Summary Psychological Testing History, Principles, and Applications

-
ISBN-10 020595927X ISBN-13 9780205959273
310 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychological Testing History, Principles, and Applications". The author(s) of the book is/are Robert J Gregory. The ISBN of the book is 9780205959273 or 020595927X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychological Testing History, Principles, and Applications

 • 1.1 Natuur en gebruik van psychologische testen

 • Wat is een Apgar test?
  beoordeling van 
   
  hartritme, ademhaling, spierspanning, reflexovergevoeligheid
 • Wat is een psychometrician?
  expert van ontwikkelen en uitvoeren van psychologische tests
 • Wat zijn de eigenschappen van een test (definitie)?
  gestandaardiseerde procedure

  gedragssteekproef

  scores of categorieen

  normen of standaarden

  voorspelling van niet-getest gedrag
 • Hoe heet een test die niet over het voorspellen gaat, maar over een persoon kan doen? 
  Criterion-referenced test
 • Wat zijn normen?
  Samenvatting van testresultaten voor grote representatieve groep proefpersonen
 • Hoe wordt de normgroep ook genoemd?
  Standardization sample
 • Wat is een norm-refeferenced test?
  interpretatie op basis van representatieve steekproef
 • Wat is een criterion-referenced test?
  waar staat een individu
 • Wat is assessment?
  beoordeling of schatting van  grootte van attributen in persoon
 • Wat is het verschil tussen test en beoordeling?
  Test: representatie van EEN bron

  Beoordeling: Vergelijking van VERSCHILLENDE bronnen
 • Wat zijn de 5 functies van psychologische tests?
  Classificatie

  Diagnose

  Zelfkennis

  Programma evaluatie

  Onderzoek
 • Wat is classificatie en welke drie factoren horen er bij?
  toeschrijven aan EEN categorie

  Placement: personen in verschillende groepen platsen

  Screening: identificatie van personen met bepaalde eigenschappen

  Certificatie: privileges verlenen, toelating voor iets, bewijs van vaardigheid
 • Welke twee onderdelen horen bij Diagnose?
  1. bepalen van natuur en bron van persoon en gedrag

  2. classificeren van gedrag in diagnosesysteem
 • 1.2 Ethische en sociale implicaties van testen

 • Wie stelt de drie niveaus van complexiteit van test?
  APA 

  American psychological association
 • Wat zijn verantwoordelijkheden van testgebruikers?
  Duty of warn

  expertise van testgebruiker

  interesses van client

  informed consent
 • Wat is het Lake Wobegon Effect?
  Mensen denken dat zij beter zijn --> betere prestatie op test

  ---> door maatschapij
 • 3.1 Normen + Teststandaardisatie

 • Waaruit bestaat een normgroep?
  steekproef van kandidaten die representatief zijn
 • Wat is het doel van teststandaardisatie?
  ruwe scores in normgroep omzetten om te gebruiken
 • Wat zijn eigenschappen van ruwe scores?
  betekenisloos

  statistische samenvatting van veel scores
 • Wat is een frequentieverdeling?
  Aantal intervallen = N
 • Hoe wordt een frequentieverdeling weergegeven?
  Door een HIstogram
 • Wat is een frequentie polygon?
  Histogram alleen bniet met balk maar met punten
 • Wat is een bimodale verdeling?
  twee scores komen even vaak voor
 • Welk index is beter bij een scheve verdeling?
  Mediaan
 • Waarom wordt de normaalverdeling bij psychologische test prefereert?
  nuttige rekenkundige eigenschappen

  rekenkundige precisie

  komt vaak voor
 •  Wat is een percentiel?
  percentage van personen in gestandaardiseerde steekproef die onder bepalde ruwe score scren
 • Wat is het nadeel van percentielscores?
  vertekenen van onderliggende metingsschaal, vooraal bij extremen
 • Wat is de standaardscore?
  Afstand van gemiddelde in SD
 • Hoe wordt een standaardscore ook genoemd?
  z-score
 • Wanneer kunnen verdelingen met standaardscores vergeleken worden?
  Als de verdelingen hetzelfde zijn
 • Wat zijn standardiseerde scores?
  Standaardscores met alleenmaar positieve getallen
 • Wanneer worden t-scores gebruikt?
  Bij persoonlijkheidstest


 • Wat zijn de eigenschappen van t-scores?
  M= 50

  SD= 10
 • Wat zijn genormaliseerde standaardscores?
  transformatie van schreeve verdeling naar normale verdeling
 • Waaneer mogen alleen genormaliseerde standaardscores opgesteld worden?
  grote, representatieve steekproef

  milde schreefheid
 • Wat zijn de drie stappen om genormaliseerde standaardscores te krijgen?
  1. ruwe score in percentielscores

  2. percentielscore in z-score

  3. z-score naar gestandaardiseerde score
 • Wat zijn drie transformatie voor ruwe scores?
  Stanine (9 eenheden)

  Sten scale (10 eenheden)

  C-scale (11 eenheden)
 • Welke steekproef zou ideaal zijn?
  random steekproef
 • Welke steekproef wordt vaak gebruikt bij psychologische tests?
  Stratificeerde random steekproefe

  --> classificeren op belangrijke achtergrondvariabelen
 • Welke vier vormen van normen zijn er?
  Age

  Grade

  Local

  Subgroup
 • Wat is het belangrijke verschil tussen norm-referenced en criterium-referenced?
  norm: items gekozen om maximale onderschieding 

  criterium: item op basis van relevantie in leerprogramma
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De 5-factor theorie van karaktereigenschappen
Neuroticisme 
Extraversie 
Openheid tot ervaringen 
Vriendelijkheid 
Zorgvuldigheid
Eysenck's Trait-dimensionale theorie
Relateerde de vier oude temperamenten aan twee domeinen
(introvert-extrovert) en (emotioneel stabiel- emotioneel instabiel)
Cattell's Factor-analytische Trait theorie
Door middel van factoranalyse ontdekte Cattell 16 bipolaire eigenschappen in mensen
Trait/Eigenschap
Een relatief volhardende manier waarop een individu van anderen verschilt.
Assessment
Het schalen van een of meerdere attributen in een persoon
De kenmerken van de meeste tests
1. Standaard procedure 
2. Gedragsmaat 
3. Scores of categorieën 
4. Normen of standaarden 
5. Voorspelling van non-test gedrag
Test
Een gestandaardiseerde procedure voor het beschrijven van gedrag in categorieën of scores
Raven
Split half rond .86
Test hertest ,80-.93
EPQ
Alles een beetje rond .80 (behalve psychoticism, die is wat lager .70)
PRF
intercorrelation .30
Interne .70
Test hertest .80 - .96