Summary Psychologie

-
199 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie". The author(s) of the book is/are Marc Brysbaert. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie

 • 1 Wat is psychologie

 • Hoe heet ik?
  Maaike
 •  

  Wat is de definitie van psychologie?

  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen. 

 • 1.2 ontwikkelingen die de psychologie mogelijk gemaakt hebben

 • Wat  was de overtuiging van Copernicus als het gaat om de mensen en het universum?

  dat de aarde zich niet in het centrum baan het universum bevond, maar samen met andere planeten rondom de zon draaide. 

 • 2 De biologie van het gedrag

 • elke handeling, gedachte, emotie is gebaseerd op  biologische processen.
 • ryjtrujyuktykji;l
 • 2.1 de bouwstenen van het zenuwstelsel

 • waaruit is ons zenuwstelsel opgebouwd?
  neuronen of zenuwcellen.
 • wat is de voornaamste functie van een neuron?
  communiceren met andere neuronen.
 • het resultaat van verbindingen van neuronen, het snoeiwerk van minder gebruikte neuronen is een minutieus netwerk dat we het zenuwstelsel noemen.
 • waardoor wordt het foetale alcoholsyndroom gekenmerkt?
  door mentale retardatie, hyperactiviteit, verminderde alertheid en motorische problemen.
 • welke 3 types neuronen zijn er?
  sensorische neuronen, motorneuronen, interneuronen
 • wat is de taak van sensorische neuronen?
  ze zorgen ervoor dat de hersenen informatie ontvangen over de buitenwereld en het lichaam.
  v. h. lichaamsweefsel, en de waarnemingsorganen en sturen deze informatie naar de hersenen of het ruggemerg.
 • wat is de taak van motorneuronen?
  signalen vervoeren vanuit de hersenen en het ruggemerg naar spieren, organen en klieren. ze voeren bevelen uit die vanuit de hersenen komen.
 • wat is de taak van interneuronen?
  informatie overdragen ts neuronen.
 • waaruit bestaat een neuron?
  cellichaam, dendrieten en een axon
 • dendrieten vormen een netwerk van vezels gelijkend op de takken van een boom, vertrekkend vanuit het cellichaam. dendron is het griekse woord voor boom
 • axon is en lange dunne vezel die vanuit het cellichaam komt en zich aan het einde splitst in een waaier
 • 2.1.1 communicatie binnen een neuron

 • informatiegeleiding binnen een neuron is een elektrochemisch proces.
 • hoe noemen we de toestand waarin een neuron verkeert als hij geen signalen ontvangt of verstuurt? 
  rustpotentiaal
 • wanneer spreken we can een rustpotentiaal en hoe verklaar je dat?
  als de binnenkant vh celmembraan negatiever geladen is dan de buitenkant.
  het verschil in NA+-ionen binnen het celmembraan zorgt voor een licht negatieve potentiaal (dwz meer -ionen binnen het celmembraan, dan buiten het celmembraan)
 • waardoor worden neuronen gestimuleerd?
  door andere neuronen, of door receptorcellen
 • stimuli die het potentiaalverschil ts de binnenkant en de buitenkant vd cel verminderd noemen we excitatorische signalen
 • stimuli die het potentiaalverschil ts de binnenkant en de buitenkant vd cel vermeerderd noemen we inhibitorische signalen
 • het verbindingsstuk ts het cellichaam en het axon wordt de axonheuvel genoemd
 • membraanpermeabiliteit: de doorlaatbaarheid v h membraan voor ionen
 • welke twee factoren bepalen de geleidingssnelheid van een axon?
  de diameter v h axon en de aanwezigheid van een myelineschede.
 • wat is en myelineschede?
  een dun vetlaagje dat rond het axon ligt en op regelmatige afstand een inkeping vertoond.
  ze isoleert ook het axon, waardoor een signaal dat door een axon reist naburige neuronen niet beinvloed.
 • een myelineschede vertoond op regelmatige afstand een inkeping, de knoop van ranvier
 • als de polariteit van een membraan omslaat van neg naar pos  (onder invloed van de instroom van natrium), lokt dat het actiepotentiaal uit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.