Summary Samenvatting Stofwisseling I

589 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Samenvatting Stofwisseling I

 • 1 Week 1: HC 1. Inleiding in het metabolisme

 • Waarvoor dient voedsel?
  1. Als energiebron
  2. Voor de opbouw van weefsels
 • 1.1 Energie in voeding

 • Basal metabolic rate
  Dit is de energie die naar alle lichaamsprocessen gaat die door de dag heen plaatsvinden, zoals warmteproductie, de opbouw van eiwitten en de opbouw van andere metabolieten
 • Geef de synoniem voor BMI (+leg uit)
  Queteletindex; gewicht gedeeld door lengte
 • Wat zijn 'sterk gereduceerde verbindingen'?
  Stoffen met een hoge energie- inhoud
 • Welke atomen bevatten een hoge- en welke een lage- energie inhoud
  Waterstofatomen= hoge
  Zuurstofatomen= lage
  Dubbele bindingen= lage
 • Caloriemetrie
  Meet de energie in een voedingsstof
 • Atwater factoren
  Hoeveelheid energie in bepaald voedsel
  (Dus sterk gereduceerde verbindingen zijn stoffen met een hoge energie-inhoud)
 • Geef de Atwater factor van suiker
  4kcal/gram
 • Wat is de Atwater factor van alcohol?
  7 kcal/gram
 • Geef de Atwater factor van vetten
  9 kcal/gram
 • Wat is de Atwater factor van eiwitten?
  4kcal /gram
 • 1.2 Stofwisseling

 • In welke stappen kun je de stofwisseling het beste indelen?
  - Synthese
  - Degradatie
  - Transport
  - Modificatie
 • Synthese
  Hierbij wordt een stof omgezet in een andere stof. Vaak anabool.
  Kleine bouwstenen worden hierbij aan elkaar gekoppeld tot een complexe suiker, of bijvoorbeeld het maken van DNA uit nucleotiden
 • Degradatie
  Hierbij worden stoffen afgebroken. Vaak katabool
 • Transport
  Het vervoer van glucose van het darmlumen naar de enterocyten
 • Modificatie
  Het veranderen van een stof door omgevingsfactoren.  Voorbeelden zijn: oxidatie, fosforylatie, conjugatie en koppeling van glucose aan hemoglobine.
  Dus eigenlijk wordt hierbij een extra zijgroep aan een molecuul gehangen. Hierdoor ontstaat een chemische verandering.
 • Beperkende factor
  Veroorzaakt een onomkeerbare reactie
 • 1.3 Stofwisselingsziektes

 • Hoe ontstaat een stofwisselingsziekte
  Vaak door een defect gen, wat een niet/minder functionerend eiwit aanmaakt. Hierdoor ontstaat opstapeling van een metaboliet wat leidt tot beschadiging van weefsels.
 • 1.4 Functies maagdarmkanaal

 • Geef de vier processen in het maagdarmkanaal waarbij de stofwisseling een belangrijke rol speelt
  - digestie: vertering
  - Secretie: Uitscheiding
  - Absorptie: Opname
  - Motiliteit: beweging
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke  processen vinden uitsluitend in het cytoplasma plaats?
Vetzuursynthese, ethanol oxidatie en eiwitsynthese
Hoe zorgt excessief alcoholgebruik voor pancreatitis?
Alcohol heeft direct toxische effecten op acinaire cellen. Hierdoor kan pancreas weefsel ontstoken raken. Hierdoor lekt bijv amylase en lipase in het bloed
Langs welk gedeelte van de dunne darm verloopt de radix mesocoli transversi?
- Het duodenum
Heeft de oesophagus tight junctions?
Nopee
Welke vitamines worden geproduceerd door darmbacteriën?
Vitamine K en biotine (b8)
Welke ziekten kun je krijgen bij overgewicht?
Diabetes type II, hart en vaatziekte, hypertensie, ademhalingsprodlemen
Vanaf welke BMI heb je obesitas?
30
Vanaf welk BMI heb je overgewicht?
25
Hoe bereken je de BMI?
Gewicht: (lengte x lengte)
Vitamine B1- synoniem- effect deficientie - waarvoor is het nodig?
- Thiamine
- Beriberi, een aandoening waarbij het hart- en vaatstelsel en/ of het neurologische systeem kan worden aangetast.
- Decarboxylering van pyruvaat naar acetyl-CoA