Summary Pulsar : NaSk.

-
ISBN-10 9001312195 ISBN-13 9789001312190
477 Flashcards & Notes
40 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pulsar : NaSk.". The author(s) of the book is/are Anton van den Berg Andy Parker Machteld de Jong PrePressMediaPartners. The ISBN of the book is 9789001312190 or 9001312195. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Pulsar : NaSk.

 • 3 water

 • Wat is het verschil tussen ijs op water en gesmolten boter?
  IJs drijft op water, terwijl de meeste stoffen net zoals boter stollen vanaf de bodem. Water is een uitzondering, het stolt niet maar bevriest van boven naar onder.
 • Hoe het de toestand waar water of een andere stof in verkeert?
  Het heet de gasvormige fase, vloeibare fase of vaste fase.
 • In welke fasen kan water voorkomen?
  1. vast            : ijs, sneeuw, hagel, ijzel en rijp
  2. vloeibaar   : regendruppels, water uit de kraan
  3. gasvormig : waterdamp (waterdamp is onzichtbaar)
 • Bij welke temperaturen verandert water van fase?
  - Water wordt een vaste stof onder de 0˚C
  - Water smelt bij 0˚C
  - Water verdampt tussen 0˚C en 100˚C
  - Water kookt als het water een temperatuur heeft gekregen van 100˚C
  - Water gaat bij 100˚C over in de gasfase

 • Waar bestaan stoffen uit?
  Uit kleine deeltjes die moleculen worden genoemd.
 • Wat doen moleculen?
  Die bewegen en trekken elkaar aan. 
 • Waarvan is fasetoestand afhankelijk?
  De fasetoestand hangt af van de temperatuur. 
  - hoe hoger de temperatuur is
     > hoe sneller de moleculen tegen elkaar aan bewegen 
     > hoe harder de moleculen tegen elkaar botsen
     > hoe groter de afstand tussen de moleculen wordt
     >> de stof zet uit
  - bij vaste fase:
     > snelheid moleculen is laag
     > moleculen trillen alleen maar op hun plek
     > moleculen zitten in een regelmatige stapeling = rooster
     >> bevroren water worden ijskristallen
  Plaatje bron 3 leren blz. 63

  Let op: Tussen iedere fase is een directe overgang mogelijk!!!!
 • Hoe zorgt een duiker ervoor dat hij niet zinkt en hoe heet het als hij niet zinkt maar ook niet blijft drijven?
  Hij pompt lucht in zijn pak als hij vindt dat hij te snel naar beneden zinkt en hij doet dat om de dichtheid kleiner en gelijk aan het water te kunnen maken en te kunnen blijven zweven in het water.
 • Als een voorwerp drijft of zinkt waar is dat dan van afhankelijk?
  Dat is afhankelijk van de dichtheid.
 • Bij welke dichtheid zal een voorwerp in vloeistof zinken/drijven/zweven?
  - Als de dichtheid groter is dan de vloeistof zal het zinken.
  - Als de dichtheid kleiner is dan de vloeistof zal het blijven drijven.
  - Als de dichtheid gelijk is aan de vloeistof dan zal het blijven zweven.
 • Formule vd dichtheid? (bron 5 blz 64)
  m = Massa in gram           
  ———————————— = Ro = dichtheid in g/cm3 of g/ml
  V  = volume in cm3 of ml

 • Wat gebeurt er als een stof afkoelt?
  > Dan neemt hij minder ruimte in
  > Het volume wordt kleiner
  > De dichtheid wordt groter
 • WAt gebeurt er als water afkoelt van 20˚ naar 4˚?
  Dan gaan de moleculen dichter op elkaar zitten, het water krimpt en wordt de dichtheid van het water groter.
 • Wat is het grote verschil tussen wat er met water gebeurt en met andere stoffen als de temperatuur daalt van 4 to 0 graden?
  Bij water gaan de moleculen juist weer verder van elkaar af zitten, terwijl bij andere stoffen de moleculen dichter naar elkaar toe gaan. Dus ijs heeft een kleinere dichtheid (= moleculen staan verder uit elkaar) dan vloeibaar water en dus drijft het op water. Terwijl vast kaarsvet heeft een grotere dichtheid (de moleculen staan dichter bij elkaar) dan gesmolten kaarsvet. Dus gesmolten kaarsvet drijft op vast kaarsvet.
 • Waar is bij water de grootste dichtheid en waar bij andere stoffen?
  Bij water is dit bij 4 graden, terwijl bij andere stoffen is dit bij de laagste temperatuur.
 • 3.2 Drinkwater.

