Summary samenvatting literatuur

-
155 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - samenvatting literatuur

 • 1 HC Introductie

 • Hoe ziet de beleidscirkel eruit?
  Agendavorming
  beleidsvoorbereiding/ontwerpen beleid
  beleidsbepaling
  implementatie
  beleidsevaluatie
  agendavorming ....
 • Waar is handhaving op gericht?
  Handhaving is gericht op oplossing van maatschappelijke problemen, ter bescherming van de rechtstaat of andere specifieke belangen (veiligheid, marktconcurrentie)
 • Casus: Vinkenslag 
  Woonwagenkamp dat gelegen dat lag treinspoor en snelweg, bedoeld voor 60 personen, maar auto- en sloopbedrijven vestigden zich daar ook. 
  1995-2000: ‘no go’ area waar hulpdiensten niet meer naartoe konden, o.a. wietplantages, diefstal elektriciteit en milieuvervuiling.
  2002: nieuwe burgemeester wilt ‘sterke arm’ invoeren, waarmee het een uitstralingseffect op andere, kleinere woonwagenkampen zou hebben: sluiting woonwagenkamp vanwege onbewoonbaarheid (asbest); bewoners boos.
  2004: bewoners blokkeren de A2 uit protest.  reactie gemeente: ME-inval.
   Overheidsbeleid was diffuus (onduidelijk wat de politiek vond van woonwagenkampen), niet samenwerken met instanties.  we zien een netwerk aan overtredingen (strafrecht/civiel/bestuurlijk), betrokkenen (daders/slachtoffers) en (overheids-)instanties met hun eigen visie  dit soort complexe maatschappelijke problemen moeten via verschillende lijntjes worden aangepakt: integrale handhaving:
  • Bestuursrecht en strafrecht (sanctie)
  • Verschillende organisaties (institutie)
  • Verschillende vormen van beïnvloeding (interventie)
  • Gaat om overtreding verschillende regels binnen één maatschappelijk probleem.
 • Wat is integrale handhaving?
  Integrale handhaving gaat om overtredingen van verschillende regels binnen 1 maatschappelijk probleem
 • Wanneer wordt integrale handhaving ingezet?
  Ingewikkelde casuïstiek moeten via verschillende lijntjes worden aangepakt.
 • Welke vormen van integrale handhaving zijn er?
  1. Interventie: Verschillende vormen van beïnvloeding 
  2. Institutie: Verschillende organisaties 
  3. Sanctie: dmv. Bestuursrecht en strafrecht. 
 • Wat is handhaving?
  Handhaving is zorgen dat burgers en bedrijven zich aan de gestelde regels zullen houden. Het werkt in op 2 typen gedragingen:
  1. gedrag dat we willen regelen (u moet X doen)
  2. gedrag dat we streng verbieden (u mag x niet doen)
 • Wat is toezicht?
  Toezicht is het verzamelen van info over een handeling of een zaak om te oordelen of deze voldoet aan de gestelde eisen. Het is dus oordelen en vervolgens het opleggen van sancties.
 • Toezicht stimuleert naar spontane naleving van rechtsregels door personen en bedrijven
 • Wat is het onderscheidt tussen toezicht in brede zin en toezicht in de smalle zin?
  Toezicht in brede zin = alle werk dat toezichthouders doen. 
  Toezicht in smalle zin = concrete werk van de inspecteurs. 
 • Wat zijn de drie pijlers van toezicht?
  1. Informatie verzamelen
  2. oordelen 
  3. intervenieren. (= handhaving!)
 • Welke 3 soorten toezicht zijn er?
  1. Naleving rechtsregels door burgers, bedrijven en overheid
  2. binnen overheid op uitvoering van de taken van overheidsorganisaties
  3. binnen bedrijven en andere organisaties door interne of externe organisaties zitten op de compliance. 
 • Hoe veroorzaakt je gedragsbeinvloeding?
  Gedragsbeinvloeding veroorzaak je door zowel handhaving (interveniëren) als toezicht
 • Wat is het verschil tussen opsporing en handhaving?
  Opsporing = louter strafrechtelijk. Men hoeft niet mee te werken (Nemo teneur)

  handhaving = zowel straf- als bestuursrechtelijk. Men moet meewerken. 
 • Wat is het verschil tussen handhaving en toezicht?
  • Handhaving = de vraag of burgers, bedrijven en overheden zich aan de gestelde regels houden. Handhaven richt zich op u moet dit doen vs. U mag dit niet doen. 
  • toezicht = verzamelen van info, hierover oordelen en daarna interveniëren. Dit interveniëren is de handhaving! 
 • Welke drie maatschappelijke ontwikkelingen dragen bij aan de ontwikkeling van handhaving?
  1. Sterke toegenomen behoefte bij de politiek om te sturen en resultaat te zien. 
  2. langzaam maar gestaagd professionering van de handhaving. 
  3. toenemende druk om tot een zuinige rationele organisatie van de overheid te komen. 
 • Wat is handhaving?
  Wat: veelheid aan regelgeving, doelen en doelgroepen
 • Wie is handhaving?
  Rechtshandhaving is in handen van een veelheid van instituties en een veelheid aan vormen van privaat toezicht
 • Waarom is er handhaving?
  Om de doelen te beschermen van de rechtstaat.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.