale gedragspatronen door drie hoofdcategorieen:
  melancholie: categorie van de ernstige depressie
  manie verwijst naar sterke opwinding en
  bezetenheid omvat het bizarre gedrag bijv zien bij mensen met schizofrenie
  xxx
 • 1.2.2 gedachten over psyc st in de middeleeuwen

 • gedachten over psych st in de middeleeuwen
  Het geloof in bovennatuurlijke krachten kwam weer terug. Dit kwam door de katholieke kerk, maar komt ook al voor in antieke egyptische en griekse geschriften.
  Dmv exorcisme of uitdrijving behandeld. Nu soms nog in bepaalde culturen gebed, kruiszwaaien, afranselen en uithongeren.
  Overtuiging natuurlijke oorzaken nooit helemaal weggeweest.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.