Summary Rechtspersonenrecht 1: werkboek

-
529 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Rechtspersonenrecht 1: werkboek". The author(s) of the book is/are A F M Dorrestijn. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Rechtspersonenrecht 1: werkboek

 • 1 Inleiding

 • We kunnen de volgende categorieën rechtspersonen onderscheiden:

  1. Publiekrechtelijke rechtspersonen (De Staat, provincie, gemeente)
  2. Kerkgenootschappen (de Gereformeerde Kerk IJsselstein)
  3. Privaatrechtelijke rechtspersonen ( Philips Electronics NV)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In welk geval moet een stichting die wordt gebruikt voor de beroepsuitoefening haar onderneming inschrijven in het handelsregister?
Indien de beroepsuitoefening zodanig is georganiseerd dat er sprake is van een onderneming in de zin van de Handelsregisterwet.
Welke beperking kent het EESV voor wat betreft de uitoefening van zeggenschap door de leden?
Geen van de leden van het EESV mag de meerderheid der stemmen bezitten.
Wat is het verschil tussen een EESV en een coöperatie?
Het EESV mag voor zichzelf geen winst behalen, de coöperatie wel.
Zijn de bepalingen van Titel 1 Boek 2 van toepassing op het EESV?
grotendeels
Welke twee organen dient een EESV tenminste te hebben?
 • de gezamenlijke leden
 • het bestuur
Wat is het doel van de EESV?
Het vergemakkelijken van de economische activiteiten van de leden.
Welk orgaan is voor de stichting wettelijk voorgeschreven?
het bestuur
Wat is een commerciële stichting?
Een stichting die een onderneming in stand houdt die ingevolge de wet in het handelsregister moet worden ingeschreven.
Hoe kan men stichtingen onderscheiden?
 • opgericht bij testament
 • opgericht onder de levenden
Bij wie berust de zeggenschap bij de coöperatie en owm?
De av.