Summary Samengevat Biologie Havo

ISBN-10 9006078697 ISBN-13 9789006078695
457 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Samengevat Biologie Havo". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789006078695 or 9006078697. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Samengevat Biologie Havo

 • 1.1 Cel

 • Cel    bestanddelen ->
            Kern
            Celplasma         bestanddelen ->
                                        organellen
                                        grondplasma      bestaat uit ->
                                                                      water (voor 70%)
                                                                      opgeloste stoffen
 • Cel
  zelfstandig functionerende organisatie-eenheid waaruit een organisme bestaat
 • Kern
  Zit in een eukaryote cel, waarin kernDNA zit met erfelijke informatie
 • Celplasma
  Zit in een cel, en wordt ook wel cytoplasma genoemd
 • Organellen
  Alles in een cel behalve de celkern behoort tot de organellen
 • Grondplasma
  Het stroomt en transporteert stoffen
 • 1.2 Organellen

 • Organellen
  Zijn celdelen met bepaalde functies, door membranen begrensd (uitgezonderd ribosomen)
 • Celmembraan
  Functie: Vormt een barrière tussen binnen en buiten de cel, regelt de opname en afgifte van stoffen door een cel, vangt signalen op via receptormoleculen
 • Mitochondriën
  Functie: ATP-productie d.m.v. aërobe dissimilatie
 • E.R.
  Functie: Transport van stoffen binnen de cel
 • Ribosomen
  Functie: Eiwitsynthese door translatie, DNA in de celkern bevat hiervoor de code
 • Golgisysteem
  Functie: Opslag en vorming van stoffen, o.a. voor transport naar buiten de cel
 • Lysosomen
  Functie: Vertering bij fagocytose, en van afgestorven celonderdelen
 • 1.3 De cel

 • De cel
  Is een zelfstandig functionerende organisatie-eenheid waaruit een organisme bestaat
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.