Summary Samenvatting studeren

-
254 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Samenvatting studeren

 • 1 H1 Ondernemers

 • Welke aspecten zijn belangrijk bij de definitie van een ondernemer die Van Dale geeft?
  Voor eigen rekening en risico een activiteit ontplooien
 • Welke aspecten zijn belangrijk bij de definitie van een ondernemer die Lexicon geeft?
  Innovatief opereren op de markt 
  Voortdurend inspelen op de behoeften van de klanten
 • Welke 2 verschillende gezichtspunten zijn er m.b.t. ondernemerschap?
  1. Psychologisch
  2. Sociologisch
 • Noem 4 aspecten van het psychologische gezichtspunt m.b.t. ondernemerschap?
  1. Need for achievement (doorzettingsvermogen)
  2. Psychological needs
  3. Locus of control (controle over de situatie)
  4. Risk taking propensity
 • Noem 4 aspecten van het sociologische gezichtspunt m.b.t. ondernemerschap?
  1. Incident (breuk in de levensloop)
  2. Ervaring/bekendheid
  3. Idee en middelen
  4. Zelfstandigheid
 • Wat wordt er bedoeld met push starters?
  Mensen die vluchten in het ondernemerschap
 • Wat wordt er bedoeld met pull starters?
  Mensen die het ondernemen aan den lijve hebben ondervonden en er altijd al mee bezig zijn geweest
 • Tot welke 2 belangrijke risico's van het ondernemen in het MKB leiden de verschillende gezichtspunten van een ondernemer?

  1. Eenzijdigheid
  Koopman: te sterke externe orientatie 
  Vakman: te sterke interne orientatie 

  2. Isolement 
  Ondernemers luisteren te weinig naar goede raadgevingen en/of betrekken medewerkers er te weinig bij.
 • Wat wordt er bedoeld met employability?
  Het in staat stellen van werknemers zich aan te passen en te vernieuwen.
 • Wat is het gevolg van employability?
  Meer zelfstandigheid van werknemers dus meer taakdelegatie
 • Wat is de definitie van empowerment?
  The concept in management that if employees are given information, resources and opportunity at the same time as being held responsible for their job outcomes, then they will be more productive and have higher job satisfaction.
 • Welke 3 vragen moeten er gesteld worden m.b.t. empowerment?
  1. Hoe houd je controle (span of control)? 
  2. Hoe nemen medewerkers zelf verantwoordelijkheid?
  3. Welke eisen aan de organisatie heeft dit tot gevolg?
 • Wat houdt de x-y theorie van McGregor in?

  Grondprincipe voor het leidinggeven van waaruit managementstijlen ontwikkeld zijn. 
  X-groep medewerkers: hekel aan werken, autoritair leiderschap nodig
  Y-groep medewerkers: goede arbeidsethos, verbondenheid en verantwoordelijkheid 
 • Welke 2 soorten ondernemingen zijn er?
  1. Persoonlijk
  2. Onpersoonlijk
 • Wat houdt een persoonlijke onderneming in?
  Onderneming heeft het karakter van de ondernemer
  Productgericht of marktgericht
 • Wat houdt een onpersoonlijke onderneming in?
  Onderneming is minder afhankelijk van de ondernemer
  Delegatie van verantwoordelijkheden
  Procedures en taakomschrijvingen
 • Welke 2 definities van een klein bedrijf zijn er?
  1. Kwantitatief
  2. Kwalitatief
 • Wat houdt de kwantitatieve definitie van een klein bedrijf in?
  Staat of valt met visie en vitaliteit van 1 persoon
 • Wat houdt de kwalitatieve definitie van een klein bedrijf in?
  Minder dan 100 werknemers
 • Noem 5 aspecten m.b.t. de macro-economische betekenis van het MKB?
  1. Creeren werkgelegenheid
  2. 48% van de productie in NL komt in het MKB tot stand
  3. Arbeidsomstandigheden (voordelen en nadelen)
  4. MKB bedrijven hebben vaak een groot innovatief vermogen
  5. Toeleveren en uitbesteden (subcontracting en outsourcing)
 • Wat zijn de voordelen en nadelen van de arbeidsomstandigheden in het MKB?
  Voordelen:
  1. Plezierige werksfeer door beperkte omvang
  2. Gemotiveerde werknemers door directe en vele contact met de klant

