Summary Pulsar / Nask 1-2 havo vwo / deel Leerboek

-
ISBN-10 900181218X ISBN-13 9789001812188
261 Flashcards & Notes
46 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pulsar / Nask 1-2 havo vwo / deel Leerboek ". The author(s) of the book is/are Ton Van Den Broeck. The ISBN of the book is 9789001812188 or 900181218X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Pulsar / Nask 1-2 havo vwo / deel Leerboek

 • 1.1 Onderzoeken en Ontdekken

 • hoe kun je onderzoeken hoe iets werkt?

  door proeven te doen.

 • Wat ontdekten de gebroeders Montgolfier?

  dat hete lucht opstijgt.

 • waarom stijgt hete lucht op?

  het is lichter dan koude lucht.

 • waardoor valt een heteluchtballon niet naar beneden?

  de lucht in de ballon is lichter dan dezelfde hoeveelheid lucht buiten de ballon.

 • wat zijn waarnemingen?

  dat je iets bijzonders ziet, hoort, ruikt, of voelt.

 • hoe doe je onderzoek?

  1 Je neemt iets bijzonders waar en bedenkt daarbij een onderzoeksvraag. je bedenkt wat je nodig hebt.

  2 Je start je onderzoek door proefjes te doen.

  3 Maak een verslag.

 • waar bestaat een verslag uit?

  titel

  onderzoeksvraag

  materialen

  werkwijze

  waarnemingen

  conclusie

 • op welke vraag geef je antwoord in een conclusie?

  de onderzoeksvraag

 • wat is de belangerijkste ontdekking?

  er is geen belangerijkste ontdekking.

 • 1.2 Het practicumlokaal

 • wat vind je in een practicumlokaal?

  veiligheidsbrillen, labjassen, noodstop, blusdeken, branders, reageerbuisjes, erlenmeyers, bekerglas, gevaarlijke stoffen.

 • hoe zet je veilig de brander aan?

  1 chek of de luchtring goed dicht zit.

  2 bevestig de gasslang aan de brander en het gastuutje.

  3 draai de gasknop open maar de gas regelknop moet nog dicht blijven.

  4 steek de lucifer aan en houd hem boven de brander.

  5 draai de regelknop langzaam open en de brander is aan.

 • welke drie soorten vlammen heb je?

  • pauzevlam of gele vlam: luchtring dicht.
  • blauwe vlam: half open
  • ruizende vlam: open
 • waarom moet je veilig werken.

  je werkt met gas, elektriciteit en gevaarlijke stoffen.

 • noem een paar afspraaken.

  • ga nooit zomaar iets doen
  • paardenstaart
  • bril
  • jas
  • niet ruiken en proeven
  • voorzichtig met glas en gas.
  • opruimen
  • werk netjes
 • hoe herken je gevaarlijke stoffen?

  door pictogrammen:begrijpelijke plaatjes.

 • wat zijn A R S zinnen?

  • R: geeft aan welk gevaar er is
  • S: hoe je er veilig mee om moet gaan
  • A: avoer advies
 • wat is het belangerijkste aan een pictogram.

  dat iedereen het begrijpt.

 • 1.3 Schatten en meten

 • waarom is meten beter dan schatten?

  dan doe je het heel precies.

 • wat is een eenheid en wat is een standaardeenheid?

  bijv. cm           bijv. m

 • Wat is een grootheid?

  Een eigenschap die je kunt meten

 • welk meetinstrument moet je gebruiken bij massa

  bijv. een weegschaal

 • voorvoegsel  symbool  vermenigvuldigen met

  _____________________________________

       kilo                       k                      1000

     hecto                     h                       100

      deca                    da                        10

      deci                      d                         0.1

     centi                     c                         0.01

      milli                    m                      0.001

 •     grootheid               eenheid              afkorting

     _________________________________

       lengte                        meter                         m

         tijd                          seconde                       s

      massa                      kilogram                     kg

     volume                kubieke meter               m3

     gewicht                    newton                         N

  temperatuur              kelvin                           C (graden Celcius)

 • waar kun je schatten voor gebruiken?

  Om een idee te krijgen welk meetinstrument je het beste kan gebruiken

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het zwaartepunt
Het zwaartepnt is het punt waarop de zwaartekracht aan iets trekt
Wat heeft te maken met een scherp beeld op een bolle lens
Hoe dichtbij of hoe ver weg de lens van het beeld staat
Wat heeft brandpuntafstand te maken met hoe sterk het licht is
Hoe kleiner de brandpuntafstand hoe sterker het licht is
Waarom word een bolle lens een + lens
Omdat je door een bolle lens een groter beeld krijgt
Wat is een camera obscura
Een methode die schilders gebruikten om hun shilderijen toch op de goede verhouden te hebben.
dat doen ze door eeem kl;ein gaatje in een donkere kamer te hebben waardoor de lichtstralen kruisen en het beeld in de goede verhouding zijn
Wat is een reflector
Een reflector is een spiegel die licht terugkaatst naar de plek waar het vandaan kwam
Wat is diffuse terugkaatsing
Dat betekent als een object de lichtstralen overal heen terugkatst
Zou een shirt van een bepaalde kleur alle kleruren kunnen weerkaatsen
Nee dat shirt kan alleen mar dezelfde kleur dat wat hij zelf s terugkaatsen. Een bepaalde kleur kan ook alleen maar dezelfde kleur weerkaatsen
Uit welke kleuren bestaat wit licht
Alle kleuren
Wat voor external factors heb je nodig om te kunnen zien
Licht