Summary Samengevat Biologie Havo

ISBN-10 9006078697 ISBN-13 9789006078695
575 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Samengevat Biologie Havo". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789006078695 or 9006078697. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Samengevat Biologie Havo

 • 1.1 Cel

 • Cel    bestanddelen ->
            Kern
            Celplasma         bestanddelen ->
                                        organellen
                                        grondplasma      bestaat uit ->
                                                                      water (voor 70%)
                                                                      opgeloste stoffen
 • Cel
  zelfstandig functionerende organisatie-eenheid waaruit een organisme bestaat
 • Kern
  Zit in een eukaryote cel, waarin kernDNA zit met erfelijke informatie
 • Celplasma
  Zit in een cel, en wordt ook wel cytoplasma genoemd
 • Organellen
  Alles in een cel behalve de celkern behoort tot de organellen
 • Grondplasma
  Het stroomt en transporteert stoffen
 • 1.2 Organellen

 • Organellen
  Zijn celdelen met bepaalde functies, door membranen begrensd (uitgezonderd ribosomen)
 • Waar bestaat een kern uit?
  Kernplasma en chromosomen met DNA omgeven door dubbel kernmembraan met kernporiën.
 • Functie kern
  Regeling van celprocessen, oa transcriptie voor eiwitsynthese
 • Celmembraan functie
  Regelt de opname en afgifte van stoffen door een cel, vangt signalen op via receptormoleculen
 • Mitochondriën Functie
  ATP-productie d.m.v. aërobe dissimilatie
 • Wat is een Celmembraan?
  Deel van een membranenstelsel, begrensd buitenzijde van cel
 • Wat zijn mitochondriën?
  Boonvormige organellen met dubbel membraan, binnenste is sterk geplooid.
 • Endoplasmatisch reticulum E.R. Functie
  Transport van stoffen binnen de cel
 • Ribosomen Functie
  Eiwitsynthese door translatie, DNA in de celkern bevat hiervoor de code
 • Golgisysteem Functie
  Opslag en vorming van stoffen, o.a. voor transport naar buiten de cel
 • Lysosomen Functie
  Vertering bij fagocytose, en van afgestorven celonderdelen
 • Lysosomen
  Kleine blaasjes met enzymen, gevormd door golgisysteem
 • Golgi-systeem
  Stapels schijfvormige compartimenten die blaasjes afsnoeren en opnemen
 • Ribosomen
  Bolvormige complexen van eiwitten en RNA-ketens op het ruw endoplasmatisch reticulum en vrij in het celplasma
 • (glad) Endoplasmatisch reticulum E.R.
  Holten- en kanalensysteem gevormd door bijna tegen elkaar liggende membranen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een orgaanstelsel?
Een aantal organen die gezamelijk een bepaalde functie hebben (bijv. Bloedvatenstelsel)
Welke biologische eenheden zijn er:
 • Moleculen
 • Cel
 • Orgaan
 • Organisme
 • Populatie
 • Ecosysteem
Geslachtelijke voortplanting
Waarbij 2 geslachtscellen met elkaar versmelten vorming van geslachtscellen vindt plaats bij:
- Dieren: in teelballen (zaadballen) en eierstokken vormen zich respectivelijk zaadcellen en eicellen
- Zaadplanten: in helmknoppen en vruchtbeginsels vormen zich respectivelijk stuifmeelkorrels en eicellen
- Sporenvormende planten
1 X-chromosoom en 1 Y-chromosoom bij mannen
Van 23e paar homologe chromosomen (XY) is het Y-chromosoom korter en bevat daarom minder DNA en info voor erfelijke eigenschappen
Twee X-chromosomen bij vrouwen
Hebben 23 paar homologe chromosomen
Geslachtschromosomen
Bepalen geslacht, bij mensen 23e paar chromosomen
Niet geslachtschromosomen
Ookwel autosomen, genen daarin zijn autosomale genen
Indeling chromosomen
Homologe chromosomen bij de meiose vormen deze chromosomen paren en gaan weer uit elkaar. Hierdoor ontstaan diploïde cellen en haploïde geslachtscellen. 

Zij hebben overeenkomstige loci (plaatsen van genen) en ligging van centrometer. Behalve bij XY paar.
Chromosomen
Structuren met dubbele streng DNA, waarin genen lineair liggen
Onderzoeken bij eeneiige tweelingen
Beide individuen hebben zelfde genotype dus verschillende gevolgen van milieufactoren