Summary Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

-
ISBN-10 9013117759 ISBN-13 9789013117752
690 Flashcards & Notes
3 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Rechtspersoon, vennootschap en onderneming". The author(s) of the book is/are Jan Bernd Huizink. The ISBN of the book is 9789013117752 or 9013117759. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Welke 3 vormen van bijzondere procedures worden er gegeven?
1. Kort geding
2. Arbitrage
3. Bindend advies
Welke 2 vormen van indirecte dwangmiddelen zijn er?
Lijfsdwang (gevangenis)
Dwangsom (boete indien niet voldaan word aan het vonnis)
Beslaglegging kent 2 rechtsgevolgen welke zijn deze?
Juridische gevolgen (uitwinning)
Feitelijke gevolgen (blokkering, aan de ketting leggen)
Wat word bedoelt met conservatoir beslag?
Beslag leggen alvorens de executoriale titel is vergeven
Wat word bedoelt met executoriaal beslag?
Beslag legging op alle vermogensbestandsdelen
Wat word bedoelt met reële executie?
Het ten uitvoer brengen van het vonnis tegen de wil van de schuldenaar
Welke 3 buitengewone rechtsmiddelen zijn er?
1. Cassatie in belang der wet
2. Derden verzet
3. Herroeping
Wat zijn de 3 gewone rechtsmiddelen?
1. Hoger beroep of appèl
2. Cassatie
3. Verzet
Wat is een vorm van dwingend bewijs?
Een authentieke akte
Wie kan zich niet verschonen?
Journalisten, Bankiers, Registeraccountants, Belastingconsulenten