Summary Samenvatting reader OU public internationaal recht

-
101 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Samenvatting reader OU public internationaal recht

 • 1.1 Onderwerpen van Internationaal Recht

 • Wat is een onderwerp van internationaal recht
  een entiteit die in staat is om rechten en plichten naar internationaal recht te bezitten en uit te oefenen
 • Wie zijn de belangrijkste onderwerpen/rechtspersonen van internationaal recht?
  Staten
 • Benoem andere onderwerpen van internationaal recht
  internationale organisaties, individuen en bedrijven
 • Benoem internationale actor die geen rechten en plichten heeft onder het nationaal recht
  Non-gouvernementele organisaties (NGO's)
 • Wat is er anders aan NGOS
  NGO's worden opgericht en bestuurd door nationale wetgeving ipv internationale wetgeving. Daardoor hebben ze ook geen rechten en plichten onder het internationaal recht en kunnen ze niet beschouwd worden als onderwerpen van internationaal recht
 • Wat zijn de belangrijkste capaciteiten van een onderwerp/rechtspersoon van internationaal recht?
  1. Het vermogen om vorderingen in te stellen bij internationale gerechtelijke instanties om hun rechten te verdedigen
  2. Om onderworpen te worden aan enkele of alle verplichtingen die zijn opgelegd door het internationaal recht
  3. De bevoegdheid hebben omg geldige internationale overeenkomsten aan te gaan onder internationaal recht
  4. Om sommige of alle onschendbaarheden te genieten van de nationale rechtspraak van andere staten
 • 1.2 Staten

 • Op basis van welk artikel kan je als staat worden aangemerkt?
  art. 1 Montevideo vedrag
 • Om aangemerkt te worden als staat moet je beschikken over:
  1. Een permanente bevolking
  2. Een afgebakend grondgebied
  3. Een overheid
  4. De capaciteit om relaties met andere staten aan te gaan en dus erkent te worden door andere staten
 • Wat is de verklarende theorie (declatory theory)
  Deze theorie van erkenning geldt dat wanneer een staat een nieuwe staat erkent, dat eigenlijk niets meer is dan een erkenning van een reeds bestaande rechtspersoonlijkheid
 • Wat is de constitutieve theorie?
  Deze theorie beschouw de erkenningshandeling als een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van rechtspersoonlijkheid van een staat.
 • 1.2.1 Wettelijke criteria

 • Wie ontwikkelde een invloedrijke benadering als het gaat over de vraag wanneer een entiteit kan worden gekwalificeerd als staat?
  Georg Jellink
 • Wanneer kan er worden gesproken over een permanente bevolking?
  De bevolking moet gekoppeld worden aan een specifiek afgebakend grondgebied. geen minimumaantal mensen vereist; het maakt niet uit of de populatie groot of klein is.
 • Wanneer kan er worden gesproken over een afgebakend grondgebied?
  Fysieke aard van een staat, het afscheiden van het grondgebied t.o.v. buurlanden. Niet nodig dat alle grenzen zeker zijn/vaststaan. Belangrijkste vereiste is het bestaan van een kerngebied.
 • Wanneer kan er worden gesproken van een overheid?
  Een staat moet vertegenwoordigd worden door een nationale overheid die verantwoordelijk is voor de uitoefening van internationale rechten en plichten van de staat. De regering moet de macht hebben over het afgebakende grondgebied en de permanente bevolking.
 • Waarom is het van belang dat de overheid voldoende controle heeft over het grondgebied en de bevolking?
  Zo kan zij op internationaal niveau op gezaghebbende wijze de staat vertegenwoordigen
 • Waarom is de capaciteit om met andere staten relaties aan te gaan van belang?
  Het impliceert de juridische onafhankelijkheid van een grondgebied.
 • 1.2.2 Erkenning van staten en overheden

 • De formele erkenning van een staat is?
  De erkenning door een staat dat de nieuwe staat die wordt erkend over alle vier de vereiste kenmerken beschikt. Dit betekent de bereidheid om de nieuwe staat te behandelen als een gelijke en en soevereine staat.
 • De formele erkenning van een overheid is?
  De erkenning door een staat dat e overheid effectief is. Dit betekent de bereidheid om de overheid als bevoegd aan te merken om de staat te vertegenwoordigen op internationaal niveau
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.