Summary Psychologie voor de praktijk

-
ISBN-10 9062832849 ISBN-13 9789062832842
1438 Flashcards & Notes
116 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychologie voor de praktijk". The author(s) of the book is/are Jakop Rigter. The ISBN of the book is 9789062832842 or 9062832849. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Psychologie voor de praktijk

 • 1 Orientatie op de psychologie

 • Wat leer je in dit hoofdstuk?
  de onderdelen van psychologie
 • Wat is een reïnforcement?
  Een beloning of straf
 • wat is wetenschappelijke kennis?
  kennis die je opdoet vanuit de wetenschap
 • Wat is psychologie?
  Verklaringen bieden voor de waargenomen werkelijkheid. Zowel het gedrag als de gevoelens wodt bestudeerd. Echter: waarneming wordt bepaald door eigen normen, door theoretische uitgangspunten.
 • Wat is het verschil tussen dagelijkse & wetenschappelijke kennis?
  Wetenschappelijke kennis verkrijgt men via strike methode en is meestal betrouwbaarder en nauwkeuriger dan algemene, dagelijkse kennis. 

  • Wetenschappelijke kennis treeft men naar objectiviteit.
  • Dagelijkse kennis is subjectief en kent geen noemenswaardige theorievorming.
 • Wat zij  cognitieve processen?
  mentale activiteiten
 • Wat zijn naast psychologie nog meer wetenschappen?
  Normatieve wetenschap: Zo moet het
  Formele wetenschap: 1+1=2
 • Wat betekent ervaringswetenschap en empirische wetenschap?
  psychologie is een wetenschap men noemt het een ervaringswetenschap of empirische wetenschap 

  ( empirie betekent werkelijkheid )

  Ervaringswetenschap houdt zich bezig met het opstellen van theorieën en het geven van verklaringen voor de door ons waargenomen werkelijkheid. 
 • Wat is wetenschappelijke kennis?
  Dit gaat via strikte regels. Onderscheid maken tussen toevallige, willekeurige verbanden en niet-toevallige (oorzakelijke) verbanden.Het gaat verder dan het zoeken van verbanden in de waargenomen werkelijkheid. Men probeert theorieën te formuleren.
 • Wat houdt experimentele benadering in?
  Het huidige gedrag van mensen staat centraal. Kijken naar het hier en nu
 • Wat houdt de differentiële benadering in?
  Systematisch onderscheid tussen mensen staat centraal (persoonlijkheidsleer). waarom doet de ene persoon het 1 en de andere persoon het ander?
 • Wat houdt ontwikkelingsleer in?
  Gedrag uit het verleden, heden en toekomst wordt bestudeerd. Belangrijk debat: Nuture vs. nature
 • Welke indelen in werkvelden/specialisaties zijn er?
  1. Klinische psychologie
  2. Kinder- en jeugdpsychologie
  3. Onderwijspsychologie
  4. Arbeids- en organistiepsychologie (AEO)
 • Wat houdt klinische psychologie in?
  Wat kunnen we eraan doen? houdt zich bezig met ziektebeelden
 • Wat houdt de kinder- en jeugdpsychologie in?
  Specifiek met kinderen en jeugd. houdt zich bezig met de ontwikkeling: school, thuis. Bijvoorbeeld kinderen met ADHD
 • Wat houdt onderwijspsychologie in?
  Hoe kan een student zo goed mogelijk terecht komen bij goede cijfers en het diploma. Wordt gekeken naar ziektebeelden, financiële problemen, thuis situatie
 • Wat houdt arbeids- en organisatiepsychologie (AEO) in?
  Arbeidsprocessen: Individuele processen maar ook binnen een groep
 • Wat houden scholen (stromingen)  in?
  Iets kan vanuit meerdere brillen bekeken worden. Een stroming houdt in: groep theoretici die vanuit een bepaald theoretisch punt kijken naar hun client. Geen enkele stroming heeft gehele waarheid. Elke theorie geeft een mogelijke afspiegeling van een deel van de werkelijkheid
 • Wat houdt het dualisme in?
  Geest en lichaam zijn allebei belangrijk
 • Wat houdt het internationalisme in?
  Geest en lichaam beïnvloeden elkaar
 • Wat houdt de monistische zienswijze in?
  Lichaam en geest staan los van elkaar
 • Wat houdt de materialistische zienswijze in?
  De nadruk op het lichaam
 • Wat houdt de idealistische zienswijze in?
  De nadruk op de geest
 • Wat houdt de mechanistische visie in?
  Mens is een machine. losse onderdeeltjes kunnen gerepareerd worden. Gedrag komt tot uiting door leren
 • Wat houdt de orgastische visie in?
  Organisme moet als geheel worden opgevat. Het organisme staat altijd in interactie met zijn omgeving
 • Wat houdt de personalistische visie in?
  Bewust menselijk handelen, persoonlijk leven, persoonlijke ervaring, beteknisgeving, wat zit erachter?
 • Wat zei Sigmund Freud?
  Het bewuste en het onderbewuste. Het onderbewuste bepaald voor een groot deel wie we zijn en wat we doen. hij herleide alle onderbewuste handelingen naar seks.
 • Wat is Tabula Rasa?
  Een onbeschreven blad. Dit houdt in dat je bij de geboorte nog niks hebt en door wat we leren, en wat we bij de opvoeding meekrijgen, worden we gevormd. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.