Summary Samengevat Biologie Havo

ISBN-10 9006078697 ISBN-13 9789006078695
457 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Samengevat Biologie Havo". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789006078695 or 9006078697. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Samengevat Biologie Havo

 • 1.1 Cel

 • Cel    bestanddelen ->
            Kern
            Celplasma         bestanddelen ->
                                        organellen
                                        grondplasma      bestaat uit ->
                                                                      water (voor 70%)
                                                                      opgeloste stoffen
 • Cel
  zelfstandig functionerende organisatie-eenheid waaruit een organisme bestaat
 • Kern
  Zit in een eukaryote cel, waarin kernDNA zit met erfelijke informatie
 • Celplasma
  Zit in een cel, en wordt ook wel cytoplasma genoemd
 • Organellen
  Alles in een cel behalve de celkern behoort tot de organellen
 • Grondplasma
  Het stroomt en transporteert stoffen
 • 1.2 Organellen

 • Organellen
  Zijn celdelen met bepaalde functies, door membranen begrensd (uitgezonderd ribosomen)
 • Celmembraan
  Functie: Vormt een barrière tussen binnen en buiten de cel, regelt de opname en afgifte van stoffen door een cel, vangt signalen op via receptormoleculen
 • Mitochondriën
  Functie: ATP-productie d.m.v. aërobe dissimilatie
 • E.R.
  Functie: Transport van stoffen binnen de cel
 • Ribosomen
  Functie: Eiwitsynthese door translatie, DNA in de celkern bevat hiervoor de code
 • Golgisysteem
  Functie: Opslag en vorming van stoffen, o.a. voor transport naar buiten de cel
 • Lysosomen
  Functie: Vertering bij fagocytose, en van afgestorven celonderdelen
 • 1.3 De cel

 • De cel
  Is een zelfstandig functionerende organisatie-eenheid waaruit een organisme bestaat
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De cel
Is een zelfstandig functionerende organisatie-eenheid waaruit een organisme bestaat
Lysosomen
Functie: Vertering bij fagocytose, en van afgestorven celonderdelen
Golgisysteem
Functie: Opslag en vorming van stoffen, o.a. voor transport naar buiten de cel
Ribosomen
Functie: Eiwitsynthese door translatie, DNA in de celkern bevat hiervoor de code
E.R.
Functie: Transport van stoffen binnen de cel
Mitochondriën
Functie: ATP-productie d.m.v. aërobe dissimilatie
Celmembraan
Functie: Vormt een barrière tussen binnen en buiten de cel, regelt de opname en afgifte van stoffen door een cel, vangt signalen op via receptormoleculen
Organellen
Zijn celdelen met bepaalde functies, door membranen begrensd (uitgezonderd ribosomen)
Grondplasma
Het stroomt en transporteert stoffen
Organellen
Alles in een cel behalve de celkern behoort tot de organellen