Summary Rekenen en wiskunde uitgelegd

ISBN-10 9046904113 ISBN-13 9789046904114
298 Flashcards & Notes
66 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Rekenen en wiskunde uitgelegd". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789046904114 or 9046904113. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Rekenen en wiskunde uitgelegd

 • 1 Hele Getallen

 • Romeins getal I =
  1
 • Romeins getal V =
  5
 • Romeins getal X =
  10
 • Romeins getal L =
  50
 • Romeins getal C =
  100
 • Romeins getal D =
  500
 • Romeins getal M =
  1000
 • Hoe wordt de lege getallenlijn ook genoemd?
  Het lijnmodel
 • De getallen die bij elkaar opgeteld worden heten....
  De termen van de optelling
 • Bij een aftrekking heet het getal waarvan wordt afgetrokken....
  Het aftrekgetal
 • Het getal dat wordt afgetrokken van het aftrekgetal heet....
  De aftrekker
 • De uitkomst van een aftrekking heet...
  Het verschil
 • Bij verminderen gaat het om...
  terugtellen
 • Bij splitsen is sprake als...
  Bij een hoeveelheid wordt gevraagd hoeveel er overblijft wanneer alvast een groepje benoemd wordt.
 • Bij vergelijken gaat het...
  Om het verschil tussen twee hoeveelheden.
 • Bij de inverse toepassing van aftrekken wordt...
  Gekeken naar hoeveel er nog bij moet om een bepaalde hoeveelheid te krijgen
 • De getallen die met elkaar vermenigvuldig worden heten de...
  Factoren
 • Als twee getallen met elkaar vermenigvuldig worden, heet het eerste getal de....................... en het tweede getal het.................................
  Vermenigvuldiger en vermenigvuldiggetal
 • De uitkomst van een vermenigvuldiging heet............
  Het product
 • Wat is een additief talstelsel?
  Moet een reeks waarden bij elkaar worden opgeteld of afgetrokken om tot een getal te komen. Elke waarde heeft zijn eigen teken.
 • Noem voorbeelden van additieve talstelsels.
  Het turfsysteem en het Romeinse getalsysteem.
 • Wat is het decimale positiestelsel?
  De waarde van het cijfer wordt bepaald door het cijfer zelf en door de plek waar het cijfer in een getal staat.
 • Noem voorbeelden van cijfers.
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9
 • Noem voorbeelden van getallen.
  13, 59 etc.
 • Op welke twee manieren kun je getallen in beeld brengen?
  Met materialen (MAB-materiaal / multibase arithmetic blocks
  Met een model: de getallenlijn
 • Wat ben je aan het doen als je getallen plaatst op een getallenlijn?
  Je bent aan het positioneren.
 • Wat is de bedoeling van een model?
  Het geeft een schematische weergave van de achterliggende bedoeling van een bewerking of opgave.
 • Noem voorbeelden van bewerkingen.
  Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
 • Wat is een context?
  Het is een betekenisvolle situatie gebaseerd op een wiskundig model.
 • Wat is optellen?
  Het samenvoegen van twee of meer hoeveelheden.
 • Op welke vier manieren kun je naar aftrekken kijken
  Splitsen: Er is sprake van splitsen als er bij een hoeveelheid wordt gevraagd hoeveel er over blijft.

  Verminderen: gaat het om terugtellen

  Vergelijken: gaat om het verschil tussen hoeveelheden.

