Summary Samenvatting psychologie

-
217 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Samenvatting psychologie

 • 1 Psychologie

 • Psychologie
  wetenschap die gericht is op het bestuderen van de aard van mogelijke oorzaken van gevoelens, opvattingen, wensen en gedragingen van mensen
 • Wat is Anger Management, uit welke 5 stadia bestaat het?
  ·1e stadium: leren om de woede op een veilige manier te uiten
  ·2e stadium: verdraagzaamheid ontwikkelen door je gevoelens van woede te accepteren
  ·3e stadium: De onderliggende bedoeling van je woede identificeren
  ·4e stadium: Loslaten van onrealistische doelen die je woede alleen maar versterken
  ·5e stadium: Woede op een constructieve manier gebruiken om realistische,
                          bereikbare doelen te bereiken
 • Psychologie
  wetenschap die gericht is op het bestuderen van de aard van mogelijke oorzaken van gevoelens, opvattingen, wensen en gedragingen van mensen
 •  Wat is Motivatie? 1
   Motivatie is het complement van emotie, emotie zorgt voor arousel, motivatie zet die arousel om in actie.
 • klinisch psychologen 
  diagnosticeren en behandelen van mentale en gedragsproblemen
 • Wat is motivatie 2
   Motivatie is de overkoepelende term voor alle processen die te maken hebben met de aanzet, de richting en het volhouden van lichamelijk en psychische activiteiten.
 • ontwikkelingspsychologen
  bestuderen lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
 •  Hoe gebruiken psychologen het concept motivatie? 2
  ·Motivatie verbindt waarneembaar gedraag met interne toestanden
  ·Motivatie verklaart variaties in gedrag
  ·Motivatie verklaart vasthoudendheid ondanks tegenslagen
  ·Motivatie verbindt biologie met gedrag
 • sociaal psychologen 
  manier waarop sociale omgeving invloed heeft op denken, voelen en gedrag
 •   Fundamentele attributiefout:
   De neiging om gedrag te onrechte toe te schrijven aan persoonlijke kenmerken (In plaats van aan omgevingsfactoren).
 • arbeids- en organisatiepsycholoog 
  gedrag van mensen in organisatie en invloed van werk hierop
 •  Welke 7 soorten motivatie zijn er?
   ·Drijfveer
  ·Motief
  ·Intrinsieke motivatie
  ·Extrinsieke motivatie
  ·Bewuste motivatie
  ·Onbewuste motivatie
  ·Instincttheorie
 • arbeids- en organisatiepsycholoog 
  gedrag van mensen in organisatie en invloed van werk hierop
 •  Wat houden de 4 motivatietheorieën in?
   ·De instincttheorie
  ·De drijfveertheorie: 
  ·De cognitieve theorie en locus of control
 • testpsychologen
  onderzoeken en beschrijven kenmerken mogelijkheden en voorkeuren mensen
 •  Wat is de verstikkende werking van beloning? 2
   Overrechtvaardiging: extrinsieke beloning voor intrinsieke motivatie, motivatie neemt af en verschuift van intrinsieke motivatie naar extrinsiek motivatie.
  Geen enkele theorie kan alle vormen van motivatie verklaren omdat elk motie een unieke mix is van biologische, psychologische, gedragsmatige en socioculturele invloeden
 • functieleerpsychologen
  psychologische functies zoals denken voelen leren etc.
 •  Wat is drijfveerreductie?
   ·drijfveer reductie: zolang homeostase niet wordt bereikt zal er gedrag worden vertoond om de drijfveer tot het gedrag te verkleinen.
 • gezondheidspsycholoog 
  relatie tussen omstandigheden en de geestelijke en lichamelijke toestand
 •  Wat zijn de 6 fysiologische drijfveren?
   ·honger
  ·hypothalamus: heeft invloed op eetgedrag
  ·glucostatische theorie: glucose niveau daalt (hongergevoel) en zet aan tot innemen van glucose (suikers).
  ·Dorst
  ·Seks
  ·Niet hormonale factoren: deze factoren zijn belangrijker bij mens dan bij dieren.
 •  Wat zijn cognitieve drijveren?
   ·Nieuwsgierigheid (blz 14,15): Mensen zijn geneigd om het nieuwe te willen ontdekken.
 •  wat is motivatie volgens Arno en Niels?3
   1.Motivatie bepaalt de richting van gedrag
  2.Motivatie is intensiteit, het bereiken van het ene doel vereist meer inspanning dan het andere.
  3.Standvastigheid van het gedrag
 •  Wat is een psychofyshiologische toestand?3
   Vermoeidheid
  Ego depletion: voorbeeld, roken, het aan pakken van je verslaving als wel het onderdrukken van agressie. Door stoppen te roken kan je misschien moeilijker met irritaties omgaan, dus je bent zowel bezig met het stoppen met roken als wel je agressie te onderdrukken.
  Angst
 •  Wat is de persoonlijkheidsmodel van Cloninger?4
   üPrikkelzoekend: exploratief
  üLeedvermijdend: reageren snel met angst en terugtrekgedrag op situaties
  üSociaal gericht: gevoelig voor sociale bekrachtiging en afhankelijk
  üVolhardend: ambitieus en vasthouden
 •   ·Drie verschijnselen die een hulpverlener kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van een burnout:

