Summary Recruitment

-
ISBN-10 9043021504 ISBN-13 9789043021500
143 Flashcards & Notes
48 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Recruitment". The author(s) of the book is/are Ardiënne Verhoeven. The ISBN of the book is 9789043021500 or 9043021504. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Recruitment

 • 1 Introductie

 • Wat is het recuitmentproces?
  Zoeken, werven, selecteren en onboarden.
 • De organisatiedoelstellingen zijn bepalend voor wie je zoekt, de arbeidsmarkt is bepalend voor hoe je zoekt.
 • 1.1 Inleiding: Wat is recruitment?

 • Toelichting op definitie Recruitment
  Alle definities hebben een paar elementen met elkaar gemeen:
  1. Als recruiter hou je je bezig met het zoeken, werven, selecteren en onboarden. Werving en selectie behoren tot het vakgebied van de Recruiter, over het onboarden lopen de meningen uiteen.
  2. 'Van potentiele werknemers': je zoekt naar mogelijke kandidaten voor vacatures.
  3. 'Tegen zo gunstig mogelijke condities voor de organisatie': je rekruteert namens een organisatie. Dat doe je op het juiste moment, met het juiste budget en op de juiste plek, zodat het voor de organisatie zo gunstig mogelijk is.
  4. 'Passend bij de hrm - en organisatiestrategie': recruitment moet aansluiten bij de missie en strategie van de organisatie.
 • Wat is Recruitment?
  Recruitment brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar door het zoeken, werven, selecteren en onboarden van potentiële werknemers tegen zo gunstig mogelijke condities voor de organisatie, passend bij de hrm- en organisatie-strategie.
 • 1.1.1 Recruitment namens een organisatie

 • Vormen van Recruitment:
  • Corporate Recruitment/Company Recruitment: verantwoordelijk voor de recruitmentstrategie, representeert de organisatie op de arbeidsmarkt, voert de regie over het recruitmentproces en voert het proces (deels) uit. Gericht op interne + externe arbeidsmarkt.
  • Corporate recruitment is voor de organisatie verantwoordelijk voor het koppelen van vraag en aanbod op de interne en/of externe arbeidsmarkt.
  • Bureaurecruitment: de recruiter werkt onafhankelijk van de organisatie en neemt de rol in van bemiddelaar tussen de organisatie en de kandidaat. Voorbeeld: werving- en selectiebureaus, headhunters uitzendbureaus.
 • Waar is de Corporate/company recruitment verantwoordelijk voor?
  Voor de Recruitment strategie, hij representeert de organisatie op de arbeidsmarkt, voert de regie over het recuitmentproces en voert het proces (deels) uit. (gericht op de interne + externe arbeidsmarkt)
 • Wat is Bureaurecruitment?
  De recruiter werkt onafhankelijk van de organisatie en neemt de rol in van bemiddelaar tussen de organisatie en de kandidaat.
 • Noem een paar voorbeelden van Bureaurecruitment.
  Werving- en selectiebureaus, headhunters en uitzendbureaus.
 • 1.1.2 Recruitment sluit aan bij de organisatie - en hrm - strategie

 • De behoefte aan personeel wordt bepaald door de missie en strategie van de organisatie en door de doelstellingen die de organisatie zich stelt.
  • Uit de strategie van de organisatie kun je de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar personeel afleiden.
  • De strategie van recruitment is horizontaal geïntegreerd met de organisatiestrategie en de hrm-strategie.
 • Organisatiestrategie: wat is de missie van de organisatie? Welke doelstellingen wil de organisatie realiseren?
  Hrm-Strategie: Welke human recources heb je nodig om de missie van de organisatie te realiseren?
  Recuitmentstrategie: Wanneer je deze mensen niet in huis hebt: hoe ga je deze mensen vinden, werven, selecteren en onboarden? 
 • 1.1.3 Het aanbod op de arbeidsmarkt

 • De organisatiedoelstellingen zijn bepalend voor WIE je zoekt. De arbeidsmarkt is bepalend voor HOE je zoekt.
 • Het is belangrijk om de markt goed te kennen, zodat je in je recruitmentaanpak de juiste prioriteiten kunt stellen.
 • Een recruitmentbeslissing wordt beinvloed door de vraag van de organisatie en het aanbod op de markt.
 • 1.1.4 Het recruitmentproces: zoeken, werven, selecteren en onberaden

 • Het recruitmentproces:
  1. Zoeken: Je brengt de markt van geschikte kandidaten in kaart. Je lokaliseert kandidaten. Je kent hun kwaliteiten en interesses. je weet hoe deze kandidaten zich oriënteren en wat zij belangrijk vinden bij het accepteren van een nieuwe baan. Je kent je doelgroep en weet waar deze zich bevindt. 
  2. Werven: Je trekt de juiste kandidaten aan voor je organisatie en vacatures. Je wekt de interesse van je doelgroep, bepaalt hoe je met je leden daarvan communiceert en hoe je hen ertoe beweegt bij je te solliciteren.
  3. Selecteren: Je selecteert de juiste kandidaat voor de vacature. Je bepaalt het selectieproces en de selectiemiddelen die je inzet om de juiste kandidaat te kiezen. Je doet de kandidaat een passend aanbod. Je begeleid het selectietraject.
  4. Onboarden: Je zorgt dat de nieuwe medewerker op een goede manier onboardt. Je hebt een goed introductie-socialisatieprogramma. Je managet de verwachtingen van de organisatie en de kandidaat en zorgt dat middelen beschikbaar zijn om medewerkers snel optimaal inzetbaar te maken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Talentpool
Een talentpool is een actief netwerk van potentiële werknemers met het doel hen te benaderen voor huidige en toekomstige vacatures.
Magneetrecruitment
De doelstelling van magneetrecruitment is de top in te huren om de top aan te trekken. Wanneer je bv. een topmanager aantrekt van een concurrent, zie je dat ander talent van deze concurrent ook geïnteresseerd is in een overstap.
Boemerangrecruitment
Als (goede) medewerkers hun baan opzeggen noemen we dat een 'regretted loss'. Om ervoor te zorgen dat talent niet definitief verloren is voor een organisatie, is het belangrijk met hun in gesprek te blijven. Wie weet kun je ze dan opnieuw rekruteren. Oud medewerkers noemen ze ook wel; Alumni
Referral recruitment
Referral recruitment is het stimuleren van de eigen werknemers (of andere stakeholders) om sollicitanten aan te brengen.
verklaar de EVP
De unieke set van waarden voor een organisatie die als basis dient voor de positionering op de arbeidsmarkt.
wat is referral recruiment?
Het betrekken van je eigen medewerkers bij werving.
Recruitmentcommunicatie
Structureel communiceren naar de interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen en hun beïnvloeders, met als doel het positief beïnvloeden van het werkgeversmerk, het werven van nieuwe medewerkers en/of het contact onderhouden met huidige, potentiële en oud-medewerkers.
Employer branding heeft 2 focus punten:
 1. Het merk bouwen
 2. Het merk activeren
Identiteit
Datgene wat je over de werkgever zou horen wanneer je medewerkers van de organisatie hiernaar zou vragen. De werkelijkheid van de organisatie.
Imago
Datgene wat je over de werkgever zou horen wanneer je potentiële werknemers op de arbeidsmarkt hiernaar zou vragen. Het beeld van organisaties in de buitenwereld.