Summary Psychiatrie in de verpleegkunde

-
ISBN-10 9043033642 ISBN-13 9789043033640
272 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychiatrie in de verpleegkunde". The author(s) of the book is/are Jeffrey S Nevid Spencer A Rathus Beverly A Greene. The ISBN of the book is 9789043033640 or 9043033642. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Diverse soorten gedragpersoonlijkheidsst gekenmerkt door vreemd of excentriek gedrag.
Wantrouwen in de motieven van een ander.  = paranoide persoonlijkheidsstoornis
interventie: maakt hij gebruik van afsplitsing. Pos feedback. Roulerend personeel. Welke gevoelens bij verlatingsangst.
gedrag staat relaties met anderen in de weg. Effectieve manieren omgaan met een ander = psychodynamische therapie

schizoide persoonlijkheidsst . Sociale afstandelijkheid en oppervlakkige emoties

schizotypische persoonlijkheidsst = hardnekkige problemen met het vormen van intieme sociale relaties
Hoe kun je automutilatie verklaren bij borderline
Ze handelen vaak impulsief en zelfdestructief gedrag is niet lief zijn voor je zelf. Ze proberen zo de intens negatieve gevoelens onder controle te krijgen. Ze reageren het agressief gedrag op zich zelf.

lage zelfwaardering: wisselend beeld van zichzelf. Voelen zich snel afgewezen. Bang om in de steek gelaten te worden. Onzekerheid.

machteloosheid: moeilijk om op een doel te richten, snel weer iets anders. Maken iets niet af dat maakt machteloos.
Welke behandeling bestaat er voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis
Bewustwording van ondoelmatig gedrag en meer adaptieve manieren om te leren omgaan met anderen. 

kortdurende psychodynamische therapie en vormen van cognitieve gedragstherapie. 

dialectische gedragstherapie belangrijke behandeling. Elkaar verzoenen van tegenstrijdigheden van acceptatie en verandering. Patienten laten zien hoe gevoelens en gedrag problemen veroorzaken. Door gedragstherapeutische en mindfulnesstechnieken alternatieve manieren zoeken in het omgaan met anderen. Spanning tussen aceeptatie en de zachte aanmoediging vormt het dialectisch aspect van de behandeling.
Kleptomanie dwangmatig stelen door plotselinge opwelling.
Xxx
Drie impulsbeheersingsst
Kleptomanie, periodiek explosief stoornis en pyromanie
Biologische benadering
Antidepressiva nog niet bekend over effectiviteit.
Behandeling van persoonlijkheidsst.
Psychodynamische therapie. Bewust maken van gedragspatronen, en leren beter om te gaan met anderen. Eigen emoties en van anderen beter te begrijpen.

gedragstherapie: veranderen ineffectief gedrag, bijv modelleren en bekrachtiging. Verkeerde gedachten ombuigen naar waardige gedachten.
mindfulness neg emoties leren accepteren.

dialectische gedragstherapie tegenstrijdigheden met elkaar laten verzoenen. Bijv acceptatie en verandering.

cognitieve gedragstechnieken relaties verbeteren. Verontrustende emoties te accepteren. Telkens acceptatie en ondersteuning geven als therapeut ondanks veeleisen en manipulatief gedrag.
Biologische perspectieven
Genetische factoren spelen een rol. Door omgevingsinvloeden. En variant van bepaald gen ook antisociaal gedrag alleen bij mishandeling jeugd.

verminderde emtionele respons, meestal een geringe arousal. Daarom straf weinig effect.
antisociale persoonlijkheid reageren met zelfbeheersing in stress situaties, meeste mensen hebben dan angst.

ook hunkering naar prikkels, dreiging van verveling

hersenafwijkingen bij persoonlijkheidsst.
Gezinsperspectieven
Mishandeling sexmisbruik of verwaarlozing zorgt voor persoonlijkheidsst. Afsplitsing door het onspelbaar gedrag van ouders.
net als psychodynamisch theorie overbescherming en autoritair gedrag van ouders een rol. Extreme angst voor verlating.
Leerperspectieven
Stoornis gevormd door ervaringen tijdens de jeugd. Milon suggereert dat histrionische persoonlijkheid geworteld is in sociale bekrachtigers. Bijv aandacht van de ouders. Inconsequente aandacht is niet vanzelfsprekend en moet daarom voortdurend naar gestreefd worden.

bandura observationeel leren, blootstelling aan agressie, door het kijken van agressieve films zo leer je die vaardigheden. Imitatie vaak alleen bij provocatie, en als ze geloven dat ze beloond worden hiervoor ipv gestraft. 
soms ook bedriegen, treiteren om schuld te vermijden. Of kunnen manipuleren.

probleemoplossende therapie helpt agressieve, antisociale kinderen herformuleren van conflictsituaties als een probleem dat moet worden opgelost.