  1.Professionele mythe: ideeën die er over het vak bestaan het gaat om de volgende mythe:
  üCompetentie: het ontbreekt jong hulpverleners aan ervaring.
  üAutonomie: minder vrijheid dan verwacht, protocollen etc.
  üZelfontplooiing: minder uitdagen en minder stimulerend dan verwacht
  üCollegialiteit: wordt weinig samengewerkt
  üIdeale cliënt: cliënten zijn zelden ideaal
  2.Te grote caseload
  3.Afbrokkeling van autoriteit: veel kritiek op de hulpverlener.
 •  Wat zijn factoren in de waarde toekenning van motivatie? 2
   ·Kaiser geeft aan dat motivatie kan worden opgevat als waarde toekenning van een persoon aan een situatie. Samenvattend betekent dit dat motivatie inhoudt dat een persoon ten opzichte van een bepaalde situatie geneigd is bepaalde gedragingen te vertonen die neiging wordt bepaalde door de volgende factoren:
  üDe situatie zelf
  üAttitude
  üZelfbeleven
  üInstrumentaliteit
  ·Motivatie uit zich in gevoelens, cognities , doelbewuste redenatis en uiteindelijk in concrete gedragingen.
  1.  Welke manieren zijn er om motivatie te bevorderen? 
   ·Congruente versus judo-achtige manier van motiveren: goed samenspel tussen client en hulpverlener als de hulpverlener de strijd aan gaan is de hulpverlener aangewezen op handelswijzen die de cliënt tot actie uitlokken.

  ·Algemene versus specifieke technieken: voorgenoemde techniek is algemeen en specifieke technieken gebruikt men om de medewerking aan bepaalde interventies te vergroten
 •  existentiële vacuüm: 
   ·mensen voelen zich leeg en nietszeggend
 • Comfornisme
   willen doen wat anderen doen
 • totalitarisme
   ·doen wat anderen willen dat we doen.
 • de psychologie gaat volgens frankl voorbij aan de
   multidimensionale aard van de mens er is ruimte voor vrije wil.
 • Existentiele psychologie:
  zijn therapie wil mensen overtuigen dat het leven altijd zin heeft.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

  ·Drie verschijnselen die een hulpverlener kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van een burnout:

1.Professionele mythe: ideeën die er over het vak bestaan het gaat om de volgende mythe:
üCompetentie: het ontbreekt jong hulpverleners aan ervaring.
üAutonomie: minder vrijheid dan verwacht, protocollen etc.
üZelfontplooiing: minder uitdagen en minder stimulerend dan verwacht
üCollegialiteit: wordt weinig samengewerkt
üIdeale cliënt: cliënten zijn zelden ideaal
2.Te grote caseload
3.Afbrokkeling van autoriteit: veel kritiek op de hulpverlener.
 Welke manieren zijn er om motivatie te bevorderen? 
 ·Congruente versus judo-achtige manier van motiveren: goed samenspel tussen client en hulpverlener als de hulpverlener de strijd aan gaan is de hulpverlener aangewezen op handelswijzen die de cliënt tot actie uitlokken.

·Algemene versus specifieke technieken: voorgenoemde techniek is algemeen en specifieke technieken gebruikt men om de medewerking aan bepaalde interventies te vergroten
 Wat houden de 4 motivatietheorieën in?
 ·De instincttheorie
·De drijfveertheorie: 
·De cognitieve theorie en locus of control
  Fundamentele attributiefout:
 De neiging om gedrag te onrechte toe te schrijven aan persoonlijke kenmerken (In plaats van aan omgevingsfactoren).
Wat is motivatie 2
 Motivatie is de overkoepelende term voor alle processen die te maken hebben met de aanzet, de richting en het volhouden van lichamelijk en psychische activiteiten.
 Wat is Motivatie? 1
 Motivatie is het complement van emotie, emotie zorgt voor arousel, motivatie zet die arousel om in actie.
Existentiele psychologie:
zijn therapie wil mensen overtuigen dat het leven altijd zin heeft.
de psychologie gaat volgens frankl voorbij aan de
 multidimensionale aard van de mens er is ruimte voor vrije wil.
totalitarisme
 ·doen wat anderen willen dat we doen.
Comfornisme
 willen doen wat anderen doen