Summary Rapportagetechniek

-
ISBN-10 9001794785 ISBN-13 9789001794781
259 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Rapportagetechniek". The author(s) of the book is/are Rien Elling. The ISBN of the book is 9789001794781 or 9001794785. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Rapportagetechniek

 • 2.1 Het belang van schrijven in de beroepspraktijk

 • Wat is het belang van schrijven in de beroepspraktijk?
  Hoe briljant een idee, onderzoeksopzet etc. is, niemand zal het ooit beseffen als men er niet in slaagt zijn bevindingen helder en overtuigend over te dragen aan anderen.
 • 2.2 Strategische factoren

 • Welke factoren zijn kenmerkend voor beroepssituaties?

  Factoren die kenmerkend zijn voor beroepssituaties:
  1. Het schrijven is vooral gericht op maatregelen of besluiten.
  2. Er zijn verschillende lezers, met verschillende interesses.
  3. Lezers zijn niet bereid veel tijd te steken in leeswerk.
 • 2.2.1 Schrijven met het oog op maatregelen

 • Leg uit waarom rapporten die iemand tijdens zijn studie schrijft een onderwijskundige functie hebben.
  Dergelijke teksten vormen het tastbare resultaat van een oefening in een vaardigheid.
 • Waar zijn teksten die men in een werksituatie schrijft op gericht?

  Teksten die men in een werksituatie schrijft zijn meestal gericht op actie: maatregelen of besluiten.
 • Waar dienen technische gegevens en analyses voor bij teksten in een werksituatie?
  De technische gegevens en analyses dienen vooral als middel om de noodzakelijke actie te onderbouwen.
 • 2.2.2 Schrijven voor uiteenlopende lezers

 • Op welke manieren kunnen lezers van elkaar verschillen?

  Twee manieren:
  • Lezers kunnen verschillen in voorkennis.
  • Lezers kunnen een tekst op verschillende manieren lezen.
 • Welke type lezers zijn er te onderscheiden?

  Twee type lezers:
  1. Besluitvormers
  2. Specialisten

 • Wat wordt er verstaan onder besluitvormers?

  Besluitvormers zijn degenen die besluiten of de aanbevelingen worden overgenomen.
 • Wat wordt er verstaan onder specialisten?

  Specialisten zijn degenen die vooral geïnteresseerd zijn in de technische onderbouwing en de gevolgde methode.
 • Noem een aantal manieren om de bruikbaarheid van een rapport te vergroten.
  Manieren om de bruikbaarheid van een rapport te vergroten:
  • Houd niet alleen de opdrachtgever voor ogen als u schrijft.
  • Schrijf het rapport niet voor eenmalig gebruik.
  • Wees voorzichtig met het weglaten van 'vanzelfsprekende' zaken.

 • 2.2.3 Schrijven voor lezers met weinig tijd

 • Waarom is het van belang dat een tekst snel antwoord geeft op de vragen besluitvormers?
  Als een tekst niet snel antwoord geeft op hun eigen vragen, raken lezers geïrriteerd of zullen ze de informatie slecht verwerken.
 • Hoe kunnen schrijvers er voor zorgen dat lezers makkelijk die informatie kunnen selecteren die voor hen relevant is?

  Dit kan bereikt worden met een overzichtelijke inhoudsopgave, informatieve hoofdstuk- en paragraaftitels en een zelfstandig leesbare samenvatting.

 • 2.3 Het ontbreken van interne voorschriften

 • Wat dient een schrijver te doen als interne voorschriften omtrent het schrijven van een tekst ontbreken?

  De schrijver zal zelf een eigen visie moeten ontwikkelen op eisen aan effectieve teksten.
 • 2.4 Onmisbare vaardigheden voor schrijvers

 • Welke vaardigheden zijn onmisbaar voor schrijvers?

  Onmisbare vaardigheden voor schrijvers:
  • Een systematische aanpak.
  • Aandacht voor de lezers.
  • Kennis van schrijftechnieken.
  • Een juiste prioriteitsstelling.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.