Summary Psychology in organizations : the social identity approach

-
ISBN-10 0761961577 ISBN-13 9780761961574
121 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Psychology in organizations : the social identity approach". The author(s) of the book is/are S Alexander Haslam. The ISBN of the book is 9780761961574 or 0761961577. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Psychology in organizations : the social identity approach

 • 6 group decision making

 • Bay of Pigs invasion
 • wanneer ontstaat groupthinking?
  Als in een kleine groep een aantal gedeelde illusies ontstaan met bijpassende normen die kritisch en realistisch denken in de weg staan.
 • Wat voor een effect hebben groepen op individuen?
  groepen hebben zowel een polariserend als een consensueel effect op individuen.
 • 6.1.1 the groupthink model

 • groupthink syndrome
 • de 3 symptomen van groupthinking are?
  1. overschatten van de macht en moraal van de groep. 2. closed-mindedness 3. druk naar uniformiteit
 • self-censorship
 • wat doen mindguards?
  Beschermen de groep voor informatie die de illusie kan breken.
 • Hoe kan groupthinking worden voorkomen?
  1. groepsleden stimuleren om autonoom en kritisch te zijn 2. externe expertise erbij halen en open staan voor bronnen en informatie van buiten af. 3. periodieke wisseling van groepsleden en/of groep opdelen in subgroepen
 • kwamen andere onderzoekers tot dezelfde conclusies als Janis?
  Nee, ander onderzoekers kwamen tot de conclusie dat groupthinking symptomen niet vaker voor kwamen bij slecht presterende groepen als bij goed presterende groepen.
 • 6.1.2 group polarization research

 • groepen spelen een belangrijke rol in het extremiseren en galvaniseren van individuele input.
 • risky shift or better group polarisation
 • persuasive arguments theory
 • social comparison theory
 • Wat is Stoner's 'risky shift'?
  Individuen kiezen voor risicovollere opties na een groepsdiscussie dan zonder discussie.
 • pluralistic ignorance
 • Wat is Moscovici en Zavalloni's 'group polarisation'?
  Is een verbetering van het begrip 'risky shift'. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de mening van een individu na een groepdiscussie extremer wordt in de richting waar hij of zij toch al opging.
 • Er zijn 2 mogelijke oorzaken van group polarisation, namelijk?
  1. De 'persuasive arguments theory' 2. De 'social comparison theory'
 • Wat is de 'persuasive arguments theory'?
  Binnen de groepsdiscussie komt het individu in aanraking met nieuwe en overtuigende argumenten. Hierdoor wordt zijn mening versterkt > group polarisation MAAR: polarisatie kan ontstaan zonder het uitwisselen van argumenten, het simpelweg weten wat de mening is van de andere leden (zonder reden) is genoeg.
 • Wat is de 'social comparison theory'?
  Volgens deze theorie wordt de mening van het individu versterkt door enerzijds pluralistic ignorance - De persoon denkt een extreme mening te hebben en komt er tijdens de groepsdiscussie achter dat die helemaal niet het geval is. - En anderzijds het feit dat mensen er altijd bij willen horen, ze willen het liefst een prototypisch groepslid zijn en kunnen hiervoor zelfs hun mening aanpassen.
 • 6.1.3 decision tree and other prescriptive approaches

 • Waarom groepsbeslissingen? waarom neemt een individu die taak niet op zich?
  1. groepen kunnen soms betere beslissingen maken dan een individu. 2. individuen zijn meer geneigd een collectieve beslissing te steunen en te volgen, omdat ze betrokken waren in het proces.
 • waarom moeten beslissingen alleen in groepsverband worden gemaakt als dat absoluut nodig is?
  1. groepsbeslissingen kunnen veel extremer zijn dan gewenst (door de organisatie) 2. groesbeslissingen kosten veel geld en tijd.
 • Vroom en Yetton's normative model of participation is decision making (p.107)
 • welke vragen moet een manager zichzelf vragen wanneer hij wil weten of een groepsbeslissing nodig is of niet?
  a) Does the decision requires a hing-quality solution? b) does the manager has sufficient info to make a hing-quality decision on his or her own? c) Is the problem structured? d) Will subordinates accept the decision? e) Is it likely that the subordinates will accept the decision when they are nog involved? f) Do the subordinates share the same goals as the manager and the organisation? g) I is likely that the subordinates will disagree about the solution?
 • decision tree
 • Most decision-making and employee involvement groups are designed with a 'safety-first' principle in mind. Wat is dit principe?
  Dit principe is er om de organisatie te beschermen tegen radicale beslissingen. Er worden dan ook vaak niet-bedreigende groepen gecreëerd.
 • Waarom 'participative decision making'?
  Om de werknemers acceptatie van organisatie beslissingen en hun geloof procedurele rechtvaardigheid te vergroten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.