  Nadelen:
  1. Sterkere sociale controle
  2. Lagere beloning en minder invloed
 • Wat houdt subcontracting in?
  Grote ondernemingen kopen in bij middelgrote ondernemingen, die het op hun beurt weer aanschaffen bij kleine ondernemingen.
 • Wat houdt outsourcing in?
  Grote bedrijven concentreren zich op hun kernactiviteiten en besteden taken uit die oorspronkelijk binnen de eigen onderneming werden uitgevoerd
 • Waarvoor is de concentratiegraad ontwikkeld?
  Om te bepalen of een branche kleinschalig of grootschalig is
 • Wat wordt er bedoeld met de concentratiegraad?
  Het percentage van de totale werkgelegenheid dat in die branche door de 4 grootste bedrijven wordt aangeboden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 3 soorten distributie intensiteit zijn er?
1. Intensieve distributie: zoveel mogelijk relevante distributiepunten 
2. Selectieve distributie: inschakeling van slechts een deel van de beschikbare distributie op basis van geschiktheid 
3. Exclusieve distributie: gerin aantal distributiepunten
Wat wordt er bedoeld met de prijsstrategieën afroompolitiek en penetratiepolitiek?
Afroompolitiek: begint met dure prijzen en er wordt steeds iets afgeroomd 
Penetratiepolitiek: begint met lage prijzen zodat je de concurrenten uit de markt werkt en gaat naar het niveau waar je zou willen zijn
Uit welke 4 marketinginstrumenten bestaat de marketingmix?
1. Product (of dienst)
2. Prijs 
3. Plaats van vestiging en distributie 
4. Promotie en communicatie
Welke soorten kopers zijn er te onderscheiden bij de introductie van een nieuwe productie (adoptiesnelheid)?
1. Innovators (pioniers) 
2. Early adopters (vroege kopers)
3. Early majority (volgers)
4. Late majority (afwachtende kopers)
5. Laggards (achterblijvers)
Wat wordt er bedoeld met marketing intelligence?
Verzamelen, vastleggen en analyseren van gegevens over de gehele bedrijfskolom om betere beslissingen te maken
Welke 4 soorten concurrentie onderscheid Bunt?
1. Behoefteconcurrentie
2. Generieke concurrentie
3. Productconcurrentie
4. Merkenconcurrentie
Wat is van belang bij het financieringsbeleid van banken?
Het gaat daarbij om risicobewust financieren. 

Wordt vaak ervan als:
- ondoorzichtig
- er is geen vaak geen motivatie bij afwijzing
- risicomijdend
Wat is de rol van een 1e lijns adviseur?
- Support bij schrijven ondernemingsplan
- Voorbereiden financieringsaanvraag (goede informatie richting financier)
- Inzichtelijk maken financieringsproces voor ondernemer
Wat zijn 6 vereisten bij een marketingmix?
1. Moet consistent zijn
2. Moet effectief aangewend zijn 
3. Segmentatie in overeenstemming met keuze strategie
4. In overeenstemming met afnemersperspectief 
5. In overeenstemming met KSF en sterke punten 
6. Beschermen tegen concurrentie
Wat houdt marktgerichtheid in?
Het denken vanuit afnemers-, leveranciers- en concurrentieperspectief. 

En dit houdt weer in:
- operationeel planningsproces opbouwen via bottom-up procedure, alleen dan kunnen plannen effectief worden uitgevoerd 
- ondernemingscultuur naar buiten gericht zijn 
- operationele marketingdoelstellingen distilleren uit bedrijfsdoelstellingen