Summary Samenvatting Bedrijfseconomie HAVO

-
ISBN-13 9789492981981
369 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Samenvatting Bedrijfseconomie HAVO". The author(s) of the book is/are Examenoverzicht. The ISBN of the book is 9789492981981. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Samenvatting Bedrijfseconomie HAVO

 • 1.1 Persoonlijke financiële zelfredzaamheid

 • Wat is financiële zelfredzaamheid?
  Wanneer je financiële keuzes goed begrijpt en de gevolgen hiervan kunt inzien
 • Welke betrekking thema's betrekken vraagstukken over financiële zelfredzaamheid?
  Deze kunnen gaan over:
  1. een opleiding
  2. verzekeren
  3. sparen
  4. lenen
  5. beleggen
  6. samenlevingsvormen
  7. schenken erven 
 • 1.1.1 Opleiding

 • Als wat kan een opleiding worden gezien?
  Als een investering in jezelf
 • Op welke manier is het volgen van een opleiding goed voor de maatschappij? En wat verbeteren deze gevolgen?
  1. Het kennisniveau van het land stijgt
  2.->betere goederen diensten 
  3->efficiënter gewerkt worden
  4 ->dit is goed voor de prijs deze gaat omhoog
  5. -> de arbeidskosten dalen

  de voordelen verbeteren het vestigingsklimaat van een land
 • 1.1.2.1 deel 1

 • Wat is risico?
  De kans op een gebeurtenis met negatieve (financiële) impact
 • Wat kan je doen om minder risico te lopen?
  Je kan je verzekeren
 • Wat is een verzekering?
  Een contractuele overeenkomst die je beschermt tegen de financiële gevolgen van een risico
 • Wat is premie?
  Een periodiek bedrag wat je betaald aan de verzekeringsmaatschappij
 • 1.1.2.2 deel 2

 • Wat is een voordeel en nadeel van verzekeren?
  Voordeel: je bent ingedekt tegen financiële risico's 


  Nadeel: de verzekering kost premie, maar hetgeen waar je voor verzekerd bent zal mogelijk nooit gebeuren.
 • Op basis van welke vergelijking besluit je of je een verzekering afsluit?
  Je vergelijkt de hoogte van de premie met het risico dat je loopt
 • Welke 2 verzekeringen zijn er?
  1. Schadeverzekering 
  2. Levensverzekering
 • Omschrijf een schadeverzekering
  1. De verzekeraar keert een schade bedrag uit
  2. Het uitgekeerde bedrag afhankelijk schade: nooit meer dan schade
  3.   doel is: bescherming van vermogen
 • Omschrijf een levensverzekering
  1. Keert een bedrag uit bij overlijden of bereiken van een bepaalde leeftijd
 • 1.1.3.1 deel 1

 • Wat is sparen?
  Niet uitgeven van geld en bewaren voor later
 • Wat is inflatie?
  De algemene prijsstijging waardoor je geld qua koopkracht minder waard wordt.
 • Wat is het depositogarantiestelsel?
  De Nederlandse bank vergoedt je spaargeld tot 100.000 mocht een bank failliet gaan.
 • Waarvan is de vergoeding op je spaarrekening afhankelijk van?
  1. De looptijd
  2. De hoogte van het bedrag
  3. Ontwikkeling op de financiële markt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Samenvattend hoe winstbelasting werkt
Resultaat voor winstbelasting
Winstbelasting                                     -
-------------------------------------------------  
Resultaat na winstbelasting 
Uitkering aan dividend                       -
-------------------------------------------------
Winstreserve 
Wat gebeurd er qua posten na de winstverdeling?
De balanspost 'resultaat' wordt weer op €0 op de balans, om zo een nieuwe periode in te gaan
Wat gebeurd er met de nettowinst die niet als dividend wordt uitgekeerd?
Deze wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming.

Dit is een winstreserve  
Hoe wordt dividendbelasting betaald?
De dividend belasting wordt door de onderneming die dividend uitkeert ingehouden. Hiermee wordt de dividendbelasting voor de aandeelhouder betaald door de onderneming die het dividend uitkeert. Dit is namelijk makkelijker voor de belastingdienst, die dan niet naar alle individuele aandeelhouders hoeft te gaan.
Wat betalen ontvangers van cashdividend?
Dividendbelasting
Wat is het gevolg van het uitbetalen van cashdividend?
De uitbetaling van cashdividend verlaagt het eigen vermogen van de onderneming, doordat een deel van de winst nu via een betaling per bank (of kas) de onderneming verlaat.

Hierdoor gaat de waarde van een aandeel omlaag met hetzelfde bedrag als het cashdividend
Wat is dividend?
De vergoeding die een onderneming betaalt aan haar aandeelhouders.
Wat is winstverdeling
Het verdelen van de nettowinst van een onderneming
Wat is het resultaat na winstbelasting?
Het geld dat er van het resultaat voor winstbetaling overblijft na belasting
Hoe heet de winstbelasting bij een bv en nv?
De vennootschapsbelasting