Summary Punt Acties

-
243 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Punt Acties

 • 1 Lever

 • Lever 1    Jing well point    wood 
  Reguleert Qi in de lower Jiao,behandelt Shan disorders en verlicht pijn.
  Gunstig voor de genitaliën en regelt het urineren. 
 • Lever 2    Ying spring point    fire 
  Klaart lever vuur.
  Verspreidt lever Qi en kalmeert lever wind.
 • Lever 3    Shu stream     earth   yuan    Heavenly star point
  Verspreidt lever Qi, tempert Lever Yang,en verzwakt wind.
  Voedt lever bloed en Lever Yin.
 • Lever 4    Jing river point    Metal    
  Verspreidt Lever Qi en reguleert de lower Jiao.
  Klaart stagnerende hitte in het meridiaan.
 • Lever 5    Luo point
  Verspreidt en reguleert Lever Qi en reguleert de menstruatie.
  Klaart damp en hitte van de lower Jiao.
  Behandelt plumstone Qi.
 • Lever 6    Xi cleft point    
  Verspreidt Lever Qi en reguleert de lower Jiao.
  Reguleert bloed en draineert Damp.
 • Lever 7 
  Verdrijft wind- damp.
  Is gunstig voor knie en ontspant de pezen.
 • Lever 8     He Sea point     Water
  Klaart damp - Hitte van de lower Jiao.
  Gunstig voor de genitalien en voedt bloed en Yin.
 • Lever 9 
  reguleert de menstruatie en de lower Jiao.
 • Lever 10     en Lever 11
  Klaart Damp-Hitte en is gunstig voor de Lower Jiao
 • Lever 12
  Elimineert kou uit het Lever meridiaan en is gunstig voor de Lower Jiao.
 • Lever 13    Front Mu point  Milt   Hui Meeting of the Zang     Meeting LIV+GB
  Harmoniseert de Lever en de Milt.
  Reguleert de Middle Jiao en de Lower Jiao, verspreidt en reguleert Lever Qi.
 • Lever 14    Front Mu Lever     Meeting point LIV+SP     Yin Linking vessel
  Verspreidt en reguleert Lever Qi 
  Versterkt bloed en verdrijft massa`s, harmoniseert Lever en Maag.
 • 2 Dikke Darm

