Summary Psychologie

-
563 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie". The author(s) of the book is/are Marc Brysaert. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie

 • 1 Wat is psychologie?

 • Wat is psychologie?

  psychologie is de wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.

 • Hermann Ebbinghaus is één van de pioniers van de psychologie

 • wetenschappelijke psychologie is het onderzoeken van theorie, het vergt beschrijving van het onderwerp en een onderbouwde hypothese die bewezen moet worden.
 • Lekenpsychologie is het volgen van intuïtie,waarneming en ervaring en heeft geen wetenschappelijke grond
 • structuralisme is alleen op basis van introspectie
 • functionalisme is het nut van het bewustzijn, hoe komt bepaald gedrag tot stand
 • gestaltpsychologie bestudeerd bewuste ervaringen maar bekijkt dit wel als geheel
 • behaviorisme alleen gedrag dat zichtbaar is kan wetenschappelijk onderzocht worden
 • psychoanalyse is onbewuste motivaties als verklaring voor persoonlijkheidsverschillen en mentale stoornissen
 • belangrijke gebeurtenissen copernicus en onze plaats in het universum,descartes mechanische kijk op de wereld, darwins evolutietheorie,wundts eerste lab onderzoek en de uitvinding van de computer
 • onderzoeksmethoden zijn, vragenlijst,interview,opiniepeiling,gestandaardiseerde psychologische tests, archiefdata en gevalsstudies, beschrijvend onderzoek, correlatie onderzoek en experimenteel onderzoek
 • correlatie onderzoek is de relatie tussen variabele onderzoeken zoals deze van nature voorkomen
 • experimenteel onderzoek is in een gecontroleerde omgeving de variabele manipuleren
 • ethisch kwesties bij onderzoek ( regels) informeel consent, geen schade berokkenen, debriefing, stoppen wanneer wenselijk zonder schade, anoniem en een commissie van ethiek om dit te toetesen
 • 1.1 Een definitie van psychologie

 • wat proberen psychologen te begrijpen?

  Menselijk gedrag

 • ze zullen gedrag systematisch observeren

 • Wat moet men doen om inzicht te krijgen in gedrag?

  Observeren, meten, theorieën opstellen over de interne processen en motieven.

 • wat is psychologie?

  wetenschap waarbij gedrag bestudeerd word en gedragsevidentie gebruikt word om de interne processen te begrijpen .

 • wie was copernicus?

  Copernicus was een filosoof die geloofde dat de aarde niet het centrum van het universum was.

 • Wie was Descartes?

   

  Franse filosoof en wiskundige, die reden gebruikte (rationalisme) en dacht dat kennis deels aangeboren was (nativisme)

 • Wat is empirisme?

  De inhoud van de geest komt niet tot stand door aangeboren ideeen maar door zintuigelijke ervaringen.

 • Wie was Johm locke?

  Locke onderzocht de werking van de menselijk geest. hij was de grondlegger van associatie van ideen. als 2 dingen gelijk ervaren worden zijn ze verbonden.

   

 • Wie was Hume?

   

  hij stelde dat bij asscociatie het gelijktijdig samen voorkomen in tijd en ruimte belangrijk was.

 • Wat begonnen filosofen te aanvaarden door het empirisme en associatisme?

  Dat mentale fenomenen begrepen kunnen worden op basis van mechanische principes.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.