Summary Reader Exportmarketing

-
178 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Reader Exportmarketing

 • 1.1 The importance of the EU in world economy

 • Waarom is de EU belangrijk in de wereldeconomie?
  De EU telt voor 20% mee wat betreft werelds import en export.

  De EU is één marktgebied: mensen, goederen en diensten kunnen vrij worden verplaatsen en verhandeld worden.

  Sterke positie t.o.v. de rest van de wereld. (27 verenigde landen)
 • 1.1.1 The EU is an attractive market to do business with

 • Noem enkele positieve kanten van de EU waarom de EU zo'n aantrekkelijke markt is om handel mee te drijven?
  500 miljoen consumenten op zoek naar kwaliteitsproducten
  Werelds grootste interne markt met transparante regels en regelingen
  Veiligste investeer netwerk
  De meest open markt naar ontwikkelende landen in de wereld.
 • Enkele getallen over de import en export in de EU
  Honderden miljoenen euro's aan import en export per dag in Europa.
  Europa is de grootste exporteur van fabricagegoederen- en diensten.
  Grootste exportmarkt voor 80 landen.
  EU telt voor 20% van de import en export op de wereld.
 • 1.1.2 Why does it matter?

 • Waarom is het belangrijk om te weten dan de EU een aantrekkelijke markt is om handel mee te drijven?
  De duurzame handelsontwikkeling is een kans voor economische groei binnen de EU.
  Het succes van de EU is onlosmakelijk verbonden met het succes van onze handelspartners.
 • 1.1.3 Facts and figures on the EU's position in global markets

 • Noem enkele feiten over de positie van de EU in de wereldmarkt.
  De EU is de grootste economie ter wereld.
  De EU is het grootste handelsblok en de grootste handelaar van fabricagegoederen en diensen.
  Meest open economie
 • 1.2 Export in the European Union and the situation in the Netherlands

 • 70% van de Nederlandse goederen, bestemd voor export gaan naar landen binnen de EU.
 • Duitsland is voor NL het belangrijkste exportland binnen de EU.
 • Zwitserland is voor NL het belangrijkste exportland buiten de EU.
 • Naar welk land is exporteert NL steeds meer?
  Saoedi-Arabië
 • 1.3 What is considered to be export?

 • Wat wordt als export gezien?
  Er zijn verschillende vormen van export:


  • Export: export van producten die geproduceerd zijn in een land
  • Re-import: import van producten die eerst zijn geëxporteerd en waaraan in het buitenland waarde is toegevoegd (bijvoorbeeld het laten overspuiten van een auto in Polen)
  • Re-export: het exporteren van geïmporteerde goederen waaraan waarde is toegevoegd (veelal bloemen)
  • Transit: het verzenden van goederen die in NL arriveren maar waarvan eigendom in handen blijft van een buitenlandse eigenaar
 • 1.4 Trade policies

 • Waardoor wordt de positie van NL als exportland en het internationalisatiebeleid van NL landen grotendeels door bepaald?
  Door de regering en het EU beleid.
 • Welke twee vormen van handelsbeleid zijn er?
  Vrije handel
  Protectionisme
 • 1.4.1 Free trade

 • Wat is vrije handel?
  Een beleid waarbij de regering import niet belemmert en export niet in de weg zit door tol, subsidies en quota.
 • In vrije handel ontstaat een evenwichtsprijs door vraag en aanbod.
 • Kenmerken van vrije handel zijn o.a.?
  1. Handel van goederen zonder belasting of andere handelsbarrières.
  2. Handel in diensten zonder belasting of andere handelsbarrières.
  3. Het ontbreken van handelsbeperkende maatregelen.
  4. Vrije toegang tot markten.
  5. Vrije toegang tot marktinformatie.
  6. Onvermogen van bedrijven om markten te verstoren door de overheid opgelegde monopolie of oligopolie macht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is global market segmentation?
3
Hoe past een bedrijf global merket segmentation toe?
3
Welke vier benaderingswijzen zijn er om een internationale markt te segmenteren?
3
Wat doe je als je elk land als individueel segment benadert?
3
Page 1 of 43