  Inverse van optellen: er wordt gekeken naar hoeveel er nog bij moet om een bepaalde hoeveelheid te krijgen.
 • Wat zijn de twee betekenissen van vermenigvuldigen?
  Herhaald optellen
  Vermenigvuldigen met een factor: gaat om het verdubbelen, vergroten, halveren etc.
 • Wat zijn de drie betekenissen van delen?
  1. Eerlijk verdelen en uitdelen.
  2. Het inverse van vermenigvuldigen en opdelen.
  3. Ratio (verhouding): het om het vergelijken van hoeveelheden
 • Wat is een quotiënt?
  Het resultaat van een deling.
 • Wat is de communicatieve eigenschap?
  Bij optellen en vermenigvuldigen geldig. De commutatieve eigenschap (ook wel de wisseleigenschap genoemd) is de eigenschap dat men de getallen in een bewerking mag verwisselen, omdat de uitkomst daardoor niet verandert.
 • Wat is de associatieve eigenschap?
  Bij optellen en vermenigvuldigen geldig. De associatieve eigenschap is de eigenschap dat men de getallen in een bewerking in een andere volgorde mag afwerken, omdat de uitkomst daardoor niet verandert. 
 • Wat is de distributieve eigenschap?
  De distributieve eigenschap (ook wel de verdeeleigenschap genoemd) is de eigenschap dat men de getallen in een bewerking als het ware ‘verdeelt’
 • Wat is de inverse eigenschap?
  Combinatie van vermenigvuldigen en delen.
 • Wat is compenseren en transformeren.
  Bij transformeren worden aanpassingen direct verwerkt, bij compenseren wordt dit achteraf gedaan.
 • Wat is GEK?
  Staat voor groter en kleiner maken ook wel halveren en verdubbelen genoemd. Wordt gebruikt bij vermenigvuldigen.
 • Wat is GOK?
  Staat voor groter of kleiner maken. Wordt gebruikt bij delen.
 • Een getal is deelbaar door 2 als:
  Het eindigt op 0, 2, 4, 6, of 8. Ofwel als het laatste getal even is. Alle tienvouden zijn deelbaar door 2, er hoeft alleen gekeken te worden naar het laatste cijfer. Bv. 74358
 • Een getal is deelbaar door 3 als:
  De som van alle losse cijfers deelbaar zijn door 3. Bv. 74.358 = 7+4+3+5+8 = 27 = 27 : 3 = 9
 • Een getal is deelbaar door 4 als:
  De laatste twee cijfers van een getal deelbaar zijn door 4. Alle honderdvouden zijn deelbaar door 4, dus er hoeft alleen maar gekeken te worden naar de laatste 2 cijfers.
 • Een getal is deelbaar door 5 als:
  Het laatste cijfer van een getal een 0 of een 5 is. Alle tienvouden zijn deelbaar door 5, dus er hoeft alleen naar het laatste cijfer worden gekeken.
 • Een getal is deelbaar door 6 als:
  Het deelbaar is door 2 en 3. Als het laatste getal een even getal is dan is het deelbaar door 2. Als de som van alle losse cijfers deelbaar is door 3 dan is het deelbaar.
 • Een getal is deelbaar door 7 als:
  Je het laatste cijfer weglaat, dit cijfer trek je twee keer van het overblijvende getal af. Het getal dat overblijft moet deelbaar zijn door 7.
 • Een getal is deelbaar door 8 als:
  Als de laatste drie getallen deelbaar zijn door 8.
 • Een getal is deelbaar door 9 als:
  Als de som van de cijfers deelbaar is door 9.
 • Een getal is deelbaar door 10 als:
  Als het eindigt op een 0.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is combinatoriek
Het deel van de wiskunde dat zich bezig houdt met combinaties  ( bijv hoeveel combinaties zijn er mogelijk als een nummer van een lot bestaat uit twee letters, gevolgd door 4 cijfers.) het antwoord is 26 x 26 x 10 x 10 x 10 x10
 Hoe loopt het bewijs van deelbaarheid door 3 ( en 9). Neem voorbeeld 427
1.   A x 102 + B x 101 + C ( 4 x 102 + 2 x 101 + 7)
2.  4 x (99+1) + 2 x (9+1) + 7
3.  396 + 4 +18 + 2 + 7
4. (396+ 18) + ( 4+ 2+7)

Is dus niet deelbaar door 3, want 2+2+7= 13
Wat is een priemgetal? Noem ze allemaal
Een heel getal, groter dan 1, die alleen deelbaar zijn door zichzelf en door 1.
2, 3 ,4, 5 ,7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Wat is een strookgetal? Hoe noem je zo'n getal ook wel?
Getallen waar slecht 1 rechthoek ( of eigelijke strook) van gemaakt kan worden)
Dit noem je ook een priemgetal
Wat is een rechthoeksgetal? En hoe wordt dit ook wel genoemd?
Getallen die bij verbeelding 1 of meerdere rechthoeken vormen. 
( 24 is een rechthoek van 2 x 12 of 3 x 8 of 4 x 6) 
Wordt ook wel genoemd: verdubbeling van driehoeksgetallen
Wat is een vierkantsgetal?
Een hoeveelheid, weergegeven in een vierkant. Dit is een verzameling van kwadraten. Dus 1 -22 - 3 - 4 -52
Wat is de formule van een driehoeksgetal? En reken er 2 uit
1/2 x n x (n + 1)
of 1/2 (n+1)
Wat is dan n?
is het zoveelste driehoeksgetal
Wat is een driehoeksgetal
Een aantal weergegeven in een driehoek. Hierbij kan gezocht worden naar een regelmaat, wat uiteindelijk leidt tot een formule
Wat is een rij?
Een aantal getallen waar een regelmaat in aanwezig is