 • Waaruit bestaat je lichaam en voor hoeveel procent?
  Water, voor 70%
 • Waarvoor wordt dit water gebruikt?
  • transportmiddel
  • bouwstof
  • oplosmiddel
  • koelmiddel
 • Hoeveel water heeft je lichaam dagelijks nodig en hoe krijg je dit binnen?
  • 1,5 liter drinken
  • 0,5 liter via voedsel
 • Waarvoor gebruik je leidingwater?
  Je moet per dag 1.5 liter water drinken en je voedsel klaarmaken doe je ook met water. Je moet je kleding wassen en de wc doorspoelen.
 • Waarom gebruiken we steeds meer water?
  Door de gestegen welvaart (aan relatief luxe dingen zoals bad/douche, wc, wasmachine, etc.)
 • Toch is het aantal liters de laatste jaren gedaald. Hoe kan dit?
  Door waterbesparende maatregelen. Bijv. apparaten die minder water gebruiken of waterbesparende douchekop.
 • Waarom is het leidingwater steeds duurder?
  Door toenemende milieuverontreniging wordt het zuiveren van oppervlaktewater en grondwater steeds moeilijker.
 • Wat doet Nederland aan water om het drinkbaar te maken?
  Het water moet aan de eisen voldoen die in de waterleidingbesluit staan.
 • Wat staast er in de waterleidingbesluit?
  Er staat vooral in welke concentratie stoffen in drinkwater mogen voorkomen.
 • Wat is concentratie?
  Dat is het aantal gram opgeloste stof in één liter water.
 • Bekijk afbeelding 3 van 3.2 op blz. 68
 • Wat als je te veel water drinkt?
  Dan kan je in coma raken maar we noemen water toch geen giftige stof.
 • Wanneer noemen we een stof giftig?
  Als deze schadelijk is voor je lichaam als je een kleine hoeveelheid van de stof binnenkrijgt. Vb. curare en digitalis. Hoe giftiger de stof, hoe lager de maximaal toegestane concentratie.
 • Hoe wordt de hoeveelheid genoemd van de giftige stof die je hebt binnen gekregen??
  DAt heet de dosis en de dosis is de hoeveelheid (milligram) per kg lichaamsgewicht.
 • Waar kan drinkwater van gemaakt worden?
  Van grondwater of van oppervlaktewater.
 • Waar komt grondwater vandaan?
  Van (regen)water dat in de grond is gezakt. En als het grondwater op een ondoordringbare laag komt dan ontstaat er een ondergronds meer. Door dat het door de bodem zakt wordt het water schoner omdat de vuildeeltjes in de grond achter blijven.
 • Waarom is oppervlakte water niet schoon? En waarom is het zo duur?
  Omdat het niet door de bodem wordt gezeefd dus er zit zwevend vuil in, algen, ziekteverwekkers, en opgeloste stoffen die een vieze smaak of geur geven. Dit moeten ze allemaal schoonmaken en dat kost veel geld. Toch moet het worden gebruikt omdat er een tekort is aan grondwater.
 • Hoe wordt oppervlaktewater schoongemaakt?
  Bezinken, filtreren en adsorberen.
 • Wat is suspensie?
  Dat is water waar onoplosbare stoffen (vb. zand) in zitten, daarom is suspensie altijd troebel.
 • Hoe kan je suspensie scheiden?
  Door te filteren.
 • Wat is een oplossing?
  Een mengsel van water en OPLOSBARE stoffen. Een oplosbare stof is altijd helder.
 • Waarom gebruik je filtreren en bezinken?
  Zo kan je de onoplosbare stoffen uit het water verwijderen.
 • Wat gebeurt er bij bezinken?
  Dan laat je de onoplosbare stoffen naar de bodem zaken en dan kan je het heldere water voorzichtig afschenken.
 • Wat gebeurt er bij filtreren?
  Dan heb je een filter nodig, een trechter en een reageerbuis. In het filtreerpapier zitten kleine gaatjes waar de onoplosbare stoffen niet doorheen kunnen die worden tegengehouden. Het water en de opgeloste stoffen (= filtraat = helder) gaan wel door het filtreerpapier heen. Wat over blijft in de filter heet residu.
  Bij waterzuivering > zand- of grindfilters gebruikt
 • Leg het stappenplan uit van filtreren uit.
  1.  Vouw het filtreerpapier tweemaal dubbel.
  2. Doe het filter in de trechter.
  3. Vouw het filtreerpapier open: 1 deel aan de ene kant en drie delen aan de andere kant.
  4. Maak het filtreetpapier een beetje vochtig met gedestilleerd water.
  5. Zet de trechter in de reageerbuis.
  6. Schenk een beetje troebel water in het filter.
  7. Wacht tot het water door het filter is gezakt.
 • Wat is adsorberen?
  Adsorberen is een scheidingsmethode waarmee je stoffen die vies ruiken en smaken uit het water kan halen.
 • Wat heb je nodig bij adsorberen?
  Een adsorptiemiddel zoals een actieve koolstof (Norit).
 • Wat doet de actieve koolstof?
  Die haalt de smaak- en geurstoffen naar het oppervlak van de actieve koolstof en dan blijven de smaak- en geurstoffen aan de actieve koolstof vastzitten.
 • Wat moet je doen om de actieve koolstof uit het water te halen?
  Water filtreren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

welke drie blusmethodes heb je? 
 • Brandstoffen wegnemen
 • Aanvoer van lucht blokeren
 • Brandstoffen afkoelen
Hoe blus je brand? 
Door 1 van de 3 elementen weg te halen /
Welke reactieverschijnselen ontstaan er bij een verbranding?
 • Rook
 • Vlammen
 • Vonken
 • sterkruikende gassen
 • Roet
 • vorming van as
Wat is het reactieschema van een verbranding?
Brandstof + zuurstof --> verbrandigsproducten
Welke drie voorwaarden heb je nodig voor vuur?
 • Brandstof
 • Zuurstof
 • Juiste ontbrandingtempartuur 
Wat is een ontbrandingstemperatuur ? 
De temperatuur waarbij een stof gaat branden
Wat is de eenheid en het symbool van spanning?
eenheid = volt 
symbool = V
Wat is de camera obscura?
Een verduisterde ruimte waarbij in een van de wanden een klein gaatje is aangebracht
Wat is een retroflectie ?
Een vorm van terugkaatsing door middel van een reflector
Wat is de hoek van inval?
De hoek waaronder een lichtstraal door een spiegel weerkaatst wordt