Summary Recht en efficiëntie een inleiding in de economische analyse van het recht

-
ISBN-10 901311119X ISBN-13 9789013111194
268 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Recht en efficiëntie een inleiding in de economische analyse van het recht". The author(s) of the book is/are Peter W van Wijck Peter van Wijck. The ISBN of the book is 9789013111194 or 901311119X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Recht en efficiëntie een inleiding in de economische analyse van het recht

 • 1 Inleiding

 • Welke vraag staat centraal binnen de rechtseconomie?
  Welke invloed oefent het recht uit op het gedrag van individuen?
 • Welke veronderstelling zit er binnen de rechtseconomie m.b.t gedrag?
  Mensen gedragen zich nutsmaximaliserend.
 • Welke 2e vraag  (naast welke invloed het recht heeft op gedrag) staat centraal?
  Welk effect hebben de rechtsregels op de maatschappelijke welvaart?
 • Hoe noem je een nieuwe situatie waarbij alle individuen het beter of even goed vinden dan daarvoor?
  Pareto-verbetering.
 • Wat is het Pareto optimum?
  Punt waarbij er geen Pareto-verbetering meer kan zijn, dus mogelijkheid is voor nieuwe situatie zonder dat daar iemand op achteruit gaat.
 • Waarom is Hicks-Kaldor verbetering ontwikkeld na Pareto?
  Omdat de invoering van een regel er vaak niet toe zal leiden dat iedereen beter af is.
 • Wat is het Hicks-Kaldor criterium?
  Er is een verbetering van de maatschappelijke welvaart indien er sprake is van een verandering waarbij alle betrokken individuen erop vooruit zouden kunnen gaan; de winst van de winnaars is zo groot dat zij het verlies van de verliezers zouden kunnen compenseren.
 • Hicks-Kaldor in het kort?
  opbrengsten van maatregel > kosten maatregel.
 • 2.2 Nutsmaximaliserend gedrag

 • Wat is het studieobject van de economie?
  Keuzegedrag van mensen.
 • Wat betekent nutsmaximaliserend gedrag?
  Uit keuzemogelijkheden wordt het beste alternatief gekozen.
 • Wat betekent een hoog nut?
  Een hoog niveau van welbevinden.
 • 2.2.1 voorkeuren

 • Welke twee vragen moet je proberen te beantwoorden als je inzicht wil verwerven in keuzegedrag?
  1. Hoe zien de voorkeuren van het kiezende individu eruit?
  2. Welke mogelijkheden heeft hij?
 • Noem de drie veronderstellingen die wordt gedaan over de voorkeuren van individuen?
  1. Er is sprake van volledige voorkeursordening. Hij kan voor alles zeggen of hij het in vergelijking beter, slechter of gelijk vindt. 
  2. De voorkeursordening is transitief. Consistente keuzes. 
  3. Individuen prefereren meer boven minder
 • Wat is een indifferentiecurve?
  Weergave van goederencombinaties waartussen een individu indifferent is.
  Combinaties goederen leveren hetzelfde nut op. 
 • Wat betekent een hoger gelegen indifferentiecurve?
  Goederenpakketten die een hoger nutsniveau opleveren.
 • Kunnen indifferentiecurven elkaar snijden?
  Nee!
 • Kunnen voorkeuren van een individu door 1 indifferentiecurve worden afgebeeld?
  Nee, altijd meer.
 • 2.2.2 Keuzemogelijkheden

 • Welke 2 factoren bepalen uiteindelijk de keuzemogelijkheden van het individu?
  1. budget
  2. goederenprijzen
 • Wat is de budgetlijn?
  Lijn die weergeeft welke goederencombinaties die het individu gegeven zijn budget en de prijzen van de goederen, kan aanschaffen indien hij zijn gehele budget besteedt.
 • Voor alle goederencombinaties die onder de budgetlijn liggen geldt:
  Persoon kan ze kopen en houdt geldt over.
 • Voor alle goederencombinaties onder de budgetlijn geldt:
  Individu heeft niet genoeg geld.
 • Hoe verschuift de budgetlijn als het budget kleiner wordt?
  Parallel naar linksonder; hoeveelheid die hij kan kopen wordt kleiner.
 • Wanneer verdraait de budgetlijn?
  Indien een van de prijzen van de prijzen verandert.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom is het verweer door producenten gebruikt van eigen schuld slachtoffer geïntroduceerd bij productaansprakelijkheid?
Om te zorgen dat consumenten ook nog zelf zorg in acht nemen.
Als klanten onvolledige informatie hebben, welke aansprakelijkheidssystemen leiden dan tot efficiënte uitkomst?
Schuld- en risicoaansprakelijkheid zijn efficiënt maar niet geen aansprakelijkheid! 
Als klanten volledige informatie hebben, welke aansprakelijkheidssystemen leiden dan tot efficiënte uitkomst?

Allemaal
 • geen aansprakelijkheidssysteem: lost zich op door marktwerking. 
 • schuldaansprakelijkheid
 • risicoaansprakelijkheid 


In alle gevallen betracht de producent uiteindelijk de efficiënte mate van zorg en kopen de consumenten op basis van de door hen juist ingeschatte effectieve prijs een efficiënte hoeveelheid van het product. 
Wat is het verschil tussen volledige en onvolledige informatie die klanten hebben over de risico's van producten?
 • volledige informatie: klant weet precies welke risico's er verbonden zijn aan de consumptie van het product. 
 • onvolledige informatie: klant weet dat er risico's zijn maar niet welke. 
Bij aansprakelijkheid van producten voor schade van niet-klanten is het efficiënte aansprakelijkheidssysteem in een bilaterale ongevalssituatie:
volgens 5.5 dus:

 • Risicoaansprakelijkheid met beroep op eigen schuld slachtoffer
 • schuldaansprakelijkheid (strikte en beroep op eigen schuld slachtoffer)
 • comparatief stelsel 
Bij aansprakelijkheid van producten voor schade van niet-klanten is het efficiënte aansprakelijkheidssysteem in een unilaterale ongevalssituatie:
Risicoaansprakelijkheid,  producent draait op voor kosten van zorg en verwachte schade. Bij schuldaansprakelijkheid worden de kosten van schade niet meegenomen in het proces, producent zal gewoon aan de wettelijke norm voldoen.
Wat is een verschil tussen schade bij derden en bij klanten?
Klanten kunnen een afweging maken en een product niet kopen, niet-klanten met schade hebben die keus niet.
Wat hebben de schade bij derden en bij klanten gemeen?
Als producent aansprakelijk is, zullen de kosten daarvan tot uitdrukking komen in de prijs van het product.
Als je stelt dat de producent van een product een dader kan zijn, zijn er 2 soorten schade. welke?
 1. schade veroorzaakt bij klanten
 2. schade veroorzaakt bij derden 
Bij bilaterale ongevallen is er geen systeem in staat om op elk punt een efficiënte uitkomst tot stand te brengen. Waarom is dat niet erg?
De vraag: welke is het minst slecht? is nog steeds nuttig om te beantwoorden.