Summary reader

-
128 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - reader

 • 1 Wat is economie

 • Chang; de economische theorie bestaat niet. 9 economische denkscholen;
  - Klassieken
  - Neoklassieken
  - Marxisten
  - Ontwikkelingstraditie
  - Oostenrijkers
  - Schumpeterianen
  - Keynesianen
  - institutioneel economien
  - behavioristen
 • Economy; produceren, consumeren, sparen, investeren etc.
  Business; financiering, marketing, organisatievraagstukken, ba
  Economics; algemene economie; vanuit perspectief van de schaarste, analyse menselijke handelen
 • Algemene economen; succes individueel bedrijf is geen doel op zich.
  Bedrijven zijn een van de vele economische actoren in het economische speelveld.
  Bedrijf hoeft niet nastrevenswaardig te zijn gezien de goede prestaties. Er kunnen negatieve externe effecten zijn.
 • 2 (Algemene) economie: domeinwetenschap of aspectwetenschap

 • Bij aspectgerichte economie huldigen de aspectwetenschappers het idee dat men met kennis van economische concepten, een groot deel van de wereld om ons heen kan verklaren en voorspellen.
 • Kenobject van de economische wetenschap is het menselijke gedrag dan in zoverre plaatsvindt in de context van doelen en schaarse, alternatief aanwendbare middelen.
  Een econoom is dan iemand die zoekt naar het optimaliseren van de welvaart binnen de gegeven kaders van schaarse middelen.
 • Mankiw; economie gaat over een groep mensen die in interactie met elkaar leven, en deze mensen reageren op prikkels. De econoom bestudeert deze prikkels.
 • De primaire taak van de economiedocent zou dus moeten worden:
  mensen trainen bijv. de volgende contexten; asymmetrische informatie, prikkels, moral hazard, dominantie strategieën te laten herkennen.
 • 2.1 Domeingerichte economie

 • Definitie van Samuelson: de economy bestrijkt de wereld van prijzen, lonen, rente, aandelen en obligaties, banken en krediet, belastingen en uitgaven. De taak van de econoom is concreet en afgebakend: verklaren hoe recessies, werkloosheid en inflatie kunnen worden voorkomen, en omgekeerd naar die factoren zoeken waardoor de productiviteit en de levensstandaard kan worden verbeterd.
 • De econoom denkt na  over hoe zaken economisch beter kunnen worden ingericht, al gebeurt dit niet altijd expliciet.
 • De maatschappelijke gerichtheid maakt dat in de visie, 'kennis hebben van de economie', dat je meer nodig hebt dan alleen kennis van economische processen om een goed econoom te zijn.
 • 3.1 Aristoteles: economie als meta-fysica

 • Meta-fysica; zijnsleer die orde schept in de op het oog altijd veranderlijke en niet-geordende verschijnselen van de wereld.
  Er zijn in dingen zelf besloten doelen.
 • 4 De moderne tijd: economie als fysica

 • De natuur een groot, onbezield mechanisme, dat gehoorzaamt aan de meetbare en onveranderlijke wetten van beweging.
  Beweging wordt niet meer veroorzaakt door beweging maar door mechanische wetten van oorzaak en gevolg.
 • David Hume: kijken naar de feiten!!
  Machiavelli: De staat wordt een mechanisme dat op het bot ontleed dient te worden, zoals een chirurg doet met het menselijke lichaam. Moraliteit speelt geen rol. Het gaat niet om hoe het zou moeten zijn, maar hoe het is wordt het doel van het denken.
 • Economen binnen de fysica wensten de mechanieken van oorzaak en gevolg te ontrafelen. Deze mechanieken zijn de bewegingen in de menselijke natuur.
 • Petty; Hij koos als econoom voor de geldwaarde om de wereld onder een noemer te brengen.
 • 5 Smith: economie als onderdeel van moral philosophy

 • Smith hield zich bezig met het samenleven van de mensen in brede zin. Hij dacht na over 'de grote ordening' die schuilgaat achter de zichtbare wereld en die deze wereld ook richting geeft. De grote ordening is een metafysische aspect!
 • Ricardo; zette zijn economische analyses in bij zijn politieke strijd tegen de naar zijn mening grootste gevaar voor de vooruitgang; de landadel.
 • Mandeville; eigen belang heeft een centrale rol in het denken over mens en maatschappij. Eigen belang schept een welvarende en stabiele orde. Dit moet niet teveel worden gehinderd door staatsinmenging.

  Quesnay; laisser faire.....
 • Mercantilisten: sturing van de markt door de staat is noodzakelijk.
 • Kernvraag van economen tegenwoordig: Wat is de rol van een overheid in een markteconomie.
 • Smith; het goede wordt wel gerealiseerd, dankzij de markteconomie, mits door de staat mogelijk gemaakte condities van rechtspraak, collectieve goederen en eigendomsrechten.
 • Tot en met Smith werd er nagedacht over de economie in het bredere kader van de praktische filosofie. Economie werd niet als een zelfstandig studieobject beschouwd, maar in het bredere morele perspectief van hoe de mens zowel op individueel als collectief niveau het goede leven kon leiden.
 • Economen zijn mede door de ideeën van mandeville en Smith zich gaan focussen op de economische mechanismen zelf, i.p.v. ze te becommentariëren. (geen moralistische standpunten meer)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is het verschil tussen descriptieve en normatieve uitspraken?
1
Leg uit wat volgens Popper het doel is van economie, wanneer hij het nastreven van hogere idealen uit den boze heeft verklaard.
1
Bespreek een mogelijke kritiek op economen die stellen dat hun vakgebied vooral verwant is aan de natuurwetenschappen, omdat het vooral gaat om het verklaren en voorspellen van de wereld zonder dat de voorspellende waarden en overtuigingen van de onderzoeker daarbij een rol spelen.
1
Bespreek een normatieve en een positieve kritiek op economen die hun vak louter zien als het verklaren en voorspellen van de economische werkelijkheid met behulp van modellen.
1
Page 1 of 3