Summary Psychologie voor de praktijk

-
ISBN-10 9062832849 ISBN-13 9789062832842
1471 Flashcards & Notes
118 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Psychologie voor de praktijk
 • Jakop Rigter
 • 9789062832842 or 9062832849
 • 5e, herz. dr.

Summary - Psychologie voor de praktijk

 • 2 Leren

 • Wat is behaviorisme?

  Zij zeggen dat je alleen waarneembaar en uiterlijk gedrag moet bestuderen. 

 • Wat zeggen de behaviorisme over de blackbox?

  De blackbox zijn volgens de behaviorisme de hersenen, het brein. Deze kun je met het blote oog niet zien, dus zijn ze niet waarneembaar.

 • 2.1 Inleiding

 • Wat is de vertaling van het Griekse woord psychologie?
  Psyche (ziel)- logo's (denken)
 • Psychologie is een relatie tussen nature en nurture. Leg uit:
  Nature is aangeboren eigenschappen. Nurture zijn aangeleerde eigenschappen.
 • 2.2 Aangeboren gedrag versus aangeleerd gedrag

 • Nature vs nurture?

  Nature is aangeboren gedrag, nurture is aangeleerd gedrag.

 • Wanneer spreek je van een culturele oriëntatie?

  Wanneer de biologische invloed verwaarloosd wordt. 

 • 2.2.1 Instinct

 • Instincten zijn aangeboren

 • 2.2.2 Reflexen

 • Reflexen zijn aangeboren

 • Wat is een reflex?

  Een eenvoudige, mechanische reactie van het lichaam op een bepaalde prikkel. 

 • Wat is een tweede kenmerk van een reflex?

  Eerst vind het gedrag plaats en pas daarna worden we ons bewust van het gedrag. Bijvoorbeeld bij het terug trekken van je hand bij een hete pan.

 • Reflexen spelen een grote rol bij een vorm van leren: Klassiek conditioneren. 

 • 2.2.3 Rijping

 • Wat is rijping?

  Een gedragsmogelijkheid moet eerst groeien, moet rijpen. Een pasgeboren kind kan nog niet leren lopen. Het lichaam is er nog niet rijp voor.

 • Wat is het verschil met instinct en reflex?

  Bij rijping gaat het om het tijdstip wanneer het leerproces beïnvloed kan worden. Instincten en reflexen kunnen niet beïnvloed worden. 

 • 2.3 Leren

 • Wanneer iemand iets leert dan is hij of zij tot iets nieuws in staat. Het is relatief permanent. 

 • Je kunt iets leren zonder dat je resultaat ziet. het produceert nieuwe gedragsmogelijkheden. 

 • Bij leren speelt vaak beloning en straf een rol.

   

 • Leren kan pas plaatst vinden als er wordt geoefend. 

 • Wat is een stimulus?

  Een stimulus is een prikkel, het heeft invloed op het gedrag van het organisme. Bij de kniepeesreflex is de tik op de knieschijf de stimulus.

 • Geef nog een voorbeeld van een stimulus.

  Wanneer ik een film kijk en de tranen mij in de ogen schieten, dan is de scene uit de film de stimulus. 

 • Wat is een respons?

  Het gedrag wat door de stimulus (prikkel) veroorzaakt word. Bij de kniepeesreflex is het omhooggaan van het been de respons. 

 • Moet een respons altijd zichtbaar zijn?

  Nee, je spreekt van een overte (=openlijke) respons als die zichtbaar is, zoals bij huilen en men spreekt van een coverte (=bedekte) respons als het antwoord niet zichtbaar is zoals gevoelens. 

 • Geef een voorbeeld van een coverte (=bedekte) respons?

