Summary Respiratie BIAZ

379 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Respiratie BIAZ

 • 1.1 Anatomie en fysiologie van de bovenste en onderste luchtwegen, slijmvliezen en pleura

 • Wat is de Farynx en van welke stelsels maakt het deel uit?
  De keelholte, maakt zowel deel uit van het ademhalingsstelsel als het spijsverteringsstelsel.
 • Uit welke 3 onderdelen bestaat de Farynx?
  De nasofarynx (neusholte),
  de orofarynx (achterkant van de mondholte),
  laryngofarynx (achter het stottenhoofd)
 • Nasofarynx
  (ligging)
  Is verbonden met de neusholte en loopt tot de achterste rand van het zachte verhemelte. Het ligt achter de neusholte.
 • Orofarynx
  Onderdeel van de farynx (keelholte). Loopt vanaf het zachte verhemelte naar de basis van de tong. Ligt achter de mondholte.
 • Laryngofarynx
  Onderdeel van de farynx (keelholte) ligt achter het stottehoofd.
 • Functies van de larynx
  Stottenhoofd.
  - De epiglottis (stottenklepje)
  sluit de onderste luchtwegen af tijdens het slikken.
  - De glotis (stembanden)
  het vormen van stem
  het reguleren van ademstroom
  - De arytenoiden (stelkraakbeen)
  het ondersteunen van de stembanden bij het vormen van stem
 • Waaraan zit de de Trachea vast en waarin vertakt het zich?
  De luchtpijp zit vast aan het ringvormig kraakbeen van de larynx. De trachea vertakt zich in de linker en rechter hoofdbronchus.
 • Wat is de Carina?
  De Carina is het onderste gedeelte van de trachea en vormt de vertakking van de trachea in de linker- en rechterhoofdbronchus.
 • Waarom komen de meeste vreemde voorwerpen in de rechterhoofdbronchus terecht?
  De rechterhoofdbronchus loopt steiler naar beneden dan de linkerhoofdbronchus.
 • Tot hoever vertakt een hoofdbronchus zich?
  Een hoofdbronchus vertakt zich tot secundaire en tertiaire bronchi. Elke tertiaire bronchi voorziet een specifiek gebied van lucht. De tertiaire bronchi vertakken zich tot steeds kleinere bronchi.
 • Wanneer spreek je van bronchiolen?
  Als de diameter kleiner is dan 1 mm worden het bronchiolen genoemd. De kraakbeenringen zijn dan verdwenen terwijl het glad spierweefsel is toegenomen.
 • Uit hoeveel kwabben bestaat de linker en de rechter long?
  De linkerlong heeft 2 kwabben en de rechterlong heeft er 3.
 • Wat is de Apex?
  De top van de long heet de Apex. 
  Deze loopt tot boven de eerste rib.
 • Wat is de longbasis?
   De longbasis is de onderkant van de longen en rust op het bovenste oppervlak van het diafragma.
 • Waaruit bestaan de bovenste luchtwegen?
  -  Nasofarynx (neusholte)
  - Mondholte
  - Farynx (keelholte)
  - Larynx (stottenhoofd)
 • Waaruit bestaan de onderste luchtwegen?
  - De trachea (luchtpijp)
  - Hoofdbronci
  - Bronchi en broncioli
  - Alveoli (longblaasjes)
 • Waardoor wordt de grens gevormd tussen de bovenste en de onderste luchtwegen?
  Door de stembanden
 • Waar zorgen de bovenste luchtwegen voor?
  - Opwarming v.d lucht
  - Bevochtiging v.d lucht
  - Zuivering v.d luch
  - Slikken
  - Vormen van stem
 • Wat is de pleuraholte?
  Is de ruimte die bestaat tussen de beide longbladen. De pleura (borstvlies) bedekt de binnenkant van de borstholte, maar ook de buitenkant van de long.
 • Wat is de pleura visceralis?
  De vlies die aan de long vast zit en de longen bedekt  (binnenste pleura, longblad).
 • Wat is de pleura pariëtalis?
  De vlies die aan de de wand van de thorax vast zit (buitenste pleura, borstvlies).
 • Van welke kraakbeen vormt de rand van de adamsappel?
  Het schildkraakbeen
 • Wat gebeurd er met de gladde spiercellen in de bronchioli tijdens parasympatische activatie?
  In rust, wanneer er minder zuurstofbehoefte is, treedt bronchoconstrictie op door activatie van het parasympathische zenuwstelsel.
 • Wat gebeurd er met de gladde spiercellen in de bronchioli tijdens de sympathische activatie?
  Wanneer bij inspanning de zuurstofbehoefte toeneemt zal het sympathische zenuwstelsel zorgen voor bronchodilatatie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uit welke oplossing bestaat een buffer?

Een zwak zuur en diens zout
Welke stoornis in het zuurbase evenwicht kan veroorzaakt worden door een intoxicatie van methanol?
metabole acidose
Wat gebeurd er met de gladde spiercellen in de bronchioli tijdens de sympathische activatie?
Wanneer bij inspanning de zuurstofbehoefte toeneemt zal het sympathische zenuwstelsel zorgen voor bronchodilatatie.
Wat gebeurd er met de gladde spiercellen in de bronchioli tijdens parasympatische activatie?
In rust, wanneer er minder zuurstofbehoefte is, treedt bronchoconstrictie op door activatie van het parasympathische zenuwstelsel.
Van welke kraakbeen vormt de rand van de adamsappel?
Het schildkraakbeen
Stelling: waar / niet waar:Surfactant is de reden dat niet alle lucht uit de longen geblazen kan worden (rest volume).
Waar
Welk hormoon stimuleert de aanmaak van surfactant?
Cortisol
Wat doet surfactant voor de oppervlaktespanning?
Verlaagd de oppervlaktespanning. Hierdoor kan de alveole verder uitrekken en kan er meer gas naar binnen.
Hoe beoordeel je een bloedgas?
1. Kijk naar de PH = Z/B/N
2. Kijk naar de PCO2 = Z/B/N
3. Kijk naar de HCO3 (bic) = Z/B/N

Wat beïnvloed de PH? Respiratoir of metabool? Wel of niet gecompenseerd.
Wanneer is er sprake van metabole alkalose?
HCO3 (bic) > 26