Summary Psychologische stromingen samenvatting

327 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Psychologische stromingen samenvatting

 • 1.1 Inleiding

 • Wanneer krijgt een patiënt controle over zijn problemen?
  Wanneer hij onbewuste zaken toelaat in het bewuste
 • Centrale uitgangspunt oorzaak in de Psychodynamische benadering
  Problemen komen voort uit de kindertijd
 • Definitie van een probleem volgens de Psychodynamische benadering
  Een probleem is een stagnatie in de ontwikkeling
 • 1.2 De theorie van Sigmund Freud

 • Wat is een conversiestoornis?
  Psychische ziekte met lichamelijke symptomen
 • Wat is de techniek ' vrije associatie' ?
  Patiënt ligt op een divan en verteld alles wat in hem opkomt. Alle details en versprekingen zijn belangrijk.
 • Waarom zijn dromen belangrijk volgens Freud?
  Dromen bevatten onbewuste wensen, gevoelens en herinneringen
 • Wat onderscheid de mens van dieren?
  Mensen hebben meer moeite met het controleren van seksuele en agressieve driften
 • Welke 4 modellen/visies zijn er?
  -Driftmodel
  -Objectrelatie model
  -Zelf psychologisch model
  -Interactioneel model
 • Wat is het driftmodel?
  Verdrongen problemen uit de kindertijd die terug te voeren zijn op seksuele en agressieve driften
 • Waar staat het objectrelatiemodel voor?
  Hoe de eerste relaties uit de vroege kindertijd een deel van onszelf zijn geworden
 • Waar staat het zelfpsychologisch model voor?
  Tekorten uit de kindertijd leiden tot een zwakke identiteit en een zwak zelfgevoel
 • Waar staat het interactioneel model voor?
  Het verklaren van problematische reacties vanuit een diepliggend interactieschema uit de kindertijd
 • 1.2.1 Het driftmodel: es, ego en superego

 • Waarop is de seksuele drift gericht?
  Behoeftebevrediging en genieten (levensdrift)
 • Waarop is de agressieve drift gericht?
  Destructief (doodsdrift)
 • Wat is een drift?
  Aangeboren en biologische 'kracht', impulsen
 • Hoe noemen we het 'duiveltje' in ons?
  Het Es, It, Het
 • Waarom is uitgestelde behoeftebevrediging belangrijk?
  Het kind leert te wachten zonder direct gefrustreerd te raken en zichzelf en anderen in de problemen te brengen
 • Hoe kunnen ouders een kind helpen met frustraties?
  Begrenzen maar ook geven wat het kind nodig heeft en ondersteunen bij heftige emoties
 • Waarom moet een kind een ' ego' ontwikkelen?
  Om het Es de baas te worden
 • Wat is het voordeel van een sterk ego?
  Een sterk ego kan de driftenergie gebruiken om te wachten op een bevrediging op lange termijn in plaats van op korte termijn
 • Wat is het 'engeltje' op onze schouders?
  Het superego
 • Waar staat het superego voor?
  Geboden en verboden welke vanuit de omgeving onderdeel van onszelf zijn geworden
 • Wie creëren vaak onze ideaalbeelden en waarom maken wij ze eigen?
  Ouders, kinderen zijn afhankelijk van hen
 • Welke gedachtenpatronen komen voort uit het superego?
  Schuld, moeheid, depressie, dwanggedachten
 • Wat is een risico van een gebrekkig geweten (superego)?
  Je kan je slecht inleven in de belangen van anderen
 • Het Es wilt bevredigd worden en dat moet het Ego regelen. Het superego wil aan allerlei eisen voldoen en dat moet het Ego ook regelen. Er is dus sprake van een permanente dynamiek waarmee we moeten leren omgaan
 • Wat is de psychodynamische activiteit?
  De dynamiek tussen het Es, het Ego en het Superego
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 3 vragen zijn typerend voor de oplossingsgerichte benadering?
-Wondervraag
-Uitzonderingsvraag
-Schaalvraag
Hoe gaat de oplossingsgerichte benadering te werk?
Beginnen bij het einde en kijken naar wanneer het probleem zich niet voordoet
Wat is het verschil tussen de oplossingsgerichte benadering en de cliëntgerichte benadering?
Oplossingsgerichte benadering is positiever en directiever
Wat is het doel van de positieve psychologie?
Veerkracht en zelfvertrouwen versterken
Wat houd veerkracht (resilience) in?
Factoren die je beschermen tegen problemen
Bij welke therapie ondersteund een groep mensen elkaar welke allemaal herstellende zijn?
Wellness Recovery Action Plan (WRAP)
Bij welke therapie komen hulpverleners thuis bij het herstellen van een verslaving?
Assertive Community Treatment (ACT)
Bij welke therapie is er een focus op oude contacten herstellen en nieuwe aangaan om cliënten te ondersteunen bij het afkicken?
Community Reinforcement Approach (CRA)
Welke interventies kunnen worden ingezet om het netwerk te vergroten?
-reanimeren (oude contacten opnieuw oppakken)
-Activeren (gebruik van huidige contacten)
-Deblokkeren (herstellen van verstoorde relaties)
-intensiveren
-onverhouden
Wat kunnen nadelen zijn van een sociaal netwerk?
-emotionele belasting
-cognitieve belasting
-normatieve belasting
-belastend sociaal contact (onvoorspelbaar en veel)
-materiële en praktische belasting
-sociale en maatschappelijke belasting