  Het verdriet of huilen bij het denken aan je overleden moeder.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - psychologie voor de praktijk

 • 1.1 Wetenschap

 • Wat verstaan we onder dagelijkse kennis?
  Doen we elk moment, elke plaats op.
 • Wat verstaan we onder wetenschappelijke kennis?
  Word verworven door strikte regels, objectief,
 • 1.2 Psychologie

 • Wat voor wetenschap is psychologie?
  Een ervaringswetenschap of empirische wetenschap.
 • Wat is een normatieve wetenschap?
  Geneeskunde, opvoedkunde. Die je iets voorschrijven.
 • 1.3 Object van de psychologie

 • Wat is het object van de psychologie?
  Het studieonderwerp van de pscyhologie is verschillend omdat er verschillende psychologen zijn. Er wordt gekeken naar de binnenkant en naar de gedragingen van een mens.
 • 1.4 Relatie psychologie en andere sociale wetenschappen

 • Wat zijn de broertjes en zusjes van de psychologie?
  Pedagogiek, sociologie, culturele antropologie. Sociale wetenschappen
 • Wat zijn de ouders van de psychologie?
  moeder: filosofie
  vader: fysiologie. medische wetenschap
 • 1.5 De indeling in de psychologie

 • Wat is een school in de psychologie?
  Een indeling doormiddel van theoretische veronderstellingen.
 • Wat zijn de drie fundamentele benaderingen in de psychologie?
  Experimentele, differentiele en de ontwikkelingsbenadering
 • Wat is de experimentele benadering in de psychologie?
  Stelt het huidige gedrag van de mens centraal. Experimentele psychologie. Vraag die word gesteld is die naar de oorzaken van gedrag van de mens. (behaviourisme)
 • Wat is de differentiële benadering in de pscyhologie?
  Stelt het systematische onderscheid tussen mensen centraal. Gaat hierbij ook om huidig gedrag. Persoonlijkheidsleer. Verschillen tussen mensen in kaart brengen.
 • Wat is de ontwikkelingsbenadering?
  Houdt zich bezig met gedrag. Verleden, heden en toekomst. Ontwikkelingsleer. vraag: Op welke leeftijd zullen bepaalde functies op hun hoogtepunt zijn?
 • Wat zijn indelingen in specialisaties in de psychologie?
  Specialisaties zoals kinderpsycholoog, bedrijfspsycholoog, sportspsycholoog enzovoorts.
 • Welke theorie hoort bij Freud?
  Psychoanalyse
 • Welke theorie hoort bij Watson?
  Behaviourisme
 • Welke theorie hoort bij Maslov?
  Humanistische pscyhologie
 • Welke theorie hoort bij Köhler?
  Gestalttheorie
 • Welke theorie hoort bij Piaget?
  De cognitieve pscyhologie
 • Op welke aspecten verschillende verschillende scholen in de psychologie van elkaar?
  Lichaam - geest problematiek
  Verklaren / verstehen
  Holistisch versus empirisch analytisch
  Mechanisch, personalistisch, organisch
  conflict evenwicht versus groei
 • Wat is verworven?
  Dingen die naar je toekomen. Hoe je bent opgegroeid / ziektes die ontstaan. Hechting, schizofrenie, persoonlijkheid.
 • Wat is aangeboren?
  Ziekten zoals down, adhd, autisme. Bepaald door je dna.
 • Wat is een modelkarakter van een theorie?
  Afspiegeling van de waarheid van de psychologie. Alsof - karakter.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waardoor wordt non-verbaal beïnvloed / is afhankelijk van?
 • Cultuur 
 • Situatie
 • Relatie
 • Persoon
 • Persoonlijke stijl
 • gesteldheid
Hoe wordt het gedrag genoemd waarmee en interactie wordt gestart, wat kan worden bevestigt, afgewezen kan worden of genegeerd wordt?
Relatievoorstel
Wat is ruimtelijk territoria?
Schuilplaats en persoonlijke ruimte
Wat is gesticuleren?
Gebruik maken van de gebaren om de mening kracht bij te zitten
Wat is het appellerende aspect?
De opdracht 'Het appel', die in de boodschap zit.
Wat is het rationele aspect?
Uit een boodschap blijkt hoe de zender tegenover de ontvanger staat.
Wat is het expressieve aspect?
De informatie die de zender met de boodschap over zichzelf geeft.
Wat is het zakelijk aspect?
Een beschrijving van feiten.
Bij welk model zijn beide personen zowel ontvanger als zender en wordt communicatie niet gezien als eenzijdige beïnvloeding, maar als wederzijds beïnvloeding. Waarbij het sleutelwoord: feedback is (terugkoppeling)?
Circulaire model
Volgens het model is communicatie een lineair proces. Wat is dit?
De boodschap gaat van A naar B