Summary Rechtssociologie

267 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Rechtssociologie

 • 1 Wat is rechtssociologie?

 • Wat bestuderen de rechtssociologen?
  De wederzijdse beïnvloeding van het recht en de samenleving
 • 1.1 wat is recht?

 • Hoe zien de juristen het recht?
  Als een geheel van regels die hun oorsprong in de bronnen van het recht vinden
 • Hoe zien Filosofen het recht?
  Ideaalbeeld als systeem van waarden = principes die het soc. Leven structuur geven
 • Hoe zien sociologen het recht ?
  Als een sociaal fenomeen geheel van collectieve gedragingen en normen die sociaal leven structureren
 • 1.1.1 Law in de books vs Law in action

 • Roscou Pound tehorie :
  Juristen
  :
  - Juridische puzzel oplossen     
  → raadplegen van wetten,...

  Rechtssociologen:

  - Bestuderen: functies, structuren en personen binnen juridische instituties -        Aandacht praktijk
  
 • Wie doet er aan  is Law in books en hoe?
  Juriste d.m.v raadplegen van wetten op juridice puzzelstukken op te lossen
 • Wie doet er aan  is Law in action en hoe?
  Rechtssociologen door het bestuderen van personen, functies, structuren binnen de  juridische
  instituties
 • Geef voorbeelden van middelen om aan  Law in books te doen
  Wetteksten , vonnisen,arumenten,oplossingen
 • Geef voorbeelden van middelen om aan  Law in action te doen
  Totstandkomingen bestuderen,effecten,praktijken,problemen
 • 1.1.1.1 Rechtsstaat en the rules of law

 • Wat was de eis van the rules of laws ?
  Democratische regels = macht beperking priv/pub machtsfactoren
 • 1.1.1.1.1 Juridisering

 • Geef de voordelen en nadelen van de juridisering
  - +: emancipatie achtergestelde groepen, normeren private:
  onnodig formalisme, kosten regeldruk → rechtssociologen neutraal
 • Wat was een belangrijk onderzoek terrein?
  De kloof tussen en pretenties en prestaties ju
 • 1.1.1.1.1.1 Instrumente en expressive functie van het recht

 • Geef het verschil tussen de instrumentele en expressieve functie van het recht?
  - Instrumentele functie: zinvolle middelen + geschikte instrumenten

  - Expressieve functie: soc. pol. waarden + bv rechtsbescherming vh individu
 • 1.1.1.1.1.1.1 Het tweerichtingsverkeer tussen het recht en de samenleving

 • Rechtssociologie = De empirische wetenschappelijke discipline die de wederzijdse beïnvloeding van recht en samenleving bestudeert
 • 1.1.1.1.1.1.1.1 Hoe krijgt recht betekenis in de maatschapij?

 • Hoe krijgt recht betekenis in de maatschappij?
  Door de kijken naar de achterliggende context en effecten  van het recht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Recht als subsysteem

Recht heet als subsysteem eigen wijze om waarheid te vesigen volgens eigen regels en
raio.
Bewijs via deskundigen en getuigen
Vaak geen absoluut bewijs of echte waarheid
Procesregels kunnen als nodig veranderen (via wetgever), bevordert legiimiteit
Rol differentiatie

-Rol procesparij gescheiden van andere maatschappelijke rollen van een persoon

-Gaat niet om hen als mens, maar om juridische hoedanigheid (huurder, werknemer
etc)
-Verschil individu- juridisch persona(masker) dienend om rechten en plichten toe tekennen aan iemand
Rol rechter ook gescheiden. Kent de parijen niet
Gespecialiseerd, toelegging op wat juridisch relevant is
Wat zorgt er voor legitimiteit ?

Proces heet eigen autonomie
Vereiest invulling van bepaalde rollen
sociale acceptatie
sociaal systeem
Geen ritueel, verandering in gebeurtenissen mogelijk
Van wat hangt de effectiviteit van een wet af?
- van haar draag vlak
-mensen gehoorzamen door geloof in procedurele rechtvaardig  
- gevoel van rechtvaardigheid na procedure leidt tot naleving 
- geen teleurstellingen door toegenomen  participatie
Legitimiteit
Acceptatie leer proces 
rol derde belangrijk
niet op basis van inhoudelijke juistheid
legitimiteit in verwachtingen partijen naar rechter
speciale sociale omgeving waarbij mensen op voorhand beslissingen accepteren
juridische instituties draagt bij tot stabilisering verwachtingen tussen mensen maatschappij
Sociologische definitie
de generaliseerde bereidheid om inhoudelijk niet vastaande besluiten binnen bepaalde grenzen te gehoorzamen.
Luhnman waarheid en bindende beslissingen
Systeem kan niet op waarheid en bindende beslissingen gebouwd zijn 

= rechter moet steeds oordelen over een zaak ook al kent hij de waarheid niet  (verbod rechtsweigering!)
Recht leg uit ?
Subsysteem met eigen functie
bindende beslissingen 
waarom moet ze gehandhaafd worden ( feitelijk en normatief component)
Roldifferentiatie
POSITIEF
1. individu is vrij new rol te kiezen
2.-je kan nieuwe rol aanleren
3.functionele benadering 

NEGATIEF 

1.individuele mensen  gaan de waarheid niet meer ZELF ontdekken
2. Afhankelijkheid (verlaten op keuzes van andere /specialisten)
3. Kan lijden tot vervreemding ( we begrijpen de wereld niet )
Herstructurering van verwachtingen ?
Verschillende rollen = verwachting patronen
we moeten continu leren , verwachtingen over anderen aanpassen