Summary Samenvatting klassieke oudheid

-
296 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Samenvatting klassieke oudheid

 • 1 Het ontstaan van de beschavingen in Egypte en Mesopotamië

 • bij welke rivieren zijn de eerste beschavingen ontstaan in Mesopotamië en Egypte?
  de rivieren de Tigris en de Eufraat en de rivier de Nijl in Egypte.
 • wat zijn de kenmerken van die eerste beschavingen?
  toenemende verstedelijking, staatsvorming en de uitvinding van het schrift.
 • hoe leefden mensen in de oude en middensteentijd?
  van wat zij vonden en verzamelden van plantaardig voedsel en van de jacht. noodzakelijk om steeds nieuwe plekken te zoeken.
 • Wat is de neolithische revolutie?
  een grotere beheersing van de natuur door het zelf kweken van graansoorten en het gebruik van gepolijste stenen werktuigen.
 • welke twee soorten landbouw is er?
  regenlandbouw & irrigatielandbouw
 • wat was het centrum van de Mesopotamische stad?
  de tempel
 • door welke behoefte ontstond het schrift?
  door de tempeleconomie had men een schrift nodig.
 • sedentaire levenswijze
  landbouwers die op 1 plek bleven.
 • hoe kwam het dat Egypte zo stabiel was?
  het was erg afgezonderd en moeilijk te bereiken.
 • 2.1 Egypte: het oude rijk

 • wanneer was het oude rijk?
  van 2600 - 2150 v. chr.
 • wanneer was de vroeg-dynastieke periode?
  van 3000-2600 v. chr.
 • wat is kenmerkend aan de vroeg-dynastieke periode?
  - eenheid is tot stand gekomen
  - ontstaan van het schrift
 • waardoor kwam het oude rijk ten val?
  de gouwvorsten werden te machtig ten opzichte van de farao.
 • 2.1.1 Mesopotamië: Sumer en Akkad

 • Kenmerken Sumeriërs
  - hebben de mesopotamische steden groot gemaakt
  - hebben het schrift op grote schaal toegepast voor tempel- en paleisadministratie en voor godsdienstige en literaire teksten.
  - begin gemakt aan de wetenschap zoals sterrenkunde, rekenkunde, geneeskunde en plantkunde
  - woonden in stadstaten
 •  wat stond er centraal in de stadstaten van Sumeriërs?
  de tempel olv een priester-vorst
 • welke twee organisaties werden uiteindelijk het belangrijkste bij de Sumeriërs?
  de tempel en het paleis
 • wie was de stichter van de stad Akkad?
  Koning Sargon de Grote
 • waarom zijn Akkadiërs Sumieten?
  ze spreken een sumetische taal.
 • wanneer was de Sumerische renaissance?
  2100-2000 v. chr.
 • wat is de sumerische renaissance?
  er was een wederopbloei van een aantal sumerische steden olv de koningen van Ur.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

 wanneer was de grootste slavenopstand en wie was de leider?
73-71 v. chr, spartacus
Wanneer was de derde punische oorlog? en wat gebeurde er toen?
van 149 tot 146 v. chr. carthago werd verwoest en werd een provincie van rome: Africa
over welke tijd gaat de vroege romeinse geschiedenis?
753 - 265 v. chr.
over welke tijd gaat dit hoofdstuk 13 verdere expansie en nieuwe sociale spanningen?
264 - 133 v. chr.
in welke tijden speelde de eeuw der romeinse burgeroorlogen zich af?
133 - 30- v. chr.
wat heeft justitianus gedaan?
 • bracht het romeinse recht bijeen in het corpus iuris civilis
 • hij sloot daadwerkelijk de laatste heidense tempels
 • filosofische scholen in athene gingen dicht.
wat gebeurde er in 493?
ostrogoten vielen italie binnen. germaanse generaal odoakar nam het bestuur over en werd koning van de germanen in italie.
wanneer eindigde het romeinse keizerschap?
476
onder welke keizers werd het christendom de norm?
theosidus de grote en gratianus
plotinus:
 • gebaseerd op persoonlijke geestelijke ervaringen
 • mystieke inslag
 • julianus voelde zich aangetrokken