Summary Radiologie

-
197 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Radiologie

 • 1 Opnamerichtingen

 • Dorsaal
  Rugzijde
 • Ventraal
  Buikzijde
 • Anterior
  Voorzijde van een poot
 • Posterior
  Achterzijde van een poot
 • Craniaal
  Kopzijde
 • Caudaal
  Staartzijde
 • Sinister
  Links
 • Dexter
  Rechts
 • Lateraal
  Buitenzijde van een poot
 • Mediaal
  Binnenzijde van een poot
 • Anterior-posterior AP
  Voor-achterwaarts (poot)
 • Posterior-anterior PA
  Achter-voorwaarts (poot)
 • Medio-lateraal ML
  Van binnen naar buiten (poot)
 • Latero-mediaal LM
  Van buiten naar binnen (poot)
 • Dorso-ventraal DV
  Van rugzijde naar buikzijde
 • Ventraal-dorsaal VD
  Van buikzijde naar rugzijde
 • Dextro-sinistraal DS
  Van rechts naar links
 • Cranio-caudaal CRCD
  Over de neusrug
 • Mediaal-oblique MO
  Schuin naar binnen gericht
 • Lateraal-oblique LO
  Schuin naar buiten gericht
 • Rugzijde
  Dorsaal
 • Buikzijde
  Ventraal
 • Voorzijde van een poot
  Anterior
 • Achterzijde van een poot
  Posterior
 • Kopzijde
  Craniaal
 • Staartzijde
  Caudaal
 • Links
  Sinister
 • Rechts
  Dexter
 • Buitenzijde van een poot
  Lateraal
 • Binnenzijde van een poot
  Mediaal
 • Voor-achterwaarts (poot)
  Anterior-posterior  AP
 • Achterwaarts-voorwaarts (poot)
  Posterior-anterior PA
 • Van binnen naar buiten (poot)
  Medio-lateraal ML
 • Van buiten naar binnen (poot)
  Latero-mediaal LM
 • Van rugzijde naar buikzijde
  Dorso-ventraal DV
 • Van buikzijde naar rugzijde
  Ventro-dorsaal VD
 • Van rechts naar links
  Dextro-sinistraal DS
 • Van links naar rechts
  Sinistro-dextraal SD
 • Over de neusrug
  Cranio-caudaal CRCD
 • Schuin naar binnen gericht
  Mediaal-oblique MO
 • Schuin naar buiten gericht
  Lateraal-oblique LO
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem twee nuttige eigenschappen van röntgenstralen
Het doordringend vermogen en het fotografisch effect
Wat betekent diafragmeren?
Zo klein mogelijk maken
Bij welk soort foto heb je contrastarm (dus weinig grijstinten) nodig
Bij borstholte of thorax foto

Belangrijk: afdrukken aan het einde van inspiratie =inademing)
Wat is heel belangrijk bij een buik of abdomen foto?
Er moet afgedrukt worden tijdens adempauze. Aan het einde van de expiratie (uitademing)
Bij welk soort foto heb je veel contrast nodig (dus veel grijstinten) nodig
Buik of abdomen foto / weke delen en beenderen (bot)
Het diepte bereik van de geluisbundel neemt af naarmate de geluidsfrequentie toe neemt, noem een voorbeeld:
2,5 mHz is +/- 25 cm
3,5 mHz is +/- 20 cm
5 mHz is +/- 10-20 cm
7,5 mHz is +/- 5 cm
10 mHz is +/- 2 cm
Beschrijf de freeze knop
Word gebruikt om bewegend beeld even stil te zetten
Beschrijf echoarm beeld
Donkergrijs beeld bv vruchtwater/urine
Beschrijf echorijk beeld
Witter beeld
Wat is het meest bekende artefact bij echo?
Slagschaduw