Summary Rechtsgeschiedenis

-
507 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Rechtsgeschiedenis". The author(s) of the book is/are niemand. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Het Nederlandse BW van 1838 kan worden gekenschetst als..

een wetboek dat is tot stand gekomen onder invloed van Zuid-Nederlanse (Belgische) juristen.

De Moderne school van het natuurrecht wordt wel gekenschetst als de school van het Vernunftrecht. Dit betekent dat volgens de aanhangers van deze school..

het recht wordt geacht te kunnen worden geconstrueerd door een zuiver rationalistisch proces.

Wat is onjuist ten aanzien van de continentale traditie op het gebied van het burgerlijk recht?

Dat de traditie uniformiteit zou kennen op het gebied van de indeling en systematiek van de wetboeken. Er is namelijk geen uniformiteit.

Wat is juist ten aanzien van de continentale traditie op het gebied van het burgerlijk recht? (3)
 • De traditie van schatplichtig aan het rationalisme uit de 17e eeuw en de Verlichting uit de 18e eeuw.
 • De traditie gaat grotendeels terug op de Franse Code Civil van 1804 en het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch van 1900.
 • De traditie heeft niet radicaal gebroken met het recht van de voorgaande periodes.
Op welke punten weken codificaties in de 19e eeuwse praktijk af van die natuurrechtelijke idealen?

Universaliteit

In welk opzicht verschilden de ambities van de codificatoren van de 19e eeuw van de ambities?

Zij streefden ook vernieuwing van het recht na.

Jeremy Bentham kan niet worden beschouwd als..

een voorstaner van de introductie van het ius commune in Engeland.

Jeremy Bentham kan worden beschouwd als: (3)
 • De vader van het modern utilarisme.
 • Een voorvechter van de codificatie van het Engelse Common Law.
 • De bedenken van het werkwoord 'to codify'.
Het humanisme: (3)  
 • Leidde tot de belangstelling voor andere rechtsstelsels.
 • Gaf een stimulans aan de verwetenschappelijking van het costumier recht.
 • Ondersteunde het streven naar één nationaal recht.
De Historische school van Von Savigny had als oorspronkelijk doel het moderne Duitse privaatrecht:

Vorm te geven op basis van het RR.