Summary psychologie voor de praktijk

-
35 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "psychologie voor de praktijk". The author(s) of the book is/are Jakop rigter. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - psychologie voor de praktijk

 • 2 Leren en Klassiek conditioneren

 • Wat is een instinct?
  Een complexe handeling dat universeel is. Het is aangeboren.
  Doel: overlevingskans vergroten
 • Wat is een reflex?
  Een reactie op een prikkel die je niet onder controle kan krijgen. Het is aangeboren
 • 4 Aspecten van leren:
  oVeroorzaakt een relatief permanente verandering
  oProduceert nieuwe gedragsmogelijkheden
  oBeloning en straffen speelt een rol
  oOefening speelt een rol
 • Klassiek conditioneren:
  Ontstaat bij de geboorte.
  Leren dat voortbouwt op een reflex.
  Leren op basis van associatie.
 • Wat is Generaliseren bij Klassiek conditioneren?
  Verbreding van het leren.
  Voorbeeld: Een hond leert kwijlen bij een bel. De hond kwijlt dan bij elke bel.
 • Wat is Discrimineren?
  De reactie specificeren.
  Voorbeeld: De hond kwijlt bij 1 specifieke bel.
 • Wat is Reinforcement?
  De ongeconditioneerde stimulus vormt de bekrachtiging.
  Voorbeeld: De hond gaat kwijlen door het vlees
  (ongeconditioneerde stimulus)
 • Wat is Extinctie?
  De geconditioneerde stimulus en de geconditioneerde respons zal afgeleerd worden als je stopt met Reinforcement.
 • Wat is operant conditioneren?
  Aangeleerd. Als het effectief wordt het herhaald. 
  S-R-C effect (Stimulus,respons,consequentie).
 • 2.1 Leren en Operant conditioneren

 • Operant conditioneren
  Aangeleerd. Als het effectief is wordt het herhaald.
  S-R-C effect (Stimulus,respons,consequentie).
 • Stimulus, Respons, Consequentie:
  Stimulus: Moeder samen met andere mensen
  Respons: Kind Krijsen
  Consequentie: ijsje van moeder
  -
  Stimulus: Krijsend kind samen met andere mensen
  Respons: Moeder geeft ijsje
  Consequentie: Kind houdt op met krijsen
 • Generaliseren (operant)
  Verbreding van het leren.
  Voorbeeld: Het kind krijst overal
 • Discrimineren (operant)
  De reactie specificeren. Iemand leert bij welke stimulus hij het geleerde gedrag wel of niet moet vertonen.
  Voorbeeld: Het kind krijst alleen bij moeder.
 • Reinforcement (operant)
  Bekrachtiging van gedrag. Bij operant conditioneren vind reinforcement plaats na het gedrag.
  Voorbeeld: ijsje van moeder, kind houdt op met krijsen
 • Positieve reinforcement:
  Wat gevolgen die als plezierig of beloning worden ervaren.
 • Negatieve reinforcement:
  Gevolgen die als vervelend of straf worden ervaren.
 • Extinctie (operant)
  Uitdoven van gedrag wanneer het niet meer de gewenste effecten heeft. Stoppen met het geven van reinforcement.
 • Iets plezierigs:
  Het toedienen van: Positieve beloning
  Het wegnemen van: Straf
 • Iets vervelends:
  Het toedienen van: Straf
  Het wegnemen van: Negatieve beloning
 • 3 Leren en cognitie

 • Wat zijn cognitieve processen?
  Proces wat in het brein plaats vindt. Waarnemen, interpreteren, herinneren, geheugen.
 • Wat is modeling?
  Leren door middel van een model. Het imiteren van gedrag, van een rolmodel, door het te observeren en na te doen.
 • Wat is labeling?
  Inkleuring van de situatie of stimulus. Het is een oordeel. Bijvoorbeeld: knap, interessant, eng.
 • Wat is attributie?
  Een verklaring van gedrag.
  Een verklaring van de oorzaak, persoon zelf en extreme omstandigheden
  (combinatie van deze twee), toeval.

  Voorbeeld: Dat doelpunt werd gemaakt omdat, de bal van richting veranderde (of omdat er iemand in de weg stond).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.