Summary psychologie

-
3616 Flashcards & Notes
77 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "psychologie". The author(s) of the book is/are marc brysbaert. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - psychologie

 • 1 Wat is psychologie

 • hoeveel definities van psychologie zijn er wel niet...

  heeeeeel veeeel
 • Geef de definitie van psychologie

  Is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.

 • wat is psychologie

  studie van het gedrag

 • Geef de definitie van psychologie
  Psychologie is de wetenschap die gedrag van mensen bestudeert waarbij de gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen die ten grondslag liggen aan dit gedrag te begrijpen.
 • Wat is de definitie van psychologie?
  Psychologie is de wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie wordt gebruikt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen
 • biologische
  sociologische
  klinische
  organisatorische

 • inerlijke processen

 • Vertoont de definitie van psychologie een grote overeenkomst met een definitie van een andere wetenschap?

  ja

 • Wat doet een psycholoog?
  Een psycholoog tracht - met behulp van systematische observatie - inzicht te krijgen in de interne processen die ten grondslag liggen aan het gedrag.


 • Copernicus: onze plaats in het universum -> aarde niet centrum heelal maar draait om zon

  Descartes: rationalisme (gebruik maken van rede, nadenken niet observeren) en nativisme (aangeboren kennis gebruiken voor rede)

  Hobbes: empirisme (kennis door zintuiglijke ervaringen)

  John Locke: empirisme (kennis door zintuiglijke ervaringen)

  David Hume: associatisme  (associaties tussen ideeën worden bepaald door gelijkenis en het samen voorkomen in tijd of ruimte)

  Darwin: evolutietheorie ( survival of the fittest, overerving, aanpassen aan omgeving)

  Wilhelm Wundt: structuralisme  (waaruit bestaat bewustzijn, door introspectie bewustzijn ontdekken)

  Titchner: structuralisme  (waaruit bestaat bewustzijn, door introspectie bewustzijn ontdekken)

  Kulpe: structuralisme  (waaruit bestaat bewustzijn, door introspectie bewustzijn ontdekken)

  Wertheimer: gestaltpsychologie (het geheel niet de onderdelen, mens niet begrijpen door de som van elementen)

  Kohler: gestaltpsychologie (het geheel niet de onderdelen, mens niet begrijpen door de som van elementen)

  Koffa: gestaltpsychologie (het geheel niet de onderdelen, mens niet begrijpen door de som van elementen)

  Dewey: functionalisme  (wat is het nut van bewustzijn)

  James: functionalisme  (wat is het nut van bewustzijn)

  Watson: behaviourisme / S-R psychologie( alleen observeerbaar, meetbaar gedrag kan onderwerp zijn van psychologisch onderzoek en theorievorming)

  Skinner: behaviourisme / S-R psychologie( alleen observeerbaar, meetbaar gedrag kan onderwerp zijn van psychologisch onderzoek en theorievorming)

  Freud: psychoanalyse (bewustzijn en gedrag oppervlakkig, oorsprong van persoonlijkheid \verschillen en stoornissen ligt in het onbewuste)
 • Noem een pionier van de psychologie (1885) en zijn grootste werk

  hermann Ebbinghaus, Uber das Gedachtnis

 • Noem een belangrijke pionier voor de psychologie.
  Hermann Ebbinghaus (1885) - Uber das Gedachtnis" - van het oudste onderwerp zullen wij de nieuwste wetenschap maken.

 • Rationalisme:(gebruik maken van rede, nadenken niet observeren) en

  Nativisme: (aangeboren kennis gebruiken voor rede)

  Empirisme (kennis door zintuiglijke ervaringen)

  Associatisme:  (associaties tussen ideeën worden bepaald door gelijkenis en het samen voorkomen in tijd of ruimte)

  Evolutietheorie ( survival of the fittest, overerving, aanpassen aan omgeving)

  Structuralisme (waaruit bestaat bewustzijn, door introspectie bewustzijn ontdekken)

  Gestaltpsychologie (het geheel niet de onderdelen, mens niet begrijpen door de som van elementen)

  Functionalisme (wat is het nut van bewustzijn)

  Behaviourisme / S-R psychologie( alleen observeerbaar, meetbaar gedrag kan onderwerp zijn van psychologisch onderzoek en theorievorming)

  Psychoanalyse (bewustzijn en gedrag oppervlakkig, oorsprong van persoonlijkheid \verschillen en stoornissen ligt in het onbewuste)
 • Wat is van ondergeschikt belang binnen de filosofie?
  Binnen de filosofie is de actie die uit de kennis voortkomt van ondergeschikt belang.
 • Methodologie:

  Structuralisme -> introspectie

  Gestalltpsychologie -> demonstraties, subjectieve rapporten

  Functionalisme-> introspectie en observaties

  Behaviorisme -> gecontroleerde experimenten met operationeel gedefinieerde variabelen

  Psychoanalyse-> gevalstudies, vrije associatie, droomanalyse
 • Wat zijn traditioneel de uitgangspunten van filosofen in de tijd?

  Uitgangspunten filosofen:

  - hoe komen ideeen tot stand?

  - hoe kunnen we vaststellen of ze juist of verkeerd zijn?

 • Wat was de conclusie die Dodds et al uit hun onderzoek kon trekken?

  De conclusie was dat - bij voldoende motivatie - iedereen een willekeurige person per email kan bereiken via een keten van 5-7 kennissen.
 • Welke 2 aangeboren instincten hebben personen - volgens Freud?

  1. eros - gericht op het levensbehoud

  2. thanatos - gericht op destructie

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.