Summary Revenue management for the hospitality industry

-
ISBN-10 0470393084 ISBN-13 9780470393086
131 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Revenue management for the hospitality industry". The author(s) of the book is/are David K Hayes, Allisha A Miller. The ISBN of the book is 9780470393086 or 0470393084. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Revenue management for the hospitality industry

 • 1 Introduction to Revenue Management

 • barter system
  systeem waarbij goederen en service worden geruild zonder tussenkomst van valuta
 • geld

  geaccepteerd medium van uitwisseling gebruikt om de waarde van goederen en service te meten

 • economie
  wetenschap die zich bezighoudt met de productie, consumptie en overdracht van rijkdom
 • return on investments - ROI
  beloning voor investeerders om een investeringsrisico te nemen
 • customer-centric revenue management
  gasten gaan boven het op korte termijn behalen van winst maximalisatie
 • constrained supply
  beperkt aanbod
 • hard constraint
  beperking is niet weg te nemen
 • soft constraint
  met de nodige tijd en investering is de beperking wel weg te nemen of te verkleinen
 • yield management
  het vinden van de juiste balans tussen het vullen van alle beschikbare capaciteit en het vragen van de hoogste prijs
 • overbook
  het accepteren van meer reserveringen dan het aantal kamers dat een hotel heeft
 • competitive set
  een groep vergelijkbare en direct concurrerende bedrijven waarmee een bedrijf zijn operationele prestaties worden vergeleken
 • markt segment
  een verzameling van een groep gelijke gasten met één of meer vergelijkbare karaktereigenschappen
 • user-generates content
  website waarbij de inhoud wordt gegeven door de site zijn eindgebruikers
 • pace report
  rapport waar de hoeveelheid aan toekomstige vraag en de bijbehorende prijs in staat
 • rack rate
  prijs van kamer zonder enige korting --> hoogste prijs die je voor de kamer kan vragen
 • QSR (quick service restaurant)
  fastfood restaurant. gelimiteerd menu/service etc.
 • Revenue source
  een gedeelte van een organisatie wat bijdraagt aan een aanwijsbaar gedeelte van het operationele inkomen
 • destination marketing
  advertenties en promotie van reis en toerisme activiteiten in een specifiek geografisch uitgekozen gebied 
 • target marketing
  de potentiële gasten waaraan een bedrijf zijn marketing activiteiten en berichten gericht zijn
 • 2 Strategic Pricing

 • DOSM
  director of sales en marketing. persoon die verantwoordelijk is voor het managen van alle sales en marketing activiteiten
 • two-tiered price
  het kopen van een extra product naast het bestaande. bijv fles wijn
 • consumer rationality
  het laten geloven van kopers dat de beslissingen die zij maken in eigen belang zijn
 • markt
  alle huidige en potentiële kopers voor en verkopers van een product of service
 • price point
  het punt waarop de prijs valt in een lijst van lage naar hoge prijzen
 • oenologie
  studie over wijn en het maken ervan
 • supply (law of)
  hoe hoger de vraag, hoe meer de productie
 • demand (law of)
  hoe hoger de prijs van een product, hoe minder de vraag
 • equilibrium price
  evenwichtsprijs --> vraag en aanbod zijn in balans
 • cost accounting
  specifieke tak van boekhouding gericht op het bijhouden en analyseren van uitgaven
 • BEP break even point

  punt waarbij de uitgaven precies gelijk zijn aan de omzet 

  Omzet = uitgaven

 • variabele kosten

  uitgave die toeneemt wanneer de productie toeneemt of afneemt wanneer de productie afneemt

 • vaste kosten
  uitgave die constant blijft, ondanks vraagfluctuaties
 • MSP minimum sales point
  het omzet level dat bereikt moet worden om het BEP te bereiken binnen een specifieke periode
 • cost-based pricing

  kosten gebaseerde prijsstelling

  prijsstrategie gebaseerd op de gemaakte kosten. kostprijsplus methode

 • strategic pricing

  strategische prijsstelling

  het gebruiken van data en inzichten om een effectieve match te genereren tussen de prijs en de koper zijn perceptie van waarde

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.