Summary Python Programming: An Introduction To Computer Science An Introduction to Computer Science

-
ISBN-10 1887902996 ISBN-13 9781887902991
29 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Python Programming: An Introduction To Computer Science An Introduction to Computer Science". The author(s) of the book is/are John M Zelle. The ISBN of the book is 9781887902991 or 1887902996. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Python Programming: An Introduction To Computer Science An Introduction to Computer Science

 • 2.2 Example Program: Temperature Converter

 • What is a computer?

  de computer is een machine die informatie bevat en informatie manipuleert gecontroleerd door a changeble program.

  Manipuluation: we kunnen informatie in een computer stoppen en deze informatie kan worden getransformeerd naar nieuwe, nuttige vormen dat tot ons komt om door ons te worden geinterpreteerd

  Een computerprogramma is een gedetailleerde, stap-voor-stap set of instructions die een computer precies verteld wat te doen. Als we een programma veranderen, dan zal de computer een andere sequence of actions uitvoeren, met andere woorden een andere taak

 • Wat is programmeren?

  Het proces om software te creëren

 • Wat is de fundamentele vraag van computer science?

  Dat is What can be computed?

  Computer scientists gebruiken gebruiken veel verschillende technieken om die vraag te beantwoorden. de belangrijkste zijn:

  1. design

  2. analyse

  3. experiment

   

   

 • Wat is design

  Één manier om te laten zien dat een bepaald probleem kan worden opgelost is door een oplossing te ontwerpen. Een stap voor stap proces ontwikkelen om et gewenste resultaat te bereiken. Dit noemen we een algoritme.

  Wanneer je er niet in slaagt een algoritme te vinden, wil dit niet zeggen dat een probleem onoplosbaar is. Daar komt Analyse om de hoek kijken. 

 • Wat is analyse

  Het proces om algoritmes en problemen op een wiskundige manier te onderzoeken. Sommige problemen zijn niet op te lossen met een algoritme, andere zijn intractable, de algoritmes voor zulke problemen zijn te lang of hebben teveel geheugen nodig om van praktische waarde te zijn.

 • Wanneer experiment?

  Wanneer problemen te complex of slecht gedefinieerd zijn om te kunnen worden geanalyseerd. Het implementeren van systemen en dan het geresulteerde gedrag bestuderen. Ook als er wel geanalyseerd is, is experiment vaak nodig om de analyse te kunnen verifiëren en verfijnen.

   

  Bottim line voor de meeste problemen: is het mogelijk een werkend betrouwbaar systeem te bouwen?

 • Wat is een CPU

  Central Processing Unit, de hersens van de computer, hier worden al de basis operaties uitgevoerd, CPU kan simpele arithmetic operaties uitvoeren zoals twee getallen optellen en logical operations als kijken of 2 getallen hetzelfde zijn

 • Wat doet het geheugen van een computer? (RAM-radom access memory)

  Die slaat programma en gegevens (data) op. Naast dit geheugen is er ook nog een harddisk voor wat permanenter opslag.

 • Wat doet de computer al ie aan is?

  Fetch, decode en execute

 • Wat is een programma?

  Een volgorde (sequence) aan instructies die de computer vertelt wat te doen

 • Wat is een programmeertaal?

  zoiets als een code die de instructies schrijft die de computer moet opvolgen. Iedere structuur in een taal heeft een precieze vorm, syntax, en een precieze betekenis, semantics

 • Wat is het verschil tussen high level en machine language?

  high level languages zijn ontwikkeld en worden gebruikt om gebruikt en begrepen te worden door mensen, computer hardware kan alleen maar low-level taal verstaan oftewel machine language

 • Wat is het verschil tussen compiled en interpreted?

  Een compiler is een complex computerprogramma dat een ander programma geschreven in een hig level taal om te vertalen naar een equivalent programma in de machine taal (het high level programma is de source code).

  Een interpreter is een programma dat een computer simuleert om een high level taal te begrijpen. De interpreter analyseert de broncode en voert die uit instructie voor instructie als nodig.

  Voordeel van compiler: hoeft maar 1x en klaar (source code en compiler zijn na 1x gebruik van de compiler niet meer nodig), werkt ook sneller een compiler,

  Interpreter zijn handiger voor een wat flexibeler programma omgeving omdat ze kunnen blijven ontwikkelen en interactief worden gebruikt

   

 • Wat is het voordeel van high level talen?

  Portability;  je kunt ze zowel inzetten voor een mac als voor en pc als voor een ander soort computer.

 • What is a statement?

   

  A complete command, in programming languages

 • Wanneer is een wiskundig model chaotisch?

  als kleine veranderingen in de input tot grote veranderingen in de resultaten leiden, waardoor de resultaten onvoorspelbaar en random lijken

 • Loop, assignmentstatement en printstatement

  Loop: for i in range (10):

  Deze loop geeft aan dat iets 10x moet gebeuren

  Body van de loop, in dit geval x=3.9*x*(1-x)

  dit is een wiskundige formule, in zijn eenvoudigste vorm: k(x)(1-x)

  Assignment statement is in dit geval hetzelfde als de body van de loop (wat moet x doen??)

  print statement      print(x)

   

 • In welke stappen kun je het programmeren opdelen?

  1. Analyseren van het probleem

  2. Determine specifications: beschrijf precies wat het programma gaat doen

  3. Create a design: het formuleren van een structuur, hier gaat het om HOE, het ontwerpen van een algoritme, of meerdere algoritmes die voldoen aan de specificaties

  4. Implementeren van het ontwerp: het vertalen van het ontwerp naar een computer taal

  5. Testen/debug van het programma: uitproberen van het programma en kijken of het goed werkt, opsporen en oplossen van fouten

  6.Maintain (onderhouden) van het programma: doorgaan met het ontwikkelen van het programma naar aanleiding van de vraag van de gebruiker

   

   

 • Wat is een identifyer?

  Dat is de naam die je geeft aan een module of aan de functies binnen een module, bijvoorbeel main, en ook variabelen worden gebruikt om namen te geven aan bepaalde waarden, bijv Celsius en Fahrenheit. Er zit nooit een spatie in een identifier en ze zijn hoofdlettergevoelig.

 • Wat is een expression?

  de fragmenten van een programma die nieuwe data waarden produceert of berekent

  De eenvoudigste is een Literal; zoals in het chaos programma 3.9 en 1.

  ook een eenvoudige identifier kan een expression zijn, als de waarde van de identifier gebruikt wordt om het resultaat van een expression weer te geven

  Operators kunnen gebruikt worden voor complexe expressions, vb van zulke operators: +, -, *, /, and ** (laatste voor exponentation)

   

 • Wat is een string?

  Tekstuele data, weergegeven met("")

 • Wat is een evaluation

  het proces waarbij een expression de onderliggende data blootlegt

 • Wat is het verschil tussen 32 en "32"?

  32 is een nummer, cijfer en "32" is tekst, een string

 • Een simpele identifier kan tegelijkertijd een expression zijn, zoals bijv in

  >>>x=5

  >>>x

  5

  >>>print(X)

  5

 • Wat is een concatenation?

  het creeren van een nieuwe string door twee strings aan elkaar te plakken

  >>>"Bat" + "man"

  'Batman'

 • Wat zijn control structures?

  statements als for loop, ze controleren de uitvoering van andere delen van het programma

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

What is a computer?
1
Wat is programmeren?
1
Wat is de fundamentele vraag van computer science?
1
Wat is design
1
Page 1 of 7