 • Dikke Darm 1   Jing Well    Metal point    
  Klaart hitte, lost zwelling op en is pijn reducerend.
  Verhelderd het bewustzijn.
 • Acties Li1
  Klaart hitte, reduceert zwelling, verlicht pijn 
  Doet bewustzijn herstellen
 • Dikke Darm 2    Ying Spring    water point.
  Bevrijd wind, klaart het hoofd, lost zwelling op.
  Pijn reducerend.
 • Acties Li2
  Verdrijft wind, klaart hitte en reduceert zwelling
  Verlicht pijn
 • Dikke Darm 3    Shu Stream    Wood point.
  Bevrijd wind, Klaart hitte en is gunstig voor de keel en het gebit.
  Lost volheid in de thorax op en behandeld diarree.
 • Acties Li3
  Verdrijft Wind en hitte
  Klaart Hitte en is gunstig voor de keel en tanden
  Verdrijft volte en behandelt diarree
 • Dikke Darm 4    Yuan Soure    Gao Wu commando Point    Ma Dang Yang Heavenly Star point.
  Reguleert de defensieve Qi  en bevorderd het zweten.
  Bevrijd wind en het externe, reguleert het gelaat, is pijn reducerend.
  Hersteld het Yang.
 • Acties Li4
  Reguleert Wei Qi en reguleert zweten
  Verdrijft Wind en bevrijdt het externe
  Reguleert Gezicht, neus, mond, oren
  Activeert het vat en verlicht pijn
  Activeert bevalling en herstelt Yang
 • Dikke darm 5    Jing River    
  Klaart hitte en reduceert de pijn.
  Kalmeert Yang Ming vuur,en de shen.
  Is gunstig voor de pols.
 • Acties Li5
  Klaart Hitte, Verlicht pijn
  Klaart Yangming vuur
  Kalmeert de geest
  Gunstig voor polsgewricht
 • Dikke Darm 6    Luo     3 cun
  Bevrijd wind en klaart hitte.
  Opent en reguleert de waterpassages.
 • Acties Li6
  Verdrijft Wind, klaart Hitte
  Opent en reguleert waterpassages
 • Dikke Darm 7     Xi Cleft     5 cun
  Klaart hitte, detox punt.
  Te gebruiken voor acute condities, reguleert en harmoniseert de Maag en de Darmen.
  Klaart Yang Ming vuur en kalmeert de Shen.
 • Acties Li7
  Klaart Hitte, detoxificeert vergif
  Kalmeert acute condities
  Reguleert en harmoniseert de darmen en maag
  Klaart Yang Ming vuur en kalmeert de geest
 • Dikke darm 8     8 cun
  Harmoniseert de dunne darm.
  Klaart hitte en wind, kalmeert de Shen en klaart Yang Ming vuur.
 • Acties Li10
  Reguleert Bloed en Qi
  Activeert het vat en verlicht pijn
  Harmoniseert de darmen en de maag
 • Dikke Darm 9     9 cun
  Harmoniseert de Dikke Darm.
  Reduceert pijn.
 • Acties Li11
  Klaart hitte, koelt bloed, verdrijft damp en verlicht jeuk
  Reguleert bloed en qi
  Activeert het vat en verlicht pijn
 • Dikke Darm 10    10 cun
  Reguleert Qi en bloed, harmoniseert de darmen en de maag.
  Reduceert pijn.
 • Acties Li15
  Verdrijft wind-damp, verlicht pijn, gunstig voor schoudergewricht
  Elimineert wind en reguleert Qi en bloed
  Reguleert Qi en verdrijft flegma knobbeltjes
 • Dikke Darm 11    He Sea    Sun Si Mia Gost    Ma Dan Yang Heavenly Star point
  Klaart hitte, Koelt het bloed, elimineert wind, draineert damp en stopt krabben.
  Reguleert Qi en Bloed.
 • Acties Li16
  Activeert meridiaan, verlicht pijn, gunstig voor schoudergewricht
  Reguleert Qi en bloed en verdrijft flegma knobbeltjes
 • Dikke Darm 12
  Gunstig voor de elleboog.
  Reduceert pijn.
 • Acties Li18
  Gunstig voor keel en stem
  Verlicht hoesten en piepende ademhaling
 • Dikke Darm 13    3 cun proximaal van de elleboog
  Activeert het meridiaan, reduceert pijn.
  Stopt hoesten, reguleert Qi, draineert Damp, transformeert Plegma.
 • Acties Li20
  Opent neus passages 
  Verdrijft Wind en klaart hitte
 • Dikke Darm 14    Meeting point LI SI BL    
  Reguleert Qi, lost Phlegma nodules op.
  Gunstig voor de ogen.
 • Dikke Darm 15    Meeting point LI en Yang Motility vessel
  Bevrijd wind, reduceert pijn in het schouder gewricht.
  Elimineert wind en reguleert Qi en Bloed.
 • Dikke Darm 16     Meeting point LI en Yang Motility vessel
  Activeert de meridiaan, reduceert pijn.
  Gunstig voor de schouder, Reguleert Qi en Bloed.
 • Dikke Darm 17    1 cun inferior van 18
  Gunstig voor de keel en de stem.
 • Dikke Darm 18    Window of heaven   op dezelfde hoogte als de adamsappel
  Gunstig voor de keel en stem.
  Stopt hoesten en snotteren.
 • Dikke Darm 19     0,5 cun lateraal van DU 26
  Elimineert wind en opent de neus.
 • Dikke Darm 20    Meeting point LI en Maag
  Opent de neus passages.
  Bevrijd wind en klaart het hoofd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Maag 42   Yuan source
Dezelfde acties als 41, en naar hoge plaatsen klimmen, strippen en rondrennen
Maag 35
Punt voor alle knie problemen
Reduceert zwelling
verdrijft wind damp
Maag 34    Xi Cleft
Harmoniseert de Maag, bemiddeld acute conditie, verlicht pijn
Maag 12 meetingpunt met alle Yange meridianen behalve Blaas
Laat Long Qi dalen, Klaart hitte van de thorax,
Activeert het meridiaan en reduceert pijn.
Maag 45    Jing Well     Metaal
Klaart hitte 
Kalmeert de geest
Maag 44    Ying    Water    Heavenly star
Klaart hitte uit de maag meridiaan
Harmoniseert darmen en klaart damp hitte
Maag 43   Shu     Hout
Reguleert Milt en verjaagd Oedeem
Reguleert en harmoniseert Maag en Darmen
Maag 42   Yuan
Dezelfde acties als 41
Maag 41     Jing river    vuur
Klaart hitte uit de Maag en de Fu
Kalmeert de geest
Hoofdpijn
Maag 40    Luo
Transformeert Flegma en damp
Baat de thorax
Klaart flegma uit het Hart