Summary Pulsar nask 1 / Vmbo-Kgt deel 3 / deel Leerboek

-
536 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pulsar nask 1 / Vmbo-Kgt deel 3 / deel Leerboek ". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pulsar nask 1 / Vmbo-Kgt deel 3 / deel Leerboek

 • 1.1 een ontwerper kiest materiaal

 • Waar let een ontwerper op als hij materiaal kiest
  De eigenschappen
 • Noem een paar eigenschappen` van het materiaal ijs
  Dit zijn voorbeelden van ijs
  • makkelijk vormen
  • sterk 
  • laat licht door
  • je kan het alleen niet bij hoge temperaturen laten

  Ander materiaal zou zijn, glas, kunststof, maar deze hebben dan weer andere eigenschappen

 • hoe vergelijk je stoffen met elkaar en voorbeeld

  Je neemt van welke stof een even groot volume, bijv 1cm³ en met een balans bepaal je de massa van verschillende blokken 

  1 cm³ plastic heeft massa van 1,2 g

  1 cm³ ijzer heeft massa van 7,9 g

 • Wat is dichtheid
  = de massa van 1cm³ van een stof 
 • Waarom reken je met Kelvin
   in de schaalverdeling van K komen  geen negatieve getallen in voor
 • Hoe reken je temperatuur in Kelvin naar  Â°C
  TK-273=TC
 • wat is een smeltpunt van een stof
  de temperatuur waarbij een stof smelt
 • waarin meet je temperatuur
  in K ( kelvin) en C ( graden Celsius)
 • Geef de voor en nadelen van de volgende stoffen

  kunststof: licht, goedkoop en in alle kleuren, niet altijd even mooi

  hout: sterk, maar brandbaar en kan slecht tegen vocht

  metaal: sterk en geleiden electr. stroom goed, maar niet altijd mooi en zwaar

  steen: zwaar en duwkrachten kan het goed opnemen, maar trekkrachten niet

 • hoe noteer je de dichtheid van plastic, massa van 1,2 g

  1,2 g/cm³
 • hoe wordt temperatuur in de natuurkunde en techniek aangeduid
  K
 • waar komt de naam Kelvin vandaan
   en leg uit
  natuurkundige die de laagst mogelijke T heeft berekend
  o K= -273 graden C
 • wat is het absolute nulpunt

  0 K
 • heeft het stolpunt van een vloeibare stof dezelfde T als het smeltpunt van een vaste stof

  ja
 • 1.2 stoffen

 • Waar herken je stoffen aan
  Aan stofeigenschappen
  Bijv.
  • geur
  • kleur
  • smaak
  • brandbaarheid
  • smeltpunt
  • kookpunt
  • dichtheid
 • Wat gebeurt er bij een reactie
  Dan verdwijnen stoffen en onstaan er weer nieuwe stoffen
 • Welke stoffen voor en na een reactie
  De beginstof is voor de reactie
  de reactieproducten zijn de stoffen na een reactie
 • In welke 3 fasen komen stoffen voor
  1. vaste stof = moleculen trillen op een vaste plaats
  2. vloeistof = moleculen bewegen langs elkaar
  3. gas = is de afstand tussen de moleculen groot
 • Hoe bewegen moleculen
  die bewegen los van elkaar
 • Wat doen de meeste stoffen bij warmte en hoe komt dat
  dan zetten ze uit, omdat bj warmte de deeltjes sneller gaan bewegen, daardoor nemen ze meer plaats in en zet de stof dus uit
 • Hoe heet het dat de ene fase naar de andere
  faseovergang
  zoals
  • vaste stof naar vloeistof =smelten
  • vloeistof naar vaste stof = stollen
  • vloeistof naar gas = verdampen
  • gas naar vloeistof = condenseren
  • gas naar vaste stof = rijpen
  • vaste stof naar gas = verluchtigen
 • hoe noteer je een reactie, geef voorbeeld

  beginstof -> product

  - ijzer+water+zuurstof -> roest

 • geef de reactie verbranding en hoe heet dan het product

  koolstof + zuurstof -> koolmonoxide

  er is altijd zuurstof nodig

  het product heet oxiden

 • uit welke 2 kleine deeltjes bestaan stoffen en bepalen dus de eigenschappen
  soms atomen, maar meestal moleculen
 • wat is een kristalrooster + vb.

  vaste stoffen zitten de deeltjes in een regelmatig patroon

  -keukenzoutkristal: kubusvorm

  -ijskristal: zeshoekig

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een homogene balk en waar ligt het massamiddelpunt/zwaartepunt
=balk die overal even dik is en uit hetzelfde materiaal bestaat
->dat is waar de zwaartepunt ( Z) precies in het midden van de blak ligt ( kruispunt, zie tekening)
Wat geldt bij een hefboom in evenwicht
momentenwet of hefboomregel:

moment linksom = moment rechtsom

F(kleine 1) X I (kleine 1)= F(kleine 2) X I (kleine 2)
waarom hebben stalen balken een H of I constructie
dan kunnen er grotere krachten worden opgevangen
waarom komt een auto iets omhoog en vooruit als je een auto sleept
2 krachten: horizontale en verticale kracht
wat voorkomen doorbuigen en verdelen krachten bij bouwmaterialen
bewapening, verstevigingsribben en vouwlijnen
How worden constructies verstevigt en waarom
door driehoeken, omdat een driehoek moeilijk te vervormen is
welke krachten werken in bouwmaterialen
druk- en trekkrachten
waarin kan je resulterende kracht in ontbinden en waar wordt het veel toegepast
in afzonderlijke krachten
wordt toegepast in het ontwerpen van constructies
Wat doen verstevigingsribben in staalconstructies
die verdelen de krachten en brengen deze over op de staalplaten
Wat wordt er bij beton gedaan om trekkrachten te kunnen opnemen
stalen bewapening