Summary Psychologie een inleiding : Oefenboek

-
ISBN-10 9038202040 ISBN-13 9789038202044
714 Flashcards & Notes
38 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie een inleiding : Oefenboek". The author(s) of the book is/are Barbara H Basden David R Basden Marc Brysbaert. The ISBN of the book is 9789038202044 or 9038202040. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie een inleiding : Oefenboek

 • 1 Wat is psychologie

 • Wat is een definitie van psychologie?
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag wordt bestudeerd en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen
 • Wat is pragmatisch?
  Op een eenvoudige manier iets doen/bereiken
 • Wat is psychologie?
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij de gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.
 • Wat is  psychologie
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en daarbij de gedragsevidentie gebruikt wordt om internet processen te begrijpen die aan het gedrag ten grondslag liggen.
 • 1.1 Definitie van psychologie

 • Wat is de definitie van psychologie?
  Een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.
 • 1.2 Ontwikkelingen die de psychologie mogelijk gemaakt hebben

 • Onwikkelingen die de psychologie mogelijk gemaakt hebben?
  Ontwikkelingen in de filosofie.

  Ontwikkelingen in de evolutietheorie.
 • 1.2.1 Ontwikkelingen in de filosofie

 • Wie en wanneer stelde voor het eerst het beeld de mens als centrum van het universum in vraag?
  Copernicus in de 16e eeuw
 • Wat is Empirisme?
  Gaat uit van ervaring en waarneming als referentie voor zekere kennis
 • Waarom kon de menselijke geest niet eerder bestudeerd worden?
  Volgens de priesters en theologen had de menselijke geest een vrije wil en was niet onderworpen aan natuurwetten.
 • Wat is Associationisme?
  Combinaties van ideeën.
 • Wat is Rationalisme?
  Gaat uit van de menselijke geest als referentie voor het menselijk kennen.
 • Van welke 3 principes ging Descartes uit?
  Rationalisme= met rede leren begrijpen, 
  nativisme= op basis van aangeboren ideeen leren begrijpen 
  Mechanistische wereld visie = het lichaam als een machine
 • Wie zorgde mee voor de overgang tussen de religieuze naar een wetenschappelijk wereldbeeld?
  Descartes
 • Wat is Nativisme?
  Vanuit een aangeboren kennis de waarheid afleiden?
 • Wat is het empirisme?
  Een in Engeland ontstane beweging die geloofde dat de inhoud van de geest (=kennis) voortkomt uit zintuiglijke ervaringen en associaties van ideeen.
 • Mechanische visie?
  Aan de natuurwetten onderworpen.
 • Wat is associationisme?
  hogere orde kennis komt tot stand door combinaties te maken van eenvoudigere ideeen.
 • Noem de 5 ontwikkelingen in de filosofie?
  Empirisme, Associationisme, Rationalisme, Nativisme, Mechanische visie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de belangrijkste leerlijn bij OC?
de belangrijkste leerlijn is die van R-G, respons en gevolg van de respons.
Men legt bij OC een intuïtief verband tussen gedrag(ingen) en te verwachten gevolgen (beloning of straf)
Wat is de verwervingsduur bij OC?
verwervingsduur is afh. van temporele continuïteit, complexiteit van gedrag en biologische predisposities
Wat is de functie van het cerebellum?
Het cerebellum zorgt voor bewegingscoordinatie en het regelen van cognitieve processen zoals taal,denk en geheugentaken
Van welke 3 principes ging Descartes uit?
Rationalisme= met rede leren begrijpen, 
nativisme= op basis van aangeboren ideeen leren begrijpen 
Mechanistische wereld visie = het lichaam als een machine
Wat zijn de drie functies van de hypothalamus?
De hypothalamus:
1. controleert het autonome zs en het endocriene systeem
2. organisatie van gedrag
3. genotscentrum
Uit welke 4 delen bestaat de hersenstam?
Medulla oblongata, formatio reticularis, de pons en de middenhersenen
Wat is de functie van de pijnappelklier (epifyse)?
De pijnappelklier (epifyse) produceert melatonine en stuurt het gemoed en dag/nacht cyclus aan
wat zijn de 3 mogelijke strategieen om problemen op te lossen?
1. algoritme oplossen, 2. heuristiek toepassen, 3. zoeken naar analogie
wat is psychopatholoie?
Psychopathologie is het deel van de wetenschap dat zich bezighoudt met de aard, de tot stand koming, de behandeling en preventie van psychische stoornissen
Wat is het Kinsley-rapport?
Dit is de eerste grote wetenschappelijke opiniepeiling over seksualiteit