Summary Samenvatting medische kennis periode 2

338 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Samenvatting medische kennis periode 2

 • 2.1 Gezondheid en ziekte

 • Wie zegt: Gezondheid is de toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en is niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek?
  De Wereld Gezondheidorganisatie
 • Wie zegt: Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven?
  Machteld Huber
 • Wie zegt: Gezondheid is een toestand waarin alle vitale functies naar behoren werken.
  Pathologieboek (volgens een medisch-biologische visie op de gezondheid
 • 2.2 Verstorende factoren gezondheid

 • Vanaf de bevruchting vastgelegd in de genen (erfelijk)
  Endogene factoren
 • Hoe heten de omgevingsfactoren die de gezondheid kunnen verstoren
  Exogene factoren
 • 2.2.1 Endogene factoren

 • Bij deze vorm van erfelijkheid wordt alleen een kind ziek, dat van beide ouders het afwijkende gen krijgt
  Autosomaal recessieve aandoeningen
 • Bij deze vorm van erfelijkheid veroorzaakt één afwijkend gen al ziekte
  Autosomaal dominante aandoeningen
 • Bij deze vorm van erfelijkheid zit het afwijkende gen op een x-chromosoom. Alleen vrouwen kunnen drager van dit gen zijn, want ze hebben twee x-chromosomen
  Geslachtsgebonden recessieve aandoening
 • Waarbij meer dan twee genen een rol spelen (wisselwerking tussen erfelijke en omgevingsfactoren).
  Polygene erfelijkheid
 • 2.2.2 Exogene factoren

 • Verschillende micro-organismen
  - Bacteriën
  - Virussen
  - Gisten of schimmels
  - Protozoën
 • Noem verschillende exogene factoren (7)
  - Micro-organismen
  - Wormen
  - Chemische factoren (scheikundige factoren)
  - Fysische factoren (natuurkundige factoren)
  - Voedingsgebrek of ondervoeding
  - Stressfactoren
  - multifactoriële aandoeningen
 • Wat is een multifactoriële aandoening?
  - Ziekte veroorzaakt door endogenen als exogene factoren
  - Inwerken van omgevingsfactoren op zwakke plekken in aanleg
 • 2.2.2.1 Tegenmiddelen van micro-organismen en wormen

 • Waarvan is antibiotica een tegenmiddel?
  Bacteriën
 • Waarvan is virostatica een tegenmiddel?
  Virussen
 • Waarvan is antimycotica een tegenmiddel?
  Gisten en schimmels
 • Waarvan is antiprotozoïca een tegenmiddel?
  Protozoën
 • Waarvan is anthelintica een tegenmiddel?
  Wormen
 • 2.3 Diagnostisch onderzoek

 • Welke verschillende diagnostische onderzoeken zijn er?
  - Anamnese
  - (Medisch) lichamelijk onderzoek
  - Aanvullend onderzoek
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de behandeling van colitis ulcerose? (3)
- bestrijden van symptomen
- voorkomen complicaties
- medicamenteuze behandeling
Wat is de medicamenteuze behandeling bij colitis ulcerose? (4)
- ontstekingsremmers
- immunosuppressica
- diareeremmers
- dieetmaatregelen
Wat is de preventie bij colitis ulcerose?
- is niet mogelijk
- ziekte kan wel onder controle gehouden worden
Waar wordt er naar gekeken bij een CT- of MRI-scan bij colitis ulcerose?
Of de insnoering van de dikke darm ontbreekt, bij colitis ulcerosse
Wat is het diagnostische onderzoek bij colitis ulcerose? (3)
- biopt
- CT-scan
- MRI-scan
Hoe is het beloop van colitis ulcerose?
- exacerbatie
- remissie
afwisselend van elkaar
Wat zijn de symptomen van colitis ulcerose?
- diaree (vaak met bloed en slijm)
- hevige buikkrampen in de onderbuik
Wat is de samenlevingsgroep bij colitis ulcerose?
- vooral bij jongvolwassene
- vaker bij mannen
- tussen 15 en 20 jaar
Wat is de oorzaak van colitis ulcerose?
- precieze oorzaak niet bekend
- mogelijk auto-immumiteit
- infectie, stress
- overgevoeligheid bepaalde voeddingsmiddelen
Waar vindt colitis ulcerose plaats?
In de dikke darm