Summary Pulsar / Natuurkunde 4 vwo / deel Leerboek

-
ISBN-13 9789001811075
117 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pulsar / Natuurkunde 4 vwo / deel Leerboek ". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. The ISBN of the book is 9789001811075. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pulsar / Natuurkunde 4 vwo / deel Leerboek

 • 1 Bewegen in grafieken

 • Hoe ga je van m/s naar km/u?
  x3,6
 • 1 Snelheid
  Snelheid
  geeft aan hoeveel meter in een seconde wordt afgelegd. In de natuurkunde is de eenheid van snelheid de meter per seconde (m/s).
  Snelheid meet je door afstand en tijd te meten met een verhoudingstabel kun je dan uitrekenen welke afstand in een seconde wordt afgelegd.
  Het symbool voor snelheid is v.
  De eenheid van snelheid is een eenheid van afstand gedeeld door een eenheid van tijd.
 • Hoe ga je van km/u naar m/s?
  :3,6
 • Wat is snelheid?
  Het aantal meters dat wordt afgelegd in 1 seconde.
 • Wat is snelheid?
  Het aantal meters dat wordt afgelegd in één seconde.
 • 5 Bewegingen vastleggen
  Je kunt bewegingen bestuderen met behulp van stroboscoopfoto's en computermetingen. Een stroboscoop is een apparaat dat regelmatige lichtflitsen geeft, hoeveel flitsten er per seconde zijn noem je de frequentie (Hz).
  Je kunt bewegingen overzichtelijk weergeven in grafieken. Je kan dan in een oogopslag het verloop van de beweging zien.
  Om computermetingen te gebruiken, gebruik je een plaatssensor (gebruikt ultrasoon geluid, hoe dichterbij hoe eerder het geluid terugkaatst- denk aan een vleermuis-)
  Het symbool voor plaats is x.
 • Uit welke eenheden bestaat snelheid?
  Een voor afstand en een voor tijd.
 • 6 De snelheid bepalen uit een plaatsgrafiek
  In een plaatsgrafiek zet je de plaats van een voorwerp uit tegen de tijd. Uit een plaatsgrafiek kun je de plaats, maar ook de snelheid bepalen. Bij een constante snelheid is de plaatsgrafiek een rechte lijn.
  Hoe steiler de grafiek loopt, hoe groter de snelheid.
  Daalt de grafiek dan gaat het voorwerp terug. De snelheid is dan negatief.
  Bij een rechte lijn is de snelheid gelijk aan het hellings-getal,     X/     T.
  Wil je bij een versnelde beweging de snelheid op een tijdstip bepalen, dan moet je op dat tijdstip de raaklijn aan de plaatsgrafiek tekenen. De snelheid is dan gelijk aan het hellings-getal van de raaklijn.
  De snelheid is de afgeleide van de plaats naar de tijd.
  In de wiskunde noteer je dat als:
  V= dx/dt
  De gemiddelde snelheid bepaal je door de totale afstand te delen door de totale tijd.
 • Wat is het symbool van snelheid?
  v
 • Hoe kun je een afstand en een tijd omzetten in snelheid?
  Met een verhoudingstabel.
 • Hoe werkt een lichtpoortje wanneer je de snelheid nauwkeurig wilt meten?
  De tijd begint te lopen als het eerste lichtsignaal wordt onderbroken en de tijd stopt wanneer het tweede lichtsignaal wordt onderbroken.
 • Wat is een stroboscoop?
  een apparaat dat constant lichtflitsen geeft.
 • Wat is de frequentie?
  Het aantal impulsen per seconde
 • Wat is de eenheid van de frequentie?
  Hz (Herz)
 • Wat is de plaats van een voorwerp?
   De afstand van een voorwerp tot een afgesproken punt.
 • Hoe kun je de plaats met een computer meten?
  Met een plaatssensor
 • Wat is het symbool voor de plaats
  x
 • Wat gebeurt er als een object van een plaatssensor weggaat?
  De plaatsgrafiek daalt en de snelheid is dus negatief.
 • Wat doet een plaatsgrafiek?
  Je zet de plaats uit tegen de tijd. Hierdoor kun je de beweging en de richting bepalen.
 • Hoe wordt een plaatsgrafiek ook wel genoemd? leg uit?
  een (x,t)-grafiek; de x staat voor de plaats en de t voor de tijd.
 • Wat doe je wanneer de grafiek in een plaatsgrafiek naar beneden loopt?
  Je zegt dat de snelheid negatief is: -...m/s
 • Waarvoor staat de Griekse delta?
  een verandering
 • Hoe reken je de gemiddelde snelheid d.m.v. een plaatsgrafiek uit?
    Δx
  -----
    Δ t
 • Hoe vindt je de snelheid van iets op een bepaald moment?
  Door een raaklijn te tekenen die dat moment raakt.
 • Wat is een snelheidsgrafiek?
  Grafiek waarin de snelheid tegen de tijd wordt afgezet
 • Wat is het symbool van snelheid?
  v
 • Wat is de betekenis van een horizontale snelheid grafiek?
  De snelheid is constant.
 • Wat gebeurt er als de snelheid negatief is.
  Het voorwerp gaat de andere kant op.
 • Hoe noteer je de versnelling?
  ...m/s2
 • Wat gebeurt er als de snelheid afneemt?
  De versnelling is negatief
 • Hoe heet een negatieve versnelling?
  vertraging
 • Hoe bereken je de versnelling?
  Δv
  ----
  Δt
 • Hoe bereken je de versnelling op één punt bij een kromme grafiek?
  Door een raaklijn aan dat punt te tekenen
 • Hoe bereken je de verplaatsing in een snelheid grafiek?
  Door de oppervlakte onder de grafiek uit te rekenen.
 • Hoe bereken je de verplaatsing van een voorwerp in een snelheidsgrafiek bij een lineare grafiek?
  gem. v x t

  of

  basis x hoogte x 0,5
 • Hoe bereken je de verplaatsing van een voorwerp in een snelheidsgrafiek bij een kromme grafiek?
  Door een zo eerlijk mogelijke lijn te tekenen waardoor je een rechte driehoek krijgt.
 • Wat doet een computermodel?
  De computer berekent het verloop van iets, nadat jij de eigenschappen van het de beweging hebt ingevoerd.
 • Wat stelt een rechthoek in een computermodel voor?
  De plaats -> de afstand vanaf het startpunt.
 • Wat stelt een driehoek in een computermodel voor?
  De snelheid
 • Wat is een model?
  Een theoretische beschrijving die aan de werkelijkheid getoetst moet worden door metingen.
 • Wat is een negatieve snelheid?
  Een snelheid in tegengestelde richting.
 • waardoor wordt de versnelling van een vallend object steeds minder?
  Door de luchtweerstand
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

aardedraad
groen/geel
verbindt het apparaat met de grond
nuldraad (blauw)
blauw
geen spanning
fase draad (bruin)
Bruin
spanning van 230 V
randaarde
extra draad verbindt de buitenkant van het apparaat met de aarde
aardlekschakelaae
controleert of de stroom die het huis binnen gaat hetzelfde is als de stroom die het huis verlaat.
kortsluiting
de stroom kan zonder weerstand van de ene pool naar de andere lopen
hoofdzekering schakelt alle stroom uit
overbelasting
meer dan maximale aantal A 
draden worden te heet
zekering schakelt de stroom in een groep uit
hoofdschakelaar
kun je de spanning in het hele huis uitschakelen
kilowattuurmeter
houdt bij hoeveel elektrische energie er gebruikt wordt.
rendement
percentage van de energie of het vermogen dat nuttig wordt gebruikt