Summary Reader OT en NT

-
201 Flashcards & Notes
83 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Reader OT en NT

 • 1.1 Inleiding

 • Hoeveel boeken heeft het Oude Testament?
  39
 • Uit hoeveel boeken bestaan het OT en NT samen?
  Het OT bestaat uit 39 boeken, het NT bestaat uit 27 boeken, samen 66 boeken.
 • Hoeveel boeken heeft het Nieuwe Testament?
  27
 • Hebben de rooms katholieken hetzelfde aantal boeken?
  Nee, de rooms katholieken voegen aan het nieuwe testament nog 7 boeken toe: Deuerocanonieken. De protestanten noemen deze boeken de apocriefen.
 • Hoeveel boeken heeft de Bijbel, zonder de apocriefen?
  66
 • Hoeveel boeken voegen de Rooms-Katholieken en Protestanten nog toe aan de OT en hoe worden deze boeken genoemd?
  7 boeken
  Deuterocanonieken door de Rooms-Katholieken en apocriefen door de Protestanten
 • In welke periode zijn de boeken geschreven?
  Van ongeveer 900 v. Christus tot 100 na Christus.
 • Hoeveel boeken heeft de Bijbel, zonder de apocriefen/deuterocanonieken?
  66
 • 1.2 Oude Testament

 • Wat betekent het woord testament eigenlijk?
  Het is het Hebreeuwse woord voor verbond: berieth. Een verdrag tussen verschillende volkeren, tussen God en een afzonderlijk persoon en tussen God en het volk van Israël.
 • Wat betekent 'testament' in Oude Testament?
  VERBOND
 • Wat is de vertaling van het Hebreeuwse woord voor verbond?
  Berieth
  Dit woord wordt gebruikt voor een verdrag tussen verschillende volkeren, tussen God en afzonderlijk persoon en tussen God en het volk Israël.
 • Wat is het doel van het testament?
  Het is gericht op een samenleven in vrede van de twee bondgenoten.
 • In welke talen is de Bijbel geschreven?
  In het Hebreeuws, het Aramees (O.T.) en het Grieks (N.T.).
 • Wat de vertaling van het Hebreeuwse woord voor verbond?
  BERIETH
 • Wie spraken over een nieuw verbond tussen God en zijn volk?
  Twee profeten, Jeremia en Ezechiël.
 • Waarom heten het Oude Testament en het Nieuwe Testament zo?
  Het OT is het heilige schrift van de joden. De christenen hebben hier een aantal boeken aan toegevoegd die NT heten.
 • 1.3 Vertalingen

 • In welke talen is het Oude Testament geschreven?
  Hebreeuws en Aramees
 • In welke taal is het Nieuwe Testament geschreven?
  Grieks
 • Wat is de Septuaginta?
  Dit is de eerste vertaling van het Oude Testament. Deze vertaling is in het Grieks geschreven. Oorzaak was dat de Joden het Hebreeuws niet meer begrepen. Septuaginta is Grieks voor 70.
 • Wat is de Vulgata?
  Dit is een Latijnse vertaling van de gehele Bijbel door Hiëronymus. Vulgata betekent 'de algemeen verbreide'. De vertaling is in 382 in opdracht van de Paus geschreven om orde te brengen in de verschillende vertalingen die in omloop waren.
 • Wanneer is de Statenvertaling uitgebracht?
  Dit was in 1637. De naam is ontleed aan de opdrachtgevers: de staten van Nederland.
 • Wat is in Nederland de laatst gemaakte Bijbelvertaling?
  Dat is de Nieuwe Bijbelvertaling die is uitgebracht in 2004
 • Wat is de Septuaginta?
  De eerste vertaling van het Oude Testament.
 • Wat is de letterlijke vertaling van het woord: Septuaginta?
  Het is Grieks voor 70.
 • Waar staat de '70' voor (Septuaginta)?
  De legende vertelt, dat 70 geleerden, onafhankelijk van elkaar, in 70 dagen dezelfde vertaling van het Oude Testament hebben gemaakt.
 • Wat is de Vulgata?
  Dit is de Latijnse vertaling van de hele Bijbel.
 • In welke taal is de Vulgata geschreven?
  Hebreeuws.
 • Door wie is de Vulgata geschreven?
  Door de Bijbelgeleerde Hieronymus.
 • In welk jaar gaf de paus Hieronymus de opdracht om de Bijbel te vertalen?
  In 382 na Chr.
 • In welke eeuw verschijnen de eerste Nederlandse vertalingen?
  In de 13de eeuw na Chr.
 • Hoe heet de eerste Nederlandse Bijbelvertaling uit 1637 en waarom?
  De Statenvertaling, omdat het de Staten waren die hiertoe de opdracht hebben gegeven.
 • Hoe heet de eerste Nederlandse Bijbelvertaling uit 1637?
  De Statenvertaling
 • Hoe heette de vertaling van de Bijbel in 1951 en in 2004?
  1951: de NBG.
  2004: de Nieuwe Bijbelvertaling
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is de goede volgorde van gebeurtenissen in de laatste week van Jezus
goede vrijdag
Pasen
hemelvaart
Pinksteren
de boodschap van jezus gaat over
het koninkrijk van God
adam en eva betekent
mens en zij die leven geeft
wat betekent het woord evangelie?
een goede boodschap
waarom is de band tussen mozes en God zo speciaal
geen ander naast Jezus was zo dicht tot God, Mozes was zo verbonden met god doordat hij 40 dagen met hem door bracht. Mozes wilde zijn eigen leven geven voor zijn volk en hij had direct contact met God. Hij kreeg directe aanwijzingen en niet cryptisch in dromen zoals anderen profeten.
wat is een schriftprofeet
profeten vanaf de 8e eeuw v.c. hun boodschap is vastgelegd en bewaard.
wat is een groepsprofeet
geen toekomst voorspellers, verkondigers van het recht en de waarheid.
noem 3 kenmerken van een gelijkenis
1 verzonnen verhaal,
2 dwingt een keuze te maken,
3 schok effect- eye opener,
4 het onverwachte gebeurt.
Hoe noemen we de Joods- rabbijnse manier van uitleggen ook wel?
Een narratieve uitleg: verhalend. Het is geen analyse van de tekst maar eerder een gesprekspartner van de schrijver van de tekst. Communicatief: gesprek,, discussie.
Welke vier manieren zijn er om de tekst binnen te komen volgens de Joodse uitleg?
1- Peschat (woordelijk zin)
2- Remez (haggadische uitleg)
3- Derusch (een soort preek uitleg met accent op ethiek)
4- Sod (een geheime uitleg)

Deze methode, PaRDeS betekent paradijs. Verschaft de toegang tot het paradijs.