Summary Psychological Science Sixth Edition

-
ISBN-10 039364040X ISBN-13 9780393640403
431 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychological Science Sixth Edition". The author(s) of the book is/are Michael Gazzaniga. The ISBN of the book is 9780393640403 or 039364040X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Psychological Science Sixth Edition

 • 1 De Wetenschap van Psychologie

 • Definitie psychologie
  Pyschologie bestudeert het gedrag en de mentale activiteit
 • Definitie psycholoog
  Een psycholoog voorspelt gedrag of probeert iemand te begrijpen
 • Definitie psychologische science
  Studie, via onderzoek, naar de mind, brein en gedrag
 • Definitie mind
  Mentale activiteit
 • Hoe ontstaat mentale activiteit?
  Door biologische processen in het brein
 • Definitie gedrag
  Gedrag zijn observeerbare acties van mensen of dieren
 • Definitie kritisch denken
  Systemisch vragen stellen en informatie evalueren via goed onderbouwd bewijs
 • Definitie amiable skepticism
  Kenmerk dat men open, maar waakzaam is.
 • 3.1 Neuronen zijn de basiseenheden van het zenuwstelsel

 • Wat doet het CZ met de informatie?
  Het organiseert en evalueert de informatie en verstuurt dit dan naar het perifere ZS
 • Wat doet het perifere ZS?
  Het PZS zorgt voor bepaald gedrag of lichamelijke aanpassingen.
 • Hoe ontstaan neurale netwerken?
  • Genetische invloed
  • Maturatie
  • Ervaring
  • Herhaalde vuring 
 • Het somatische ZS zorgt voor welk soort gedrag?
  Vrijwillig
 • Het autonome ZS zorgt voor welk soort gedrag?
  Onbewust
 • Wat zijn somatosensorische zenuwen?
  Zenuwen die informatie bevatten van de huid en spieren
 • Definitie cellichaam
  Hier komt alle informatie binnen en wordt het verzameld
 • 3.2 Actiepotentialen produceren neurale communicatie

 • Definitie actiepotentiaal
  Elektrisch signaal dat langs de axon loopt en ervoor zorgt dat NT wordt vrijgelaten uit de terminale knoppen.
 • Wanneer is een cel polair?
  Als de cel aan de binnenkant meer negatieve ionen heeft.
 • Wat doet de Na/K pomp?
  Het verhoogt Ka- in de cel en verlaagt Na+ in de cel. Waardoor de cel polair blijft.
 • Waaruit bestaat de myeline schede?
  Uit gliacellen
 • 3.3 Neurotransmitters beïnvloeden mentale activiteit en gedrag

 • Waar worden NT gemaakt?
  In axonen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

3 manieren om cognitieve dissonantie te reduceren
 • Attitude of gedrag veranderen
 • Bagatelliseren 
 • Rationalisatie  
Kenmerken cognitieve dissonantie
Angst, spanning en ongenoegen
Wanneer voorspellen impliciete attitudes bepaalde gedrag beter?
In situaties die sociaal gevoelig zijn
Welke attitudes zullen het gedrag vooral beïnvloeden?
Attitudes die sterk, persoonlijke relevant, specifiek, gevormd uit persoonlijke ervaringen en toegankelijk zijn
Hoe worden attitudes beïnvloed?
 • Familiarity 
 • Conditioneren
 • Socializing 
Wanneer neemt gehoorzaamheid af?
Als de afstand tussen authority en de persoon toeneemt
Wanneer zijn mensen vooral gehoorzaam?
Als ze zich zorgen maken over hoe men over hun denkt
Wanneer neemt compliance toe?
Men is in een goede bui of valt voor een van de 3 tactieken
Wanneer nemen mensen de sociale norm aan?
De groep is groter dan 6 man en is unaniem
Wanneer wijzen mensen de sociale norm af?
Kleine groep en aanwezigheid van iemand die ook de sociale norm afwijst