Summary Pulsar : nask 2.

-
ISBN-10 9001312489 ISBN-13 9789001312480
253 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pulsar : nask 2.". The author(s) of the book is/are Willem Akkermans Corbis Machteld de Jong PrePressMediaPartners. The ISBN of the book is 9789001312480 or 9001312489. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Pulsar : nask 2.

 • 1 Stoffen

 • Wat is een oplossing?

  Een mengsel van een vloeistof en een oplosbare stof.

 • 1.1 Stoffen herkennen

 • Waaraan herken je stoffen?

  stoffen herken je aan stofeigenschappen

 • Welke stofeigenschappen heb je?

  - geur

  - kleur

  - smaak

  - brandbaarheid

  - doorzichtigheid

  - hardheid

  - kookpunt

  - smeltpunt

  - fase bij kamertemperatuur

 • welke 3 faseovergangen heb je?

  je hebt gas, vloeibaar en vast

 • wat voor soort zintuigen heeft de mens?

  je kunt waarnemen met je ogen, oren, neus, huid, tong.

 • wat voor soort waarnemingen kun je met die zintuigen doen?

  je kunt zien, horen, ruiken, proeven en voelen

 • wat wordt er bedoeld met gezichtbedrog?

  dat je hersenen je in de steek laten door de zintuigen

 • hoe bescherm je jezelf bij practicum?

  - Je draagt een laboratoriumpas

  - Lang haar doe je in een staart

  - Je doet een veiligheidsbril op

  - Je eet en drinkt niet.

 • Hoe doe je practicum veilig? Wat zijn de veiligheidsregels?

  in het looppad horen geen tassen, stoelen of krukken (je kunt struikelen)

  - werk tijdens een practicum altijd rustig. Ren nooit!

  - stoffen haal je altijd met een spatel of lepel uit een potje. Heb je wat stof uit een potje gehaald doe hem dan direct weer dicht. Als je knoeit met een stof of vloeistof ruim je meteen weer op.

   - doe in  je reageerbuis maximaal 1/3e deel vloeistof.

   -als je een reageerbuisje verwarmt, gebruik je een reageerbuisknijper en zet je een veiligheidsbril op.

  - als je een reageerbuisje verwarmt, richt dan niet op jezelf of op anderen

  - was meteen je handen als een stof op je komt.

  - na afloop van het practicum laat je een schone en droge werkplek achter. je ruimt alles netjes op.

  - Volg de instructies.

  -Weet waar de veiligheidsvoorzieningen zijn (nooddouche, oogdouche, brandblusser, branddeken).

   

   

   

   

   

 • 1.2 Zuivere stoffen en mengsels

 • wat is een mengsel?

  een mengsel bestaat uit 2 of meerdere stoffen door elkaar heen

 • wat is een zuivere stof?

  bestaat maar uit één stof/één soort deeltjes (deeltje=molecuul).

 • hoe weet je of een stof zuiver is?

  Door faseovergangen te bekijken en een temperatuur-tijd-diagram te maken.

  De temperatuur tijdens de fase-overgang blijft gelijk. Op het moment dat

  * de stof smelt: smeltpunt

  * de stof stolt: stolpunt

  * de stof kook: kookpunt

   

 • waaraan herken je een mengsel?

  Temperatuur loopt langzaam op tijdens het smelten. Omgekeerde geldt voor het stollen.

  Dit kan je zien:

  - Smelttraject: 2 temperaturen waartussen de stof smelt

  - Stoltraject: temperaturen waartussen de stof stolt

  - Kooktraject: koken van een mengsel.

   

 • 1.3 Mengsels

 • wat is een oplossing?

  Heldere mengsel van oplossing met een andere stof. Kan kleurloos of gekleurd zijn.

 • wat is een suspensie?

  Is een mengsel van kleine deeltjes van een vaste stof en water.

  Het is troebel en heeft altijd kleur.

 • wanneer heb je een neerslag onder de vloeistof?

  als het niet mengt of deels niet mengt zakt het naar de bodem

 • wat is een emulsie?

  Het bestaat uit 2 vloeistoffen die niet met elkaar mengen.

  Het is altijd troebel en heeft een kleur.

  Als je het poosje laat staan ontmengt de emulsie. Er ontstaan 2 vloeistoflaagjes boven elkaar.

 • wat is het verschil tussen een suspensie en een emulsie?

  - bij een suspensie komt de stof die niet mengt onderop de bodem te liggen.

  - bij een emulsie komt de stof die niet mengt bovenop de vloeistof te liggen.

 • Wat is een legering?

  Hoe maak je dit?

  Dat is een mengsel van twee metalen.

  Eerst de 2 metalen smelten en dan mengen.

 • Wat is schuim?

  Wat heb je nodig?

  Is een mengsel van gas dat heel fijn verdeeld is in een vloeistof.

  Schuimvormer: emulgator.

 • wat is rook?

  dat is een mengsel van kleine vaste deeltjes in een gas

 • Wat geeft de oplosbaarheid aan van een stof?

  Hoeveel gram stof maximaal op kan lossen in 1 liter water.

 • Wat is een emulgator?

  Hulpstof om 2 vloeistoffen te mengen.

 • Wat is nevel?

  Een mengsel van een vloeistof die fijn verdeeld is in een gas.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat ontstaat er als je koolstof volledig verbrandt?
Dan krijg je koolstofdioxide
Wat is een molecuulformule?
In de molecuulformule staat uit welke atomen een molecuul bestaat.
Hoe heet het getal rechtsonder het symbool?
Het getal onder het symbool heet index, dat geeft het aantal atomen aan
Hoe ziet het symbool van een atoom eruit?
Het symbool van een atoom bestaat uit een hoofdletter, of een hoofdletter gevolgd door een kleine letter
Hoe heet het systeem waar je informatie over atomen van de elementen vindt?
Periodiek Systeem
Een molecuul bestaat uit kleinere deeltjes, hoe heet dit?
Atomen
Stoffen bestaan uit...
Moleculen
Ar
Argon
Ne
Neon
He
Helium