Summary Research methods : a process of inquiry

-
ISBN-10 0205637450 ISBN-13 9780205637454
358 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Research methods : a process of inquiry". The author(s) of the book is/are Anthony M Graziano, Michael L Raulin. The ISBN of the book is 9780205637454 or 0205637450. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Research methods : a process of inquiry

 • 1.1 Science

 • Psychologie is een wetenschappelijke studie over gedrag.
  Inhoud van het hoofdstuk: geschiedenis en filosofie van wetenschap en onderzoek
 • Wat heeft psychologie te maken met 'science' of de wetenschap?
  Psychologie is een wetenschappelijke studie van gedrag
 • Wat is het belang van wetenschap?
  Het belang van wetenschap is de manier van denken, rationalisme (logisch nadenken) en empiricisme (observeren) worden hierin gecombineerd.
 • Hoe kan een wetenschapper een wetenschap uitvoeren door bijvoorbeeld onder een boom te zitten?
  Wetenschap is een manier van denken, dus wetenschap kan ook onder een boom worden uitgeoefend.
 • Wat wordt er bedoelt met een 'prepared mind' in de wetenschap?
  Een 'prepared mind' verwijst naar de mogelijkheid om onverwachte bevindingen te herkennen en daarop te reageren, omdat de persoon er voldoende van begrijpt en onderzocht heeft. Ze verwachten iets, ze zijn voorbereidt.

 • Wat zijn grote karakter eigenschappen van wetenschappers?
  Wetenschappers zijn skeptisch, ze gaan in tegen geaccepteerde wijsheid (kerk/bijbel), ze worden gelukkig van intellectuele vragen en daarop antwoorden zoeken en ze accepteren onzekerheid.
 • Aanvulling op bovenstaande: Nieuwsgierigheid, creativiteit, sceptisch, Tolerantie voor onzekerheid, systematisch denken en hard werken

 • Wat hebben kunst en wetenschap met elkaar overeen?
  Wetenschappers en kunstenaars delen nieuwsgierigheid, creativiteit, skeptisch zijn, verdragen dubbelzinnighed, werken hard en denken systematisch.
 • 1.1.1 Science is a way of thinking

 • Wetenschap gebruikt systematische observatie en rationele processen om nieuwe kennis te creëren. Wetenschappelijk onderzoek gaat om vragen creëren en hier systematisch een antwoord op vinden. Vragen stellen is zeer belangrijk. De essentie van wetenschap ligt niet bij de instrumenten en producten, maar bij de manier van denken; logische processen en vragen naar bewijs zijn belangrijk, niet de technologie. 
  Wetenschap is een intellectueel proces dat bedoeld is om het natuurlijke universum te begrijpen.  
 • Welke methoden gebruikt de wetenschap om nieuwe kennis te vergaren?
  systematische observaties (empirisme)  en rationalisme
 • Wat is de essentie van wetenschap?
  Wetenschap is een manier van denken, van vragen stellen en vragen beantwoorden.
  Wetenschap is een combinatie van rationalisme (denken) en empirisme (observeren).
 • Wat wordt er bedoeld met de volgende zin: "Science is a process of inquiry (onderzoek)"?
  'Science'/ De wetenschap gaat om een bepaalde manier van denken. Het gaat vooral om het proces niet om de 'tools' die je gebruikt.
 • Wat gebruiken wetenschappers om nieuwe kennis te creëren?
  Systematische observatie en rationele processen. 
 • Hoe kan een wetenschapper wetenschap beoefenen terwijl hij onder een boom zit?
  Wetenschap is een manier van denken, dus ook terwijl een wetenschapper onder een boom zit, zonder technische apparaten en alleen met het gebruik van pen en papier, kan een wetenschapper wetenschap beoefenen.
 • Wat is wetenschappelijk onderzoek?
  Een proces van ontwikkelen van specifieke vragen en het systematisch vinden van de antwoorden hierop.
 • Hoe kun je scientific research het beste omschrijven?
  Het creeren van de juiste vragen en systematisch antwoorden zoeken op de vragen. Disciplined ways in which scientists pose and answer questions.
 • Wat is belangrijk in de wetenschap?
  Vragen stellen.
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten van 'science'?
  • het is een manier van denken
  • 'pose and answer questions'
  • logische processen
  • 'demands for evidence'
  • intellectueel proces
  • het begrijpen van het universum
 • Waar ligt de essentie van wetenschap?
  De manier van denken: logische processen en vragen naar bewijs.
 • Wat is wetenschap?
  Een intellectueel proces dat bedoeld is om het natuurlijke universum te begrijpen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.