Summary Psychologie van arbeid en organisatie

-
ISBN-10 9043018511 ISBN-13 9789043018517
455 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie van arbeid en organisatie". The author(s) of the book is/are John Arnold Nederlandse Maurits van der Heijde, Liesbeth Niessen het Engels Jonas de Vries. The ISBN of the book is 9789043018517 or 9043018511. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Psychologie van arbeid en organisatie

 • 1 Arbeids- en organisatiepsychologie - een inleiding

 • Wat betekent psychologie?
  De wetenschap van het mentale leven: gedrag, gedachten en emoties.
 • Wat is persoonlijkheidsleer?
  de studie van de kenmerken van een persoonlijkheid

 • Welke disciplines vallen onder de noemer van theoretische psychologie?
  Theoretische psychologie kent de volgende onderverdeling:
  1. Biopsychologie - relatie tussen lichaam en geest.
  2. Cognitieve psychologie - onze gedachteprocessen (informatie onthouden, afwegen en besluiten nemen)
  3. Ontwikkelingspsychologie - psychologisch groeien en ontwikkelen
  4. Sociale psychologie - gedragingen, gedachten en emoties invloed uitoefenen op en worden beìnvloed door andere mensen.
  5. Persoonlijkheidsleer - hoe mensen psychologisch van elkaar verschillen.
 • Wat is organisatiepsychologie?


  Organisatiepsychologie is toepassingsgericht en is op zichzelf geen deeldiscipline van de theoretische psychologie.

  Samengevat: Alle vijf disciplines van de theoretische psychologie dragen ideeen en technieken bij aan de organisatiepsychologie.
 • Wat is psychologie?
  Psychologie is een wetenschappelijke discipline die gekenmerkt wordt door verschillende zienswijzen op wat een mens een mens maakt. Deze zienswijzen zijn soms met elkaar in tegenspraak.
 • 1.1 Theoretische en organisatiepsychologie

 • Welke disciplines vallen onder de noemer van theoretische psychologie?
  Theoretische psychologie kent de volgende onderverdeling:
  1. Biopsychologie - relatie tussen lichaam en geest.
  2. Cognitieve psychologie - onze gedachteprocessen (informatie onthouden, afwegen en besluiten nemen)
  3. Ontwikkelingspsychologie - psychologisch groeien en ontwikkelen
  4. Sociale psychologie - gedragingen, gedachten en emoties invloed uitoefenen op en worden beìnvloed door andere mensen.
  5. Persoonlijkheidsleer - hoe mensen psychologisch van elkaar verschillen.
 • Wat is organisatiepsychologie?
  Organisatiepsychologie is toepassingsgericht en is op zichzelf geen deeldiscipline van de theoretische psychologie.

  Samengevat: Alle vijf disciplines van de theoretische psychologie dragen ideeen en technieken bij aan de organisatiepsychologie.
 • Wat is psychologie?
  Psychologie is een wetenschappelijke discipline die gekenmerkt wordt door verschillende zienswijzen op wat een mens een mens maakt. Deze zienswijzen zijn soms met elkaar in tegenspraak.
 • het klopt niet
 • 1.2 De vijf tradities in de psychologie

 • Welke drie principes van de psyche zijn door Freud geindentificeerd?
  • Het id. De bron van ons onbewuste. De belangrijkste driften hiervan zijn seks en agressie. Het id werkt op basis van genootsprincipe.
  • Het ego. Het ego probeert het impulsieve van het id te sturen (werkt op basis van realiteitsprincipe).
  • Het superego. Dit is ons bewustzijn (ons geweten). Het ontwikkelt zich in onze kinderjaren en vertegenwoordigt de geïnstalleerde standaarden van de ouders.
 • Welke vijf tradities kent de psychologie?
  Psychoanalyse (Freud), Persoonlijkheid, Fenomenologie (Rogers), Gedrag (Skinner), Sociaalcognitief.
 • Welke vijf tradieties zijn bekend in de psychologie?
  Psychoanalyse (Freud), Persoonlijkheid, Fenomenologie (Rogers), Gedrag (Skinner), Sociaalcognitief.
 • 1.2.1 Psychoanalyse

 • Welke drie principes van de psyche zijn door Freud geïdentificeerd?
  1. Het id. Dit is de bron van ons onbewuste (driften seks en agressie). Het werkt op basis van genootsprincipe.
  2. Het ego. Het stuurt het impulsieve van het id, zadat het op sociaal geaccepteerde wijze en op sociaal passende tijden wordt geuit. Het werkt op basis van realiteitsprincipe.
  3. Het superego. Dit is ons bewustzijn. Het ontwikkelt zich in onze kinderjaren en vertegenwoordigt de geïnstalleerde standaarden.
 • 1.2.2 Persoonlijkheidsleer

 • Waar gaat de persoonlijkheidsleer over?
  Het gaat over de persoonlijkheidskenmerken.
 • Wat is het verschil tussen het kardinaal, primair en secundair kenmerken?
  1. Kardinaal (aanwezig in alle situaties).
  2. Primair ( aanwezig in veel situaties).
  3. Secundair (aanwezig in slechts enkele, specifieke situaties).
 • Wat zijn de vijf fundamentele dimensies van persoonlijkheid?
  De zogenaamde Big Five:
  1. Extraversie (mate van de sociale omgang en assertiviteit.
  2. Emotionele stabiliteit (hoeveelheid van de gevoelde spanning en de mata van (on)zekerheid.
  3. Inschikkelijkheid (mate van meegaandheid en vriendelijkheid)
  4. Zorgvuldigheid (doortastenheid en georganseerdheid)
  5. Openheid voor nieuwe ervaringen (mate van nieuwsgierigheid en esthetische waardering).
 • Welke belang wordt door de persoonlijkheidsleer benadrukt?
  Het belang van de stabiele en meetbare psychologische verschillen tussen mensen die in de werkomgeving komen bovendrijven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.