Summary Romeins Recht

-
529 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Romeins Recht

 • 2 Overzicht van de uitwendige geschiedenis en de bronnen van het Romeinse recht

 • Wanneer speelt de uitwendige geschiedenis van het Romeinse recht zich af?
  Van 600 v.C tot nu
 • 2.1.1 Het koninkrijk

 • Wanneer en waar werd Rome gesticht?
  650 v.C + Tiber
 • Door welke van de 7 koningen werd het dorp Rome gesticht?
  Romulus
 • Wie was de eerste en laatste koning van de 7 koningen?
  Romulus en Superbus
 • Van wanneer dateren de koningswetten oorspronkelijk?
  Pre-republiek (einde eerste eeuw v.C.)
 • Wat is de betekenis van de mancipatio dat stamt uit de Koningstijd?
  Toneeltje dat opgevoerd werd op het forum. Men kon een Romein of een goed overdragen van één familie naar de andere. Het tikken op de weegschaal zorgde voor bevestiging.
 • Geef de evolutie van de Koningswetten?
  • Einde Koninkrijk: bundel rechtspraak samengesteld door Papirius
  • Einde eerste eeuw v.C.: gevonden door Flaccus in archieven van Capitool
  • 19de eeuw: verwijzingen van rechtspraak uitgegeven in Koningswetten door Dirksen
 • 2.1.2 De vroege republiek (509 v.C. - 367 v.C.)

 • Hoe wordt de Vroege Republiek nog genoemd?
  Militaire regime
 • Wat gebeurde er in de 6de eeuw v.C. In Rome?
  Machtsgreep van de patriciërs met eigen instellingen.
 • Betekenis van een patriciër
  één van de etnische groepen die de overhand hebben t.o.v. De plebejers (adelijke burger)
 • Wat zorgde ervoor dat Rome een succesvolle stadsstaat was?
  De samenwerking tussen patriciërs en plebejers
 • Wat was één van de belangrijkste pijlers van het Romeinse rechtsdenken?
  De gelijkberechtiging van de plebejers en patriciërs
 • Wat hield de gelijkberechtiging in?
  Wie meevocht in het leger, kreeg civiele voorrechten tegenover niet-krijgers en kregen gelijke rechten tegenover wapenbroeders
 • Van wanneer dateert de Twaalftafelenwet?
  Vijfde eeuw v.C.
 • Door wie werd de stadstaat bestuurd vanop het Capitool?
  Patrische praetoren en militaire tribunen, later door consuls
 • Door wie werden de plebejers beschermd op het Aventijn?
  Plebejische tribunen
 • Wat is de Twaalftafelenwet?
  Reeks afspraken die in 12 stenen tafelen werden gebeiteld en op het centrale marktplein (forum) in Rome werd uitgestald.
 • Wat stond er in de Twaalftafelenwet?
  Voorrechten voor alle krijgers (bv. Testament).
 • Door wie werd het Aventijn besuurd?
  Aedielen
 • Waarom is het geen codificatie in de moderne zin van het woord?
  Het is geen exhaustief overzicht van alle regels met betrekking tot een specifieke rechtstak
 • Wat was de voorloper van de Twaalftafelenwet in 4de eeuw v.C.
  De Stenen Tafelenen
 • Wat verwezenlijkte Jacob Reyvaert in de 16de eeuw?
  Nieuwe editie van de Twaalftafenwet + commentaar op Twaalftafelenwet op basis van citaten door klassieke juristen uit 2de-3de eeuw
 • 6 ideeën van de Twaalftafelenwet
  1) Gelijkberechtiging
  2) Familia
  3) Testament
  4) Vreedzaam samenleven
  5) Bewijs intentie bij diefstal
  6) Na derde mancipatie wordt zoon eigenstandig
 • Oorsprong van de familia
  Burgers mochten voorrechten inroepen voor anderen
 • Discussiepunt 1 van Twaalftafelenwet
  Talio esto: oog om oog, tand om tand
 • Discussiepunt 2 van Twaalftafelenpunt
  Kapitale straffen: doodstraf of voorrechten afnemen op 3de marktdag
 • Voor welk document was de Twaalftafelenwet belangrijk?
  Civiele recht
 • Voor wat werd het civiele recht ontwikkelt?
  Beslechting van onderlinge conflicten tussen wapenbroeders
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Vertel me meer over Alciato
- afkomstig uit Italië
- geen algeheel en uitputtend overzicht van alle controverses
- wel: focus op eigen commentaar over kernideeën
Vertel me meer over Zasius
- loskomen van de structuur van afzonderlijke fragmenten
- focus op de titels van de Digesten
Wie waren 2 personen die onderwijs in paratitle gingen toepassen?
1) Zasius
2) Alciato
Wat zijn2 typsiche argumentatiemethoden?
1) analoge redenering (huur en bruikleen)
2) tegengestelde methode
Wat bedoelt men met de rechtspraktijk?
Argumentatietechnieken
Hoe noemde men die nieuwe methode?
Onderwijs in paratitle, per titels
Wat was de nieuwe techniek van de commentatoren?
Titels van Corpus iuris gaan bestuderen ipv de fragmenten apart
elke titel betrof één rechtsmiddel
Wat vermengde Everaerts bewust?
Het juridische denken van de canonisten en legisten
Van wat was Everaerts een grote voorstander?
Vorstelijk absolutisme
Wat betekent microceptie?
Oplossingen voortplanten van ene rechtsmaterie naar de andere