Summary Pulsar : nask 1.

-
ISBN-10 9001709761 ISBN-13 9789001709761
301 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pulsar : nask 1.". The author(s) of the book is/are Benno Berendsen Corbis vrije Machteld de Jong PrePressMediaPartners. The ISBN of the book is 9789001709761 or 9001709761. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pulsar : nask 1.

 • 1.1 Een ontwerper kiest materiaal

 • om stoffen met elkaar te vergelijken neem je van elke stof een even groot volume, bijvoorbeeld 1 cm3.de massa van 1 cm3 van een stof heet dichtheid. het smeltpunt van stoffen staat gegeven in K. dit is de temperatuur in Kelvin. In de natuurkunde en de techniek wordt gebruik gemaakt van Kelvin als eenheid van temperatuur. Kelvin is de natuurkundige die de laagst mogelijke temperatuur heeft berekend. die temperatuur heet het absolute nulpunt

 • Een ontwerper let bij de keuze van het materiaal op de eigenschappen van het materiaal.

  Kunststof: licht en goedkoop alle keluren

  Hout: sterk maar brandbaar en slecht tegen vocht

  Metaal: sterk geleid elektrische stroom

  Steen: zwaar en kan duwkracht goed opnemen maar trek kracht niet.

  Om stoffen met elkaar te vergelijken neem je de zelfde volume b.v cm3

  De massa van 1cm3 van een stof heet dichtheid.

  Het smeltpunt van een stof wordt weergeven in K (Kelvin)

  O kelvin is het absolute nulpunt( geen negatieve).

  Kelvin is de natuurkundige die het laagste mogelijke temperatuur heeft berekent.

  0 K = -273 c

  Omrekenen Van k naar c

  T kelvin -273= T celsius

  het smetpunt van ijzer is 1808 K dat is 1535 c

  Stollen en smelten zijn tegenovergestelde faseovergangen.

  het stolpunt van een vloeistof is de zelfde temperatuur als het smeltpunt van de vaste stof.

  Stolpunt smeltpunt en kookpunt staan vermeld in K.

  Het kookpunt van alcohol is 351 K dit is 78c

  in het BINAS vind je informatie over eigenschappen van stoffen.

 • wat is kelvin
  dit is de tempratuur die wordt gebruikt met natuurkunde
 • wat is dichtheid?

  de massa van 1 cm3 van een stof

 • Wat zijn de eigenschappen van kunststof?

  licht en goedkoop alle kleuren

 • wat is het absolutenulpung
  0 k = - 273 graden
 • wat is Kelvin?

  eenheid van temperatuur

 • wat zijn de eigenschappen van hout

  sterk maar brandbaar en slecht tegen vocht

 • wat is het absolute nulpunt?

  0 kelvin

 • wat zijn de eigenschappen van metaal

  sterk geleid elektrische stroom

 • berekening van kelvin naar celcisus
  kelvin - 273 = celsius
 • wat zijn de eigenschappen van steen

  zwaar en kan duwkracht goed opnemen maar trek kracht niet.

 • berekening van celsius naar kelvin
  celsius + 273 = kelvin
 • Wat moet je doen om stoffen met elkaar te vergelijken

  neem je de zelfde volume b.v cm3

 • hoe heet de massa van 1m3  stof

  dichtheid

 • hoe wordt  het smeltpunt van een stof weergegeven

  K kelvin

 • wat is het absolute 0 nulpunt

  0 kelvin

 • hoeveel celcius is o K

  273 c

 • wat is de formule om om te reken van K naar C

  T kelvin -273= T celsius

 • noem twee tegenovergestelde faseovergangen

  Stollen en smelten

 • 1 23
  4
 • 1.2 Stoffen

 • Stofeigenschappen bv. geur kleur smaak brandbaarheid smeltpunt kookpunt en dichtheid.

  Bij een reactie verdwijnen stoffen en ontstaan nieuwe stoffen. Je herkent een reactie aan de stofeigenschappen van de nieuwe stoffen.

  een reactie noteer je op de volgende manier

  Beginstof ->produkt

  Bv ijzer+ water+zuurstof-> roest

  Bij verbranding is altijd zuurstof nodig

  De producten die bij een verbranding ontstaan heten oxiden.

  BV. verbranding van koolstof

  koolstof+zuurstof->koolstofdioxide

  Alle stoffen bestaan uit kleine deeltjes zoals atomen of moleculen.

  In een vaste stof trillen de deeltjes op een vaste plaats dicht bij elkaar.

  In een vloeistof bewegen de deeltjes dicht bij elkaar en door elkaar heen.

  In een gas is de afstand tussen de deeltjes goot de deeltjes bewegen ver van elkaar.

  Regelmatig patroon = kristalrooster

  Bij verwarming gaan de deeltjes sneller bewegen daardoor nemen ze meer plaats in en zetten de meeste stoffen zich uit.

  Faseovergang: stollen verdampen condenseren vervluchtigen rijpen

   

   

 • hoe noem je een eigenschap van een stof waaraan je de stof kunt herkennen?

  stofeigenschappen

 • wat zijn stof eigenschappen
  een eigenschap van een stof waaraan je die stof kunt herkennen
 • een eigenschap van een stof waaraan je de stof kunt herkennen noem je stofeigenschap. een nieuwe stof betekent dat er een reactie heeft plaats gevonden. alle stoffen bestaan uit kleine deeltjes. sommige stoffen bestaan uit atomen,maar de meeste stoffen bestaan uit moleculen. door stijging van de temperatuur kan een vaste stof overgaan in een vloeistof. de vaste stof smelt. smelten is een voorbeeld  van een faseovergang. andere faseovergangen zijn stollen, verdampen, condenseren, vervluchtigen en rijpen.

 • noem 7 stofeigenschappen

  geur , kleur , smaak , brandbaarheid , smeltpunt ,kookpunt en dichtheid

 • waaruit bestaan stoffen?

  sommige stoffen bestaan uit atomen , maar de meeste stoffen bestaan uit moleculen

 • wat is een reactie

  bij een reactie ontstaan nieuwe stoffen

 • geef 6 voorbeelden van faseovergangen.

  verdampen, stollen condenseren, vervluchtigen, rijpen & smelten

 • waar herken je een reactie aan?

  stofeigenschappen van de nieuwestof

 • hoe noteer je een reactie

  Beginstof ->product

 • wat is bij verbranden nodig

  zuurstof

 • hoe heet een product wat bij verbranding ontstaan

  oxiden

 • hoe noteer je een reactie
  beginstof(fen) -> producten
  bijvoorbeeld:
  ijzer + water + zuurstof -> roest
 • waar bestaan alle stoffen uit

  moleculen en atomen (kleine deeltjes)

 • hoe bewegen de deeltjes in een vaste stof

  dicht bij elkaar en staan stil

 • hoe bewegen de deeltjes in een vloeistof

  dicht bij elkaar door elkaar heen

 • hoe bewegen de deeltjes in een gas

  ver van elkaar afstand groot.

 • noem 6 faseovergangen

  stollen verdampen condenseren vervluchtigen  rijpen smelten

 • test
  2
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

formule rendement
nuttig geleverde energie : opgenomen energie x 100 %
van KW naar vermogen
x 1000
van vermogen naar KW
: 1000
wat is de formule voor engergie
E = P x T
waar vind je de meter
in de meter kast
in welke eenheid wordt het gemetenq
in kilo watt uur
met welk apparaat wordt het energie verbruik gemeten in een woonhuis?
met een kwh-meter
de eenheid van stroomsterkte
ampère ( A )
een ander woord voor stroommeter is
ampère meter
een stroommeter sluit je altijd